Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 5 december 2017

Dagtekst van Maandag 4 December 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 4 December 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Hoogmoed en nederigheid - de ene verarmt je, de andere verrijkt je

"Een hoogmoedig persoon denkt dat hij van niets of niemand afhankelijk is, net zoals een lamp die zou beweren licht te geven terwijl ze vergeet dat het de elektriciteitscentrale is, die haar de nodige stroom levert. Een nederig persoon daarentegen, weet dat hij geen geïsoleerd wezen is, dat niets van hemzelf afhangt en dat hij, als hij niet met de hemel verbonden blijft, geen kracht, noch licht, noch wijsheid zal bezitten. Hij voelt dat hij een schakel is in een oneindige keten, de geleider van een kosmische energie die van heel ver komt en die, via hem, naar zijn medemensen stroomt. 

Wat zijn de gevolgen van deze twee houdingen? De hoogmoedige, die gelooft dat hij alleen van zichzelf afhankelijk is en de oorsprong van de stromen die zich via hem manifesteren vergeet, verarmt uiteindelijk tot een onvruchtbaar stuk land. Omgekeerd is de nederige persoon een groene vallei die bevloeid wordt door water dat naar beneden komt van de bergtoppen om de vlakten te bevruchten. Hij ontvangt de bruisende krachten van de bergen en leeft in overvloed. Men heeft de rijkdom van de nederigheid nog niet begrepen."