Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 26 december 2017

Dagtekst van Maandag 25 December 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 25 December 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De geboorte van Christus: geboorte van een nieuw bewustzijn in de mens -

"Wat vieren we met Kerstmis? De eenwording van de ziel en de geest. De ziel en de geest verenigen zich om een kiem op de wereld te zetten die in onszelf het vertrekpunt is van een nieuw bewustzijn. Dit bewustzijn openbaart zich als een innerlijk licht dat de duisternis verdrijft... als een warmte die zo intens is, dat zelfs al laat de hele wereld ons in de steek, we ons nooit alleen zullen voelen... als een overvloedig leven dat we overal, waar we onze voet zetten, doen opborrelen. Dit bewustzijn gaat tevens gepaard met een toevloed van zuivere energieën, die ons aanzetten om te werken voor de komst van het Koninkrijk van God. In dat werk ontdekken we de buitengewone vreugde ons verbonden te voelen met het gehele universum, met alle ontwikkelde zielen en deel uit te maken van deze onmetelijkheid. En we hebben de zekerheid dat niemand ons die vreugde kan ontnemen.

In India noemt men deze toestand het boeddhistisch bewustzijn en bij de christenen noemt men het de geboorte van Christus."