Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 19 december 2017

Dagtekst van Maandag 18 december 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 18 december 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De ervaringen die je best voorrang geeft -

"De meeste mensen zeggen dat ze het nodig hebben om in harmonie, in vrede en in het licht te leven. Maar wanneer je hen vertelt wat ze daarvoor moeten doen, zijn ze al veel terughoudender: ze denken blijkbaar dat ze eerst van alle genoegens moeten proeven, alle avonturen moeten beleven om "het echte leven” te leren kennen. De sukkelaars, hoe kunnen ze zich toch inbeelden dat ze, na hun fysieke en psychische energieën in die ervaringen te hebben verspild, in staat zullen zijn om het innerlijke werk te doen om die harmonie, die vrede en dat licht te vinden? Het enige waartoe ze nog in staat zullen zijn, is een aantal boeken te lezen om eruit te citeren: "Mozes zei ... Boeddha zei ... Jezus zei ..." Maar ze zullen niet in staat zijn om hun onderricht in praktijk te brengen.

Het zou wenselijk zijn dat iedereen eerst probeert om het onderricht van de grote Meesters te beleven, en voor het overige, wat betreft de hartstochtelijke avonturen, te volstaan met erover te lezen. De wereldliteratuur leert ons wat de menselijke hartstochten zijn, het is niet nodig om zoveel dure ervaringen op te doen om ze te leren kennen. Er is een leven dat wenselijk is om geleefd te worden, en een ander leven waarbij het volstaat om erover te lezen... en citaten aan te halen."