Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 24 december 2017

BEWUSTWORDING DOOR RELATIES / 24 december 2017 / Door Trienke Minkema

BEWUSTWORDING DOOR RELATIES
Geplaatst 24 december 2017 / Door Trienke Minkema


Deze tijd, die zal kunnen aanvoelen als een beproeving, is slechts nog maar een inleiding naar een inwijding in diepere lagen van uw bewustzijn.

Totale overgave aan het leven is nu vereist.

Relaties kunnen inzicht geven in de geheimen van God’s werken die zich in u kunnen openbaren als u zich hiervoor wilt openstellen.

Relaties kunnen dienen om het verlangen naar éénwording in uzelf, het samensmelten van de man en de vrouw in uzelf, te doen ontwaken. Om zodoende een stimulerende werking te zijn die tot deze kosmische verbintenis kan leiden. Ook wel genoemd: ‘Het innerlijk huwelijk.’

Te beleven als de wil tot overgave aan God in u aanwezig is.


Niet het afhankelijk zijn van een relatie, maar het ontvankelijk kunnen zijn voor God’s Liefde geeft waarachtig geluk dat eeuwig is. Het kunnen ontvangen van God’s Liefde geeft genezing aan alles wat de ziel verwond heeft in vele levens. Afhankelijkheid maakt zwak, doch ontvankelijkheid geeft kracht aan uw innerlijke macht.

De emoties die door deze zuivering zullen kunnen worden opgeroepen zullen eerst vanuit de geest door de stof heen moeten worden beleefd alvorens zij kunnen terugkeren tot hun oorsprong alwaar zij zullen oplossen. Orde scheppen in de emotionele chaos is nu vereist alvorens u kunt verder gaan op uw innerlijke reis. Relativeren om tot volledige vrede te kunnen komen in uw hart is noodzakelijk.

Pas als de vrede zich in uw hart gevestigd heeft kan er overgave zijn aan alles wat het Universum u te bieden heeft. Vanuit en in die éénheid zal de mensheid eens leven en dan zal de hemel zich op aarde vestigen.

Maar vooreerst is daar de taak van de éénling, als voorloper en wegbereider voor de massa en later voor de mensheid, om deze innerlijke weg te gaan.

Weet dat velen met u zijn.
Wij allen zijn één, in Hem.

***

© trienke minkema