Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 27 december 2017

Benjamin Fulford: Vrolijk Kerstfeest: De 13 “Illuminatie bloedlijnen families verzoeken om vrede / 25 december 2017

Vrolijk Kerstfeest: De 13 “Illuminatie bloedlijnen families verzoeken om vrede
Benjamin Fulford / 25 december 2017


Vrede op aarde en goede wil voor allen (en niet slechts voor mensen maar voor alle levensvormen) lijkt een realistisch doel voor 2018 nu de 13 “Illuminatie” * bloedlijnen families, zien dat hun oude heerschappij over de planeet Aarde instort. Vorige week had een vertegenwoordiger van de G7 (Duitsland, het V.K., de corporatie V.S., Japan, Italië, Frankrijk en Canada) een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de White Dragon Society (WDS) om te discussiëren over voorwaarden voor vrede, volgens een lid van de WDS, dat aanwezig was tijdens de ontmoeting. De G7, is natuurlijk het politieke front voor de 13 bloedlijnen families. Er kan geen twijfel over bestaan dat de ontmoeting mogelijk werd gemaakt door mensen binnen het militaire industriële complex die handelden in de geest van Jezus Christus en daarom wensen we ze allemaal een “Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.”

De bloedlijnen bieden aan om over vrede te onderhandelen wat direct is verbonden aan de noodtoestand die vorige week werd verklaard door de President van de VSA, Donald Trump. Als je dit nog niet hebt gezien lees dan alsjeblieft het historische document via de onderstaande link.

“Na Chanoeka, verklaarde Trump een noodtoestand en ondertekende op 20 december een bevel waarmee de tegoeden van de personen die worden beschuldigd van schendingen van de mensenrechten en corruptie worden bevroren. Een handeling die in een klap de Bushes, Clintons, Soros, Obama, de Cabal en de Joodse maffia wereldwijd failliet kan doen gaan.”

“De nationale noodtoestand geeft Trump toestemming om bezittingen in beslag te nemen en het leger er op af te sturen om massa arrestaties uit te voeren en te berechten via militaire tribunalen, zo effectief de krijgswet uitvoerend,” vervolgen de bronnen verder.

De Pentagon bron stuurde ook een kopie van deze foto met de uitleg: “Trump draagt paars terwijl hij zijn nationale veiligheidsstrategie uitvaardigt op 18 december bij een overwinningsslag over de Soros/Hillary paarse revolutie en hij drinkt water met twee handen om handboeien te simuleren.”

Duidelijk reagerend op deze situatie, plande de vertegenwoordiger van de bloedlijnen deze ontmoeting op 23 december, de verjaardag van de Japanse Keizer en claimde hij een vertegenwoordiger te zijn van de Keizerlijke familie en van de G7. De vertegenwoordiger, die deed alsof hij onderhandelde over een overgave zei dat de bloedlijnen families wilden dat de naties/staten bleven bestaan zoals ze waren maar zei dat ze bereid waren samen te werken met en fondsen wilden verschaffen voor een nieuw internationaal bureau voor economische toekomstplanning.

De WDS onderhandelaar zei dat bestaande naties/staten en instituten toegestaan zou moeten worden om voor het grootste deel door te gaan en benadrukte dat de WDS geïnteresseerd was in het creëren van iets nieuws, niet de vernietiging van iets ouds. Hoewel sommige grenzen, zoals de kunstmatige verdeling van het Koreaanse Schiereiland, zouden moeten veranderen, zijn beide zijden het eens. Beiden zijn het er ook over eens dat de Verenigde Naties, zoals deze momenteel gestructureerd is, niet functioneel is en toe is aan een drastische verandering. Over het algemeen staan de twee kanten dicht genoeg bij elkaar over deze punten om in staat te zijn om een soort van eventuele overeenkomst te bereiken.

Echter, de bloedlijnen delegatie zei dat ze de controle over centrale banken en het maken van geld wilden behouden omdat: “als de bevolking de controle had over monetaire politiek, er niemand meer zou werken.” Hij voegde toe dat hoewel er een Raad van 13 in Zwitserland was die elk van de families vertegenwoordigde, velen van de hoofden van deze families waren als de Keizer van Japan, niet werkelijk afkomstig uit bloedlijnen families. Hij zei dat de families meer functioneerden als instituten dan strikt als vertegenwoordigers van echte bloedlijnen families.

De WDS vertegenwoordiger zei dat ze het idee ondersteunden dat geld verdiend zou moeten worden, en dat door de mensheid gecontroleerde centrale banken geld zouden kunnen printen om te betalen voor dingen als onderwijs, het leger, publieke werken, gezondheidszorg, exploratie van het universum en wetenschappelijk onderzoek. De WDS onderhandelaar zei ook dat de WDS er op staat dat er een Jubelfeest komt, of een eenmalige kwijtschelding van alle schulden, publieke en privé, samen met een eenmalige herverdeling van alle onrechtmatig verkregen goederen. Als deze voorwaarden worden geaccepteerd kunnen de bloedlijnen blijven in een minder belangrijke rol in een collectief deel van de economie, zei de vertegenwoordiger van de WDS.

Op dit punt werden de onderhandelingen afgebroken omdat de bloedlijnen vertegenwoordiger duidelijk niet de bevoegdheid had om over het einde van banken in privé bezit te onderhandelen noch over een Jubelfeest.

Echter, de volgende dag stuurde een vertegenwoordiger van een groep, bekend als de “Golden Dragon,” welke het door goud ondersteunde deel van het huidige internationale financiële systeem controleert, de volgende boodschap aan de WDS: “Ik ben erg in voor een verzoening en onderhandeling zodat de Verenigde Staten opnieuw kunnen beginnen met een nieuwe economische transitie.”

Het moet worden opgemerkt dat terwijl de leiding van het leger, vertegenwoordigd door Trump definitief aan het winnen is binnen de V.S., de bloedlijnen nog steeds een stevige controle hebben over de rest van de wereld. Dus zelfs als Trump een “economische crisis” gebruikt om afstand te doen van de credit card bill, zullen de V.S. wanneer ze de volgende keer naar het benzinestation gaat ontdekken dat ze niet langer in staat zijn om te betalen voor hun benzine wanneer ze hun creditcard gebruiken. Dit zal betekenen dat het een zware landing zal zijn wat al zo wordt ervaren in Puerto Rico.

David L. Norquist, staatssecretaris van Defensie en Controleur bij een persbriefing op 7 december, beschreef wat een stilleggen van de V.S. regering zou betekenen: ”….Militair personeel opgeroepen om te werken kunnen we niet betalen totdat de stillegging eindigt…. Eenvoudige dingen als uitkeringen voor familieleden van overleden militairen gedood tijdens het doen van hun plicht, kunnen we niet doen….Aannemers zullen niet in staat zijn te rapporteren en te werken…..Ik kan niet genoeg benadrukken hoe destructief een stilleggen is…dit verspreid zich door de organisatie en is erg destructief.”


Met andere woorden, praten met de Golden Dragon over een “nieuwe economische transitie” is duidelijk de manier om het aan te pakken. Er is geen specifieke datum voor onderhandelingen vastgesteld op het moment dat deze nieuwsbrief openbaar werd.

In ieder geval zal het militaire regime in de komende dagen en in het nieuwe jaar aan de offensieve kant blijven tegen de cabal om zo het maximale resultaat te behalen uit de onderhandelingen.

Aan dit front zeggen Pentagon bronnen dat George Soros niet gedood werd wat voorheen werd gezegd, maar dat hij toen de cabal instortte, gevangen is genomen en gedurende enkele maanden wordt ondervraagd. Kortgeleden werd hij “verplaatst uit Atlanta naar het Marine Basis Camp David,” zeggen de bronnen. Menig andere top oligarchen werden ook vastgehouden in gevangenschap en werden enige tijd voor de buitenwereld afgeschermd, voegt een CIA bron toe.

“[V.S. Secretaris van Defensie, Generaal James] Mattis bracht op 21 december de winter solstitium, een bezoek aan Gitmo [Guantanamo Bay Marine Basis], om ‘een erg speciaal plaatsje’ voor Soros en de Cabal voor te bereiden en ze worden misschien gelouterd,” gaan de Pentagon bronnen verder.

Een ander persoon die bestemd is om “gelouterd” te worden is de “Israëlische conflictdiamanten miljardair en Mossad bezit, Dan Gertler wie sancties werden opgelegd voor zijn banden met Marc Rich [hoofdkwartier in Zug, Zwitserland] en de Clinton Foundation,” zeggen de Pentagon bronnen. “Dit breidt zich misschien uit naar andere Joodse oligarchen als Google voorzitter Eric Schmidt aftreedt,” merken ze op. Het is nu bijvoorbeeld geen fijne tijd voor Mark Zuckerberg van “Spybook.”

De isolatie van de Khazariaanse maffia oligarchen (die Satan aanbidden en dus niet Joods zijn zelfs als ze dit beweren te zijn), werd in de afgelopen week erg duidelijk tijdens de 184-9 diplomatieke rel van Israël tijdens de VN (tellen van degenen die niet stemmen en afwezig zijn) de enige landen die voor Israël stemden en tegen een resolutie dat het VS plan veroordeelde omdat het eenzijdig zijn ambassade verhuisde naar Jeruzalem, waren Guatemala, Honduras, de Marhall Eilanden, Micronesië, Nauru, Palau, Togo en de Verenigde Staten. “Dit bepaalt misschien het toneel voor de VSA om Israël te dumpen en Rusland, China, de EU en de VN toe te staan om eerlijke makelaars voor vrede te zijn,” zeggen de Pentagon bronnen.

Deze stem tegen Israël ging niet over Jeruzalem maar was eerder een teken van de wereld aan de Israëliërs dat ze alleen hun tempel weer kunnen opbouwen en vrede bezitten wanneer ze in goed vertrouwen onderhandelen met hun buren. De wereld is ziek en moe van de constante oorlogszucht en leugens van de religieuze fanatiekelingen die denken dat ze een soort van goddelijk recht hebben om de wereld te regeren vanuit Jeruzalem. Zoals de religieuze Joden het juist uitdrukken, God doet het werk van God, niet enkele fanatiekelingen die dit op zich nemen en net doen alsof ze God zijn.

De wereld wil vrede en dat is wat we kunnen bereiken in 2018 nu dat de bloedlijnen families eindelijk naar de onderhandelingstafel zijn gekomen.

* We hebben “illuminatie”gebruikt tussen aanhalingen omdat ondanks dat vertegenwoordigers van de bloedlijnenfamilies naar zichzelf hebben verwezen als “Illuminatie,” er een groep is die lang tegenover de bloedlijnen regering staat en zich ook “Illuminatie” noemen. We hebben besloten naar de eerste groep te verwijzen als “bloedlijnen,” en naar de tweede als “Gnostische Illuminatie.”


Vertaling: Lia