Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 21 december 2017

Aranuth: Heldere Gedachten / Malcolm Bell /3 december 2017

Aranuth:
Heldere Gedachten
Malcolm Bell /3 december 2017

Commentaar:
Alweer een maand voorbij en er is in de wereld niet veel veranderd behalve dat er steeds momenten zijn van uitbarstingen van zielen die sociale rechtvaardigheid willen, wereldvrede en een plaats om gelukkig, gezond, overvloedig en harmonieus te kunnen leven. Hier in Australië bereiden het land en de kiesdistricten zich voor op verkiezingen. Wij zijn dankbaar omdat wij in een democratie leven die ons in staat stelt om onze regering te bevestigen of te veranderen, in vele landen op onze wereld heeft men deze vrijheid niet.

Zoals in de laatste paar maanden (dit proces is al een tijdje aan de gang) hebben behoorlijk wat mensen contact met mij opgenomen omdat zij wilden praten over onverwachte veranderingen in hu vijf lichamen (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, hoger zelf), in hun wezen. Zij worden zich scherper en helderder bewust; ervaren openbaringen en “lichtbol”- momenten van plotseling en intens spiritueel bewust zijn, manifestatie van onuitgesproken gedachten of wensen en/of het vertonen van ongemakken en rusteloosheid door de doorgaande zaken op de wereld om hen heen.

Sommige zielen hebben mij verteld dat zij, als zij uit hun raam kijken of naar een scene om zich heen kijken, zich een heel ander beeld zien ontwikkelen; net alsof een of ander rokerig beeld zich over een ander beeld heen legt. Ontwakende zielen die smachtend naar verandering verlangen en die nu wakker worden en verlichting vinden en daardoor de wegwijzers die aantonen dat zij zich op het pad naar huis bevinden.


Het is prachtig om te zien dat de opvang van vluchtelingen, ontheemden, samen met mishandeling van dieren voor de VN gebracht worden voor veroordeling en bevestigende acties. Mensen- en dierenrechtenorganisaties over de hele wereld komen in actie met petities en oproepen voor positieve acties.

Elke ochtend als ik wakker word dank ik mijn gidsen voor de prettige, gezonde en prachtige dingen die zich in mijn leven op die dag zullen manifesteren. Ik kijk uit naar de positieve en vreugdevolle ervaringen die op mij staan te wachten.

Natuurlijk zie ik de ervaringen en lessen op mijn dagelijks pad van mijn familie, vrienden en bekenden die effect op mij kunnen hebben als mogelijkheden om hen op te lossen, te overwinnen om te kunnen groeien en toe te voegen aan mijn zielsverrijking. Ik stuur hen Liefde.

Boodschap:

Wel, alweer goedenavond. Wij zijn deze keer gekomen met een verandering. Een verandering van onderwerp. Zoals gewoonlijk biedt dit jullie hulp bij het belopen van jullie dagelijks pad. Wij kijken, wij observeren en wij vragen ons af waarom jullie niet in je nu-moment leven. In jullie tegenwoordige tijd, zeer, zeer huidig nu-moment. Wij zitten, waar wij ons bevinden, achterover en wij observeren de energie, de energie van jullie gedachtenmechanisme, hoe jullie mentale lichaam werkt, en verbazingwekkend, hoe jullie je mentale lichaam toestaan om de baas te zijn van elke minuut, van elk moment, van jullie wezen. En wij vragen ons af waarom. Waarom geven jullie je over aan je mentale deel?

Aan jullie oude herinneringen; jullie oude pijnen, aan verraad! Jullie lijken op een afvalverzamelaar! Hier zitten jullie dan en besteden een groot deel van de dag om dingen uit het verleden op te snorren die allang losgelaten dienden te worden en gezien te worden als onbelangrijk. Maar jullie blijven het oproepen. Jullie blijven je worstelen door al die oude lessen, die oude ervaringen, en dit houdt jullie tegen om in het nu te leven. Het houdt jullie tegen om helder te kunnen zien wat er op jullie huidige dag van je levenspad gebeurt.
Helderheid dus: Ik zou zeggen dat helderheid een naam is die wij zouden willen geven aan het onderwerp van ons praatje van vandaag, van vanavond.

Wij zouden willen zeggen dat als jullie beslissen om de leiding in handen te nemen, jullie ware wezen, jullie hart-voelende wezen de leiding geven, jullie op de bestuurdersstoel kunnen gaan zitten en de piloot kunnen zijn van je eigen pad. Helderheid.

Wij willen jullie vragen te kijken, te overwegen wat jullie van dag tot dag, van uur tot uur hebben gedaan. Wij willen jullie vragen hierover te denken: “Wat hebben jullie bereikt, welk voordeel hebben jullie gehad door niet alleen te leven in het verleden maar het verleden ook te herbeleven? Wij zien jullie oude gebeurtenissen weer oproepen, voorbije ervaringen, voorbije lessen en jullie vragen je dingen af over de uitkomst van die bepaalde ervaring, of van die les, en dan komt Mr. Mentaal, neemt de leiding over en verandert het. 

Verandert de uitkomst naar iets dat aangenamer en meer aanvaardbaar voor jullie is. Er is geen verandering van de uitkomst. Wat was, is geweest! Zo eenvoudig is het! Jullie kunnen een oude herinnering niet oproepen, een oude pijn, een oude les. Jullie kunnen een van die dingen niet terugroepen en het veranderen in iets dat briljant is en prachtig en positief.

Mensen, wij zeggen jullie: Laat het gaan, laat het los. Het was alleen een gebeurtenis. Het was een les of een ervaring die in je leven kwam. Jullie gaven er zo goed mogelijk aandacht aan en er was een resultaat. Verleden, het daar weer naar terug: jullie kunnen het niet oproepen, herleven en omzetten naar een gelukkig resultaat. Het gebeurt gewoon niet en toch gaan zeer velen van jullie hiermee door en geloven dat het zal veranderen.

Helderheid, helderheid. Alles dat tot op dit moment voorbij is, is voorbij. Het is weg! Het bestaat niet meer, alleen in je geest. Jullie houden het dus in je geest. Jullie dragen het mee in je hart en jullie geven jezelf dolksteken, en steken en steken jezelf steeds weer met die oude pijn. Willen jullie het weer voelen, weer ervaren….al die pijn van dat incident uit het verleden? Waarvoor? Waarvoor? Wij zeggen jullie: laat alle verleden los, alles wat jullie het verleden noemen en laat het verleden het verleden, hoewel het nog steeds bestaat als een energievorm in een ander gebied!

Dat heeft niets met jullie van doen. Niets met jullie te maken. Wat veel meer in jullie voordeel zou zijn is gewoonweg te zeggen: “Het is voorbij” Het is voorbij. Het bestaat niet meer. Het is niet meer in jullie leven. Houd je niet bezig met enige gedachten hieruit…..het geheim is te zorgen voor helderheid, duidelijkheid. Absolute helderheid voor elk moment in je leven…..NU.

Houd je er helemaal niet mee bezig want het geheim is…..helderheid. Absolute helderheid. Schijn het zoeklicht van helderheid op alles, elke, elke zaak in je leven vanaf nu. Door wat jullie ontdekken Stel je zoeklicht in op helderheid en jullie zullen verrast worden door wat jullie ontdekken want als je je zoeklicht richt op elke gedachte, woord, actie, zullen jullie vanaf nu een heel ander licht zien.

Jullie zullen zien dat het niet gekleurd wordt door gebeurtenissen uit het verleden, niet daardoor wordt beïnvloed.  Jullie zullen merken dat het niet wordt beïnvloed door jullie herinneringen over vroegere gebeurtenissen. Als jullie op die manier geen verleden meer hebben kan dit ook niet tussenbeide komen bij de helderheid van het huidige moment.

Kijk nu eens wat er op jullie pad allemaal gebeurt. Wel, als jullie helderheid willen toevoegen aan alles wat er gebeurt, wees dan zeer, zeer helder in je geest en in je hart over wat er nu in je leven aan de hand is en laat daardoor de handelingen van herkenning en toestaan naar voren komen.

Vaak brengt dit zijn eigen beloning in helderheid van de antwoorden met zich mee. Jullie hoeven dus echt niet naar anderen te gaan en te vragen: “Wat moet ik nu doen? Waar gaat dit allemaal over? Wat gebeurt er met mij?” Als jullie er helderheid mee verbinden zal het jullie duidelijk worden. Jullie zullen het begrijpen. Jullie zullen elke afzonderlijke zaak zien. Jullie zullen het duidelijk zien en als jullie het duidelijk zien kan ik jullie vertellen dat dit helder zien betekent dat jullie het in een heel ander licht zullen zien dan jullie dit een paar minuten geleden deden.

Er zijn dus zoveel gebeurtenissen, gebeurtenissen in je land, op de planeet en wereldwijd. Jullie hoeven er niet helemaal in te duiken omdat jullie jezelf alleen maar steeds meer in verwarring zullen brengen. Jullie hoeven een situatie alleen maar toe te staan. Kijk ernaar met helderheid en jullie zullen helderheid krijgen door gewoon stil te zitten en te overdenken, in meditatie….al deze dingen zullen oude herinneringen voorkomen, oude pijn vanuit het verleden die zich verder ontwikkelt. Als jullie jezelf kunnen toestaan om naar een rustige staat te gaan zullen jullie het verleden weerstaan.

Het is gewoon een deel van het proces. Het verleden zal ontslagen worden. Wat jullie zullen hebben is absolute vrede en rust in het huidige moment en daardoor kunnen antwoorden tot jullie komen.

Als jullie in de toekomst willen kijken zal dit niet gaan gebeuren terwijl jullie rondlopen en je zorgen maken over dingen uit het verleden. Als jullie dus het verleden loslaten en gewoon de dag rustig, vredig, in overdenking, mediatie, doorgaan hoeven jullie niet eens te vragen om antwoorden omdat de antwoorden op vele dingen dan gewoon binnen komen stromen.

Zij komen gewoon naar jullie toe. Waarom zij naar jullie toekomen? Omdat jullie de gedachte uitsturen dat jullie begrip en antwoorden willen hebben over sommige situaties en het proces werkt dusdanig dat het universum jullie niet zal negeren.

Het universum kan jullie niet negeren. Het universum zal jullie de kennis, de informatie en het antwoord geven. Vooropgesteld dat jullie dit toestaan. Vooropgesteld dat jullie Mr. Mentaal geen toestemming geven om op de voorgrond te treden. Dit is helemaal niet nodig . Als jullie jezelf helemaal in het nu-moment laten zijn, in de tegenwoordige tijd zijn, sturen jullie automatisch een energie uit die antwoorden en informatie wil hebben op wat er op dit moment in je leven gebeurt. Wat er gebeurt en wat er kan gaan gebeuren.

Zoals ik zojuist heb gezegd moet het universum het antwoord brengen. Het universum kan jullie niet negeren. Jullie kunnen jezelf de mogelijkheid niet onthouden om die kennis of informatie te ontvangen.

Jullie kunnen jezelf dus ontkennen om dit toe te staan, ermee te werken. En dus, tot aan dit moment, hebben wij in de Gebieden bedacht hoe wij jullie op dit moment in de tijd het best zouden kunnen helpen. Wij hebben gekozen voor helderheid.

Door hier vandaag bij jullie te komen proberen wij helder te maken wat er in jullie levens gebeurt. Wat het verleden is, wat het tegenwoordige is en wat jullie zouden kunnen scheppen. Laat alles van het verleden los. Het is alsof het niet gebeurde. Het is een film die jullie zagen en daarna helemaal zijn vergeten.

Laat het gaan. Wees je er alleen bewust van, en voel wat er nu gebeurt. Nu, op dit moment!

Hoe voelen jullie je daarbij? Als er iets op dit moment gebeurt dat vervelend is? De manier om dit te verhelderen, op te lossen, is gewoon stil en rustig te zitten en te overdenken, te overpeinzen, te mediteren, wat jullie ook willen. Jullie hoeven niet steeds je gedachten hierop te richten. Jullie hoeven niet uit te reiken naar de toekomst en die te zien als een grimmige dood. Vraag gewoon om duidelijkheid, helderheid over je huidige moment. Het universum ontvangt dit energetische signaal en maakt onmiddellijk een antwoord hierop.

Maak je geen zorgen over het antwoord. Jullie hebben rustig gezeten. Jullie hebben om helderheid gevraagd. Het universum zal dit op zijn eigen tijd aan jullie toevoegen. Dit doet het niet altijd op het volgende moment of op de volgende dag. Het is tijd…..op de juiste tijd, op het goede moment maar het universum zal reageren. Wees dus niet ongeduldig. Wees niet ongeduldig!!

Het komt eraan. Weet dat het eraan komt. Weet dat jullie al op je pad zijn. Jullie zijn al bezig met je lessen. Jullie hebben je geplande ervaringen al. Kijk niet terug. Kijk naar voren. Jullie willen opheldering in het nu-moment. Als jullie naar de toekomst kijken, kijk dan naar voren. Als jullie naar de toekomst kijken, kijken jullie in het nu-moment, en een paar minuten later naar jullie zogenaamde toekomst en is dit een ander nu-moment. Het nu-moment is dus een doorgaande cirkel die maar blijft doorgaan!.

Als jullie in het nu-moment blijven zijn de enige dingen die jullie zintuigen registreren, de dingen die gebeuren in het nu-moment. Omdat dingen veranderen, veranderen en veranderen. Er is constant verandering!

Als jullie op een zeer heldere manier naar jullie pad kijken zullen de antwoorden komen. Jullie zullen op je pad veel blijer handelen, veel vrediger, productiever, vruchtbaarder en er zullen meer beloningen zijn. Jullie zullen geen energie en processen ontvangen van energie van de toekomst, van het universum, als jullie constant teruggaan en dingen uit de vuilnisbak halen, naar oude herinneringen kijken, oude pijnen, oud verraad.

Zet het uit je gedachten. Neem zelf de leiding. Neem de leiding over jezelf. Jouw energiewezen heeft de leiding over je hele vijf-lichaamssysteem. Jullie individuele energiewezen heeft de leiding over jullie fysieke, emotionele, mentale en spirituele vorm. Jullie energiewezens, de wie en wat jullie zijn, zijn dus de plaats waar jullie willen zijn.

Jullie willen dat jullie energiewezen heel duidelijk in het nu-moment is. Steeds als de klok tikt is er weer een ander nu-moment. Tik, en het is weer een ander nu-moment. Tik, het is weer een ander nu-moment, enzovoorts. Jullie moeten zonder haken en ogen in de continuïteit van het nu-moment blijven. Geen haken en ogen, geen kettingen of ankers die jullie terugtrekken naar het verleden zodat jullie door kunnen gaan met alles in helderheid te doen. Doorgaan met grote helderheid.

Het universum ontvangt dat energetische signaal en het antwoordt. Als jullie dit kunnen, oefen er dan mee, breng het in praktijk. Zie of je jezelf bij de les kunt houden in plaats van naar het verleden te gaan, naar de vuilnisbak met oude herinneringen. Houd jezelf in de hand voordat je teruggaat. Daarna zal het een stuk makkelijker gaan.

Het zal een kwestie van vanzelfsprekendheid zijn dat jullie proces in het nu-moment zal blijven. Elk nu-moment. Elk huidig moment. En dan zullen jullie een overzichtelijke geest hebben. Jullie kunnen helder kijken naar wat een situatie is. En jullie zullen verrast zijn. Jullie zullen verrast zijn!

Zo, lieve mensen, is dit een korte boodschap, maar hij is wat wij vandaag voor jullie hebben gepland en wij hebben meer voor jullie en wij zullen jullie op je pad helpen doordat jullie aannemen wat wij zeggen, onze woorden aannemen en aanvaarden wat er gebeurt, het proces dat wij voor jullie hebben uitgelegd.

Dank jullie wel en goedenavond!