Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 december 2017

Anna in Wonderland / Door Anna Von Reitz / Donderdag 30 november, 2017

Anna in Wonderland
Door Anna Von Reitz / Donderdag 30 november, 2017

Vergeet de kleine lieve Alice. Dit is grootmoeder Anna en zij brengt verslag uit vanuit Wonderland.

Vanmorgen werd ik om 4 uur wakker met een gevoel van ongemak. Waarom? Omdat de polariteit waarmee en waarin we al zo lang leven aan het veranderen is. En toch biedt het oude paradigma weerstand met grote weerbarstigheid en zal zich niet overgeven aan welke vriendelijk remedie dan ook.

Ik heb de wereld een vriendelijke remedie aangereikt, een die niemand zou beschadigen --- een eenvoudige boekhoudkundige aanpassing die alles weer terug in balans zou brengen, het creëren van een op tegoed gebaseerde economie en die voor alles zorgt wat iedereen op de Aarde nodig heeft om te gedijen en gelukkig te zijn.

Het enige wat in de weg staat zijn illusies van hebzucht en macht die gerelateerd zijn aan dingen die helemaal niet bestaan. Met andere woorden, waanideeën. Onwaarheid. Leugens. Maar zelfs de leugenaars zijn misleid.

In zekere zin is dat, van alle vreemde zaken die ik heb waargenomen, het meest vreemde van allemaal. Je zou kunnen denken dat de leugenaars hun eigen leugens zouden kunnen volgen en daarom de waarheid zouden kennen. Maar in feite zijn ze net zo verward als ieder ander. Misschien nog wel meer.

Te midden van het oneindig aantal waarheden en spreuken die mijn Moeder me trouwhartig heeft ingeprent is deze: “Het is moeilijk om een eerlijk mens te bedriegen!” --- Een recente gebeurtenis dwong me om die kleine uitspraak nogmaals te bekijken vanuit een nieuw perspectief.

Het is moeilijk om een eerlijk mens te bedriegen want hij is ronduit niet geïnteresseerd in complotten of onrechtmatige verrijking. Zijn eigen deugd is dus zijn bescherming om in welke bedriegerijen dan ook verwikkeld te raken.

Ik kende dat feit vanuit de eerste hand en heb er profijt van gehad. Dat is dus geen geheim voor mij, maar ik heb voorheen niet de tijd genomen om het tegenovergestelde van deze kleine spreuk in me op te nemen: “het is gemakkelijk om een oneerlijk mens te bedriegen” --- omdat ze op de eerste plaats niet zuiver denken.

En dat is wat hier en over de hele wereld plaats vond. Een geweldig aantal oneerlijke mensen hebben zichzelf het slachtoffer gemaakt van hun eigen leugens en waanideeën en hun bereidheid om anderen te bedriegen en te onderdrukken.

Ze zijn hun eigen onzin gaan geloven. Ze zullen dus uiterst aangedaan en ontdaan zijn wanneer --- raad eens? Hun leugens, leugens blijken te zijn --- en niemand zou er meer teleurgesteld over kunnen zijn dan zijzelf?

Wat ik deze morgen zie gaat werkelijk iedere beschrijving te boven.

Washington DC, is als geheel wakker aan het worden voor het feit dat door politici en militaire functionarissen en door de zogenaamde “inlichtingendiensten” quadriljoenen dollars uit ons land zijn verdonkeremaand.

Dit is voor mij geen nieuws. Is het nieuws voor jullie? Zou het nieuws moeten zijn voor wie dan ook in Washington DC? Voor iemand in Peking? Voor iemand in Brussel? Deze landen stonden uiteindelijk allemaal aan de ontvangende kant van het toevoerkanaal.

Ze hebben geprofiteerd van deze hele oplichterij en plunderingen die naar huis gestuurd zijn naar Londen en Rome en daarna, als onderdeel van de Haagse Conventies, verdeeld onder alle collaborateurs.

Ik denk niet dat er iemand, behalve de sluimerende, trouwhartige Amerikaanse mensen enig recht heeft om verbaasd te zijn. Niettemin is de “Mierenhoop” aan het samendrommen en de censuur van het nieuws lijkt zich uit te spelen en de diplomatieke koeriers laten deze morgen dampende voetafdrukken in de sneeuw achter van hier tot in Belgravia.

Laat me te midden van deze gekte een onmiddellijk uitvoerend besluit voorstellen dat in dit land een einde maakt aan alle hypothecaire executies? Dat zou een logische reactie zijn op de “ontdekking” van het massale, geautomatiseerde en gepatenteerde bedrog dat door de daders zelf op openbare bronnen volledig is toegegeven. Of niet soms? 

Wie is er bij gebaat om net voor Kerstmis nog eens zes miljoen Amerikaanse gezinnen in de sneeuw te gooien, wanneer men als vaststaand feit weet dat de aanspraken tegen hen allemaal frauduleus zijn?

Wat is het belang van het beschermen van schuldige banken en bankiers en juristen en openbare bestuurders, die deelgenomen hebben aan de plundering van frauduleus tot stand gebrachte openbare kartels?

In de onsterfelijke woorden van Jay Rivera: “Het is wat het is!”

Lipstift aanbrengen op een varken en beweren dat het een chinchilla is, verandert niets.

Het bestelen van je werknemers, het aanvallen van je eigen volk --- dat is gewoon idiote en criminele onzin.

President Trump --- begin met een opschorting van alle hypothecaire executies. Dit nalaten verhoogt slechts de leugenachtigheid van iedereen die er voor verantwoordelijk is, zowel commercieel alsook moreel.

Stap twee --- roep de gevechtshonden van de Bar Association (Sjra: kan men vergelijken met onze orde van advocaten, maar dan in federale dienst) terug en sluit de rechtbanken in de Districten voor iedere activiteit anders dan het beheer van echte federale zaken die betrekking hebben op echte federale werknemers (Sjra: mensen die werken in overheidsdienst, zoals politiek, militairen en politie, leden van de Bar Association, enz) en mensen die afhankelijk zijn van de federatie (Sjra: zoals uitkeringsgerechtigden). Zoek de echte “federale burgers” op zoveel als jullie willen, maar laat vredelievende Amerikanen, die met bedrog en geweld dienstplichtig zijn gemaakt, met rust.

Stap drie --- zet de rechtbanken op het Magistrale niveau terug op hun juiste plaats en zet het merendeel van de wet handhavende bestuurders terug in de actieve dienst als functionarissen die de vrede handhaven, belast met handhaven van de Openbare Wetgeving.

En al die bankiers wereldwijd? Heroverweeg mijn mandaat van 6 januari. Er zijn ergere dingen dan gedwongen te worden om op een eerlijke manier zaken te doen en een deel van winsten terug te geven voor goed werk zoals een B Corporatie.

----------------------------

Bekijk dit artikel en meer dan 700 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com

Het origineel is te lezen onder artikel 789 – Anna in Wonderland

Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Toelichting:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe bijna 800 artikelen heeft gewijd.

U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?  

Ik groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.
Sjra

Posted by Paul Stramer at 4:55 PM

https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif