Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 10 november 2017

SAUL: De overgrote meerderheid van de mensen zijn hun levensdoel vergeten. /29 oktober 2017 / door John Smallman


SAUL:
De overgrote meerderheid van de mensen zijn hun levensdoel vergeten.
29 oktober 2017 / door John Smallman

Alle mensen op Aarde zijn, in deze tijd van enorme verandering, hier om te helpen bij het ontwaken, ja ALLE mensen. Er is niet enkel een speciale groep lichtwerkers en lichtdragrs die verschrikkelijk overwerkt zijn, omdat ze bij het ontwaken helpen. Nee, ALLE mensen zijn betrokken, en niemand is speciaal omdat ALLEN speciaal zijn omdat ze ALLEN geliefde en absoluut perfecte kinderen van God zijn, hoewel hun houdingen en gedragingen in menselijke vorm wellicht helemaal in strijd zijn met Liefde, met moeder / vader / god.

Zoals we zo vaak hebben opgemerkt, heeft de overgrote meerderheid van mensen hun levensdoel vergeten, het doel waarmee ze incarneerden. Niettemin, net als degene van jullie die dit lezen en soortgelijke berichten, zijn ook zij hier om te helpen bij het proces van ontwaken. Iedereen is betrokken, omdat IEDEREEN EEN is!

Een van de voornaamste redenen dat jullie het oordelen van anderen moeten loslaten, is omdat jullie hun omstandigheden, hun gekozen levenspaden onmogelijk kennen, en daarom kunnen jullie geen oordeel uitspreken. Alleen God en de betrokken ziel hebben die kennis, de ziel is het vergeten, en God oordeelt nooit!


Waarvoor jullie ALLEN incarneerden om te doen, was om elkaar lief te hebben en zelfs degenen van jullie die deze intentie meestal vasthouden, zijn nog steeds niet in staat om  dat losse aspect los te laten wanneer iemand's woorden, gedrag of activiteiten jullie met afschuw vervullen, omdat ze zo duidelijk in volledige afwijking zijn met liefde. Maar dat is de menselijke conditie. Jullie hebben ALLEMAAL Liefde ontkend en je ingelaten met bitterheid en haat. Zoals Jezus zo lang geleden heeft gezegd - of, in waarheid, maar een moment geleden - 'laat hij die zonder zonde is de eerste steen werpen'.

Als mens zijn jullie meestal onwaardig, behalve dat onwaardigheid een totaal onwerkelijk aspect van de illusie is. Allen zijn de geliefde kinderen van God, en dus is onwaardig zijn onmogelijk! Helaas beschouwen sommigen zichzelf als zondeloos wanneer zij in schijnbare rechtschapenheid leven en dat geloof in hun eigen zondeloosheid gebruiken om hun rechtvaardige oordeel te rechtvaardigen van degenen die zij als onwaardig zien.

Binnen het spel dat jullie spelen is er veel gedrag dat werkelijk verachtelijk is, maar jullie zijn allemaal alleen maar acteurs in een drama dat jullie uitgevonden hebben en wanneer het spel eindigt, gaan jullie terug naar je ware zelf, wezens van oneindige Liefde, net als jullie Hemelse Vader.

Focus je op deze goddelijke waarheid: "IK BEN een wezen van oneindige Liefde, net als mijn hemelse Vader." Met die gedachte in je achterhoofd staan jullie jezelf toe het te weten. Hernieuw dan jullie intentie om alleen maar Lief te hebben, wat er ook gebeurt. Wanneer twijfel of angst zich ook voordoet, ongeacht wat het is waarom het zich voordoet, hernieuw onmiddellijk de intentie, en natuurlijk, zorg ervoor dat je het minstens een keer per dag hernieuwd, bij voorkeur als je binnenkomt in je heilige innerlijk heiligdom waar de vlam van de goddelijke Liefde, de liefde die je bent, voortdurend brandt.

Wanneer jullie dat doen, ontvangen jullie enorme hulp van diegenen in de spirituele rijken - jullie gidsen, mentors en geliefden - degenen met wie jullie afspraken hebben gemaakt voordat u geïncarneerd zijn, om elkaar te ondersteunen. Je hebben als het ware een voet in de illusie als jullie het spel spelen, terwijl de rest van jullie eeuwig in God's  aanwezigheid woont, daarom zijn jullie nooit alleen! Als jullie twijfelen, in nood of in angst zijn, roep ons onmiddellijk op voor ondersteuning, wij staan altijd klaar voor jullie.

Aangezien er slechts Eén is, en omdat een ieder van jullie een aspect is van die Ene, en als die Ene is Moeder / Vader / God, Bron, Liefde, dan zijn jullie altijd en eeuwig verbonden met de oneindige Kracht dat All Dat Is is. Die Kracht is van jullie, open jullie harten voor Het, accepteer het en creëer daarmee, in jullie eigen levens als mensen, de Waarheid, het Goede en de Schoonheid, dat jullie allemaal zijn terwijl jullie je Licht hoog houden, zodat iedereen het kan zien. Jullie doen dat door bewust te kiezen om in elk moment liefdevol te zijn, ongeacht wat er zich voordoet. Door dat te doen zijn jullie, de geliefde kinderen van God, in plaats van de acteurs in het doorlopende drama dat de illusie is.

Hiermee voltooien jullie de taak die jullie voor het incarneren op jullie genomen hebben: Om een briljant Licht te zijn dat op Aarde schijnt om iedereen te helpen wakker te worden naar de Waarheid dat zij inderdaad EEN zijn met God.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl