Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 19 november 2017

Jullie controlepaneel voor hogerdimetionale informatie / Overgedragen aan Sue Lie / 16 november 2017

JULLIE CONTROLEPANEEL VOOR HOGERDIMENSIONALE INFORMATIE
Overgedragen aan Sue Lie van de Arcturianen via een LANGE ochtenddroom – 16 november 2017Deze ochtend had ik een LANGE droom over het gebruiken van onze Chakra's als Inter-dimensionale Communicatiecentrums.
Ik was in staat om diepgaand te observeren hoe ieder Chakra dient als een “relaiscentrum” om ons onderling te verbinden met een aantal componenten en gebieden van ons Hogere ZELF.

Op deze wijze kunnen wij ons beter verbinden met GAIA Haar planetaire aarderoosters (coördinatorstelsels).

Gelijktijdig, zijn deze Planetaire Aarderoosters verbonden met ons volledige Chakrasysteem,  welke eigenlijk dient als een buitengewoon gecompliceerd systeem voor Inter-dimensionale Communicatie.
Deze Inter-dimensionale Communicatiesystemen zijn van nature vijfdimensionaal en zijn aangeboren componenten van ons Chakrasysteem.

Wat voor de mensheid niet algemeen bekend is, is dat hun Chakrasysteem, eenmaal juist pasgemaakt aan hun Inter-dimensionale, vijfdimensionale ZELF, hun vierdimensionale Astrale ZELF, evenals hun vijfdimensionale Lichtlichaam zelf en zoals wij steeds meer en meer resoneren met de vijfde dimensie en veel verder, zal deze Inter-dimensionale Communicatie via ons chakrasysteem zo natuurlijk zijn als driedimensionale communicatie.

Wij gaan tot in diep detail, evenals wij onze informatie koppelen aan de informatie die wij Suzille vele decennia geleden hebben gestuurd over de manier waarop ieder Chakra dient als een “Inter-dimensionaal Communicatie Systeem.”

Wij kwamen tot Suzille in haar droomleven om haar te begeleiden naar het Schip zodat wij de complexe mechanismes van Inter-dimensionale Communicatie het beste uit konden leggen, opdat wij uiteindelijk hebben besloten om ze vrij te geven voor de mensheid.

Natuurlijk, kan veel van de mensheid niet geloven in dit “aangeboren, innerlijke, systeem” van hun vijfdimensionale lichtlichaam omdat hun bewustzijn nog niet is uitgebreid verder dan de vele zorgen en uitdagingen van hun driedimensionale leven.

Wij, jullie Arcturiaanse en Galactische Familie, vinden het spijtig dat zovele van jullie nog steeds leven binnen de donkere dichtheid van het “NU Voor het Beginnen.” Wij, de Arcturianen, wensen om alles en iedereen van jullie diepgaand aan te prijzen die zich verstrikt voelen binnen het “kruisvuur” van beide en de vijfdimensionale informatie en de drukkende berichten die worden vrijgegeven, geopenbaard door de Verlorenen op de Aarde.

Wij vragen jullie om een moment te nemen, feitelijk, neem de rest van jullie incarnatie, om voor te stellen hoe lieve GAIA lijdt aan het “kruisvuur” van de geavanceerde communicaties die worden gegeven vanuit Haar “Vijfdimensionale Planetaire Commandocentrum ,”
de verwarring en roepen om hulp van de bange, niet-ontwaakte mensen en de duisteren die een mensenvorm dragen om hun ware, donkere en zeer “niet-menselijke” ware zelf te vermommen.

Al deze verschillende frequenties van de mensheid bestaan binnen het zelfde NU van dezelfde plaatsen op het lichaam van GAIA.
Deze plaatsen/gebieden van Gaia’s lichaam worden aangevallen en worden gebombardeerd met lagere dimensionale, macht over anderen, energievelden.

Wij wensen onze “ontwaakten” die een 3D vorm dragen om hun ware ZELF te vermommen, eraan te herinneren, dat hun “Oproep voor actieve dienst” is gegeven. Als jullie aanvoelen dat jullie je missie onzichtbaar moeten houden voor anderen of jullie naam onzichtbaar moeten houden voor anderen, voor ons is dat prima.

Wij zijn blij om te zien dat onze geaarden “Afgezanten van het LICHT” wegen vinden om zichzelf te beschermen voor de “donkere nacht van de ziel” die sommige gebieden van de planeet GAIA aan het ervaren zijn.
Deze “donkere nacht van de ziel” welke GAIA is en heeft ervaren door handen van de Duisteren, wordt ook gezonden naar onze Afgezanten van het Licht.

Gelukkig, ondergingen onze Afgezanten van het Licht lange lessen over
“Het werkelijke verhaal over het verleden van GAIA,” evenals speciale manieren waarop de Duisteren gemakkelijk herkend kunnen worden, ongeachte welke “vermomming” zij op dit moment dragen.

Wij zeggen bovenstaande niet om jullie bang te maken, maar om jullie eraan te herinneren dat jullie ALLEMAAL volledig zijn opgeleid, training hebben ondergaan, voordat jullie besloten om deze Missie aan te nemen om GAIA te assisteren. Herinner alstublieft dat GAIA ÉÉN wezen is wat omvat Alle Mensen, Alle leden van de planten, dieren, vogels, insecten, mineralen, elementen op Gaia en ALLE van onze Galactische Leden die zich vrijwillig hebben aangeboden voor deze Missie.

Wij realiseren ons, dat wanneer men eenmaal een menselijke vorm aanneemt, dat ze worden getroffen door het driedimensionale besturingssysteem welke gewoonlijk hun vijfdimensionale, inter-dimensionale communicatiesysteem wist.

Wij zijn HEEL blij om te zien en trots op onze geaarden, die erin zijn geslaagd om zich opnieuw te verbinden het hun aangeboren hogere vierde en vijfde dimensionale besturingssysteem.
Deze hogere dimensionale Besturingssystemen worden makkelijk vergeten zodra iemand zijn bewustzijn glijdt in/naar de sluier, nevel van het driedimensionale   “logische systeem van (opeen) volgend besturingssysteem.”

Het probleem is dat het driedimensionale besturingssysteem sterk verminderd is door de vele oorlogen, de enorme vervuiling (welke de mensen in gevaar brengt evenals het de andere leden van het lichaam van GAIA in gevaar brengt) en de vele leugens ingepakt rondom het Ware om het te verminderen en te vermommen.

Lieve vrijwilligers om gedurende dit NU een aarde voertuig te dragen, wij, jullie Galactische Familie loven jullie enorm voor jullie enorme moed en vasthoudendheid om door deze “Donkere Nacht voor de NIEUWE Dageraad” heen te gaan.
Het is om deze reden dat wij een Belangrijke Inter-dimensionale Ontmoeting hadden op diverse van onze Schepen gedurende jullie “afgelopen nacht.” Daarom, als iemand van jullie zich nog de droom/dromen kunnen herinneren, vragen wij jullie om ze op te schrijven zodat jullie ze beter met anderen kunnen delen.
Suzille herinnert zich alleen “ de Chakra’s zijn Schijven van Inter-dimensionale communicatie,” evenals dat beelden van deze “schijven” door haar visioen zweefden als “gekleurde cirkels die leken op vergelijkbare chakra’s.

Deze schijven zijn NIET jullie chakra’s, maar zij zijn het “Inter-dimensionale Communicatiesysteem” wat verbonden is met de Chakra Systemen van alle zoogdieren en geëvolueerde levensvormen op GAIA, zoals mensen.

Het “Inter-dimensionale Communicatiesysteem” is interactief met alle wezens, mensen en niet menselijke (zoals vogels en walvissen) die de energiepatronen kunnen begrijpen en/of waarnemen die constant aan het stromen zijn over, onder en rondom en door het Planetaire Systeem van GAIA.

Het Planetaire Systeem van GAIA is veel als jullie menselijke brein, in dat is het het “commandocentrum” waar alle inter-dimensionale informatie wordt ontvangen, beantwoord en opgeslagen. Jullie menselijke inter-dimensionale communicatiecentrum is opgeslagen binnen jullie lichaam, met jullie Chakrasysteem het vulsysteem zijnde om het beste jullie “opgeslagen informatie” terug te halen.

Jullie brein is bedoeld als het “Hoofdbestand” voor alle inter-dimensionale informatie die jullie ontvangen via jullie zeer effectieve “Informatie Verzamelsysteem” van jullie chakra’s.


Jullie Zevende, het Kroonchakra is jullie Hoofdbestand, waarin al jullie inter-dimensionale berichten zijn opgeslagen. Wanneer jullie kijken naar deze bovenstaande uitdrukking van het Zevende Chakra, kunnen jullie zien dat het open is en zelfs “zijn vullers uit heeft staan” om belangrijke inter-dimensionale informatie te verzamelen. Wat voor informatie heeft JULLIE Zevende Chakra vandaag gefilterd IN jullie bewustzijn?


Jullie Zesde, Voorhoofdchakra (Derde Oog) stelt jullie in staat om de informatie te “ontvangen, vertalen en lezen” die constant wordt gedownload in jullie gehele chakrasysteem. Wanneer jullie kijken naar bovenstaande uitdrukking van jullie Derde Oog, wat voor hogere dimensionale informatie heeft het vandaag verzameld?


Jullie Vijfde, Keelchakra is jullie “Inter-dimensionale communicatie” waardoor jullie kunnen horen, vertalen en onderling communiceren met de hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELF. Wanneer jullie kijken naar bovenstaande uitdrukking van jullie Keelchakra, wat voor informatie wensen jullie uit te drukken via dit chakra?

Wij, de Arcturianen wensen te zeggen dat ieder van jullie kan creëren, of downloaden, welk beeld dan ook wat jullie wensen voor ieder van deze chakra’s. Vind of creëer een beeld dat past bij JOU – JULLIE.
Of sta jullie zelf toe om te tekenen of te creëren een beeld voor ieder van deze chakra’s die jullie aanroepen.

Jullie Multidimensionale ZELF leeft meerdere, “parallelle levens” met jullie driedimensionale aan de Aarde gebonden Zelf, dat momenteel een aardevoertuig draagt.

Al deze versies van jullie Multidimensionale ZELF zijn verbonden via het “Inter-dimensionale communicatiesysteem van jullie chakra systeem.”

Chakra’s Zeven tot Vijf zijn de primaire portalen waardoor jullie “Inter-dimensionale Berichten” ontvangen van jullie ZELF die momenteel verblijft binnen de vijfde dimensie en veel verder.

ALLE mensen die zich vrijwillig hebben aangeboden voor hun huidige incarnatie om “GAIA te assisteren met de transmutatie” hebben regelmatig uitstapjes gemaakt naar hun Sterrenschip, die om GAIA rondcirkelt om Haar zoveel mogelijk te beschermen met Haar gekozen format van het zijn van een driedimensionale planeet.

GAIA is momenteel actief met het Driedimensionale Besturingssysteem van “Macht Over.”
Gelukkig is GAIA NU Haar Besturingssysteem aan het transmuteren naar die van “Macht Binnenin.” Jullie hoeven niet zoveel onderzoek te verrichten om te zien hoeveel mensen vechten tegen deze verandering, vooral de Illuminati, die hebben genoten van hun lange regeerperiode van Macht OVER.

Gelukkig heeft GAIA gesproken. Het format van Macht Over dat Haar planeet veel te lang heeft geregeerd heeft grote schade aangericht aan Haar planeet. Daarvoor heeft zij Nu gedecreteerd dat zij gereed is om uit te breiden naar Haar Vijfdimensionale Planetaire frequentie.

Gaia is zich bewust dat veel van Haar driedimensionale mensen niet in staat kunnen zijn om deze verandering te doen, maar zij is bemoedigd dat AL van Haar interplanetaire elementen en elementalen gereed zijn en graag hun resonantie willen uitbreiden naar een hogere frequentie.

In feite zijn vele elementalen en steeds meer mensen zich aan het richten op het helpen van GAIA om Haar Derde/vierde dimensionale Besturingssysteem van tijd, ruimte, afscheiding en macht over
te transmuteren (transmuteren betekent de “frequentie verhogen”) ……..

Naar een Vijfdimensionaal HIER NU, Macht Binnenin Besturingssysteem.

Er is veel dat GAIA heeft geleerd gedurende Haar lange vertoeven als een driedimensionale planeet, maar ze is er NU klaar voor om degenen los te laten die Haar frequentie op lager peil hebben gehouden zodat zij Macht Over Anderen kunnen hebben.

Aangezien de Verenigde Staten bedoeld waren om het breekpunt te zijn voor de Planetaire Transmutatie, is er veel planetaire ontreddering geweest in dat gebied. Om GAIA Haar Transmutatie naar een hogere frequentie te continueren, vraagt Zij dat de mensen van over de hele wereld Haar helpen met Haar “Terugkeer naar het Hogere ZELF – persoonlijke en planetaire Zelf.”

Wij, de Arcturianen evenals AL GAIA Haar planetaire vrienden, vragen de mensheid om ons te helpen met dit streven van het “vrijmaken van GAIA van Haar 3D gebonden zijn.” Tijdens Suzille haar lange ochtenddroom, waren wij in staat om haar te sturen, de wijze waarop het Chakrasysteem bedoeld is te zijn het “CONTROLEPANEEL VOOR ASCENTIE.”

Wij hebben jullie al gegeven ons “Intro voor de Chakra’s Zeven, Zes en Vijf,” welke wij onderstaand herhalen:
Jullie Zevende, Kroonchakra is jullie Hoofdbestand, waarin AL jullie inter-dimensionale berichten zijn opgeslagen.

Jullie Zesde, Voorhoofdchakra (Derde Oog) stelt jullie in staat om te “ontvangen, vertalen en lezen” de informatie die constant wordt gedownload in jullie hele Chakrasysteem.

Jullie Vijfde, Keelchakra is jullie Inter-dimensionale Communicatie” waardoor jullie kunnen horen, vertalen en onderling communiceren met de hogere dimensionale expressies van jullie Multidimensionale ZELF.

Ook, zoals hierboven vermeld, leeft jullie Multidimensionale ZELF meerdere, “parallelle levens” met jullie driedimensionale, aan de Aarde gebonden Zelf, die momenteel een aardevoertuig draagt.
Alle van deze versies van jullie Multidimensionale ZELF zijn verbonden via het “inter-dimensionale communicatiesysteem van jullie Chakrasysteem.”

Chakra’s Zeven/Kroon en Zes/Derde Oog zijn de primaire portalen waardoor jullie “Inter-dimensionale Berichten” ontvangen van jullie ZELF die momenteel verblijft binnen de vijfde dimensie en voorbij daaraan.

Suzille werd wakker met deze beelden in haar hoofd, evenals wij haar verteld hebben om dit vandaag te plaatsen om jullie te assisteren met jullie proces van “het lezen van jullie eigen chakra’s.”

Wij, de Arcturianen vragen jullie om ÉÉN dag te besteden aan het focussen op jullie Kroon/Zevende Chakra.
Documenteer wat jullie hebben ontvangen in een schrift of dagboek of notitieblok etc. of in dit blog.
Vraag zeker aan jullie Zevende Chakra,

“Hoe ben ik in staat om jullie energieveld te lezen, zodat ik een betere dagelijkse communicatie kan verkrijgen met jullie, mijn persoonlijke chakra systeem?

Het is het beste jullie te richten op één tegelijk totdat jullie een diepgaande relatie hebben ontwikkeld met die chakra.
Dan, breidt jullie communicatie uit met jullie ZELF om het volgende chakra te omvatten langs jullie wervelkolom.


Het Zevende Chakra is bovenaan en het Eerste Chakra onderaan.
Alstublieft herinner dat er GEEN juiste of onjuiste manier is om jullie te verbinden met jullie chakra’s. In feite, is de beste manier met en een relatie te vormen met ieder chakra, JULLIE WEG.

Ieder Chakra is een “Inter-dimensionaal Portaal” waardoor jullie kunnen communiceren met hogere expressie van jullie Multidimensionale ZELF.
Wees geduldig en vertrouw op jullie ZELF.

De beste manier om te communiceren met jullie chakra’s is JULLIE MANIER.  Wanneer jullie in feite “jullie manier of weg” wensen te delen, doe dit alstublieft bij onderstaande optie Opmerkingen (comments).

Zegeningen, De Arcturianen via Sue Lie.


Vertaald voor wakkeremensen door Anja