Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 16 november 2017

JEZUS: Er Is Absoluut Niets Om Te Vrezen. / 15 november 2017 / via John Smallman


JEZUS:
Er Is Absoluut Niets Om Te Vrezen.
15 november 2017 / via John Smallman

Zoals jullie wel weten - JA, DAT DOEN  JULLIE! -  zijn jullie allemaal heel geliefd, dus laat jullie twijfels los, ze zijn volkomen en volledig ongeldig. Jullie zijn momenteel in menselijke vorm, en jullie weten, omdat Saul en Ik en verschillende andere kanalen jullie blijven vertellen en jullie eraan herinneren, dat elke mens zonder uitzondering een geliefd kind van God is. Stop daarom met proberen jezelf buiten te sluiten om alleen en onbemind te blijven, want dat is onmogelijk. OK?

Allen zijn geïncarneerde liefde omdat God alleen vanuit liefde schept, omdat er alleen liefde is. Echter, als mensen het spel van afgescheidenheid van de Bron spelen, lijkt het dat jullie alleen zijn, onzichtbaar en onbemind in een gevaarlijke wereld waar jullie fysieke overleving constant wordt bedreigd door vernietiging. Het lijkt erop dat jullie heel hard moeten werken om je brood te verdienen en om persoonlijke catastrofen en de dood te voorkomen. Maar na de geboorte is het enige zekere ding de dood - vandaag? Morgen? Volgende week? Volgend jaar? In tien jaar? - terwijl de timing onkenbaar blijft. Maar het enige dat geboren is en sterft is jullie menselijk lichaam, dat jullie als een schaakstuk op het bordspel van afscheiding gebruiken. Jullie zijn eeuwige en goddelijke wezens, allen een essentieel en onvervangbaar deel van het Eenheid dat Alles is Dat bestaat, dat is God, dat is Bron, dat is LIEFDE!


Er is absoluut niets te vrezen. Niets kan jullie vernietigen omdat er alleen Liefde is en Liefde is eeuwig één met zichzelf, en daarom met jullie. En terwijl jullie het spel nog steeds spelen, kunnen jullie de kennis bereiken dat jullie oneindig veel meer zijn dan jullie menselijk lichaam. Jullie doen dit door tijd binnenin door te brengen, waar alle kennis zich bevindt en voor jullie beschikbaar is als jullie ervoor kiezen om er binnen te gaan. Alle kennis in één keer zou jullie menselijke geest / brein volkomen overspoelen of blazen. Secties of aspecten die in harmonie zijn met jullie vooraf geplande levenspad als een mens zijn gemakkelijk toegankelijk op het juiste moment, mocht je ervoor kiezen er gebruik van te maken. Het enige dat je hoeft te doen, is de intentie instellen om open te staan ​​om te ontvangen wat je nu nodig hebt.  En het is jouw hart dat je moet openen, zodat de kennis dat je nodig hebt en het verlangen kan binnenstromen en je kan inspireren.

In het begin, wanneer dit gebeurt, zullen jullie verbaasd zijn en je afvragen waar de kennis mogelijk vandaan kan komen, en dan zullen jullie je herinneren dat je het hebt uitgenodigd door een vraag te stellen dat jullie menselijke brein niet onmogelijk kon beantwoorden. Dan zal jullie menselijk brein / intelligentie het meteen oppikken en ermee verder gaan, ideeën bouwend en ervoor gebruiken en jullie vergeten misschien dat het naar jullie toe kwam vanuit het gebied van oneindige kennis waar je altijd mee verbonden bent, en je besluit dat het je slimme menselijke intelligentie moet zijn geweest die het je heeft gebracht.

Er is oneindige kennis beschikbaar, maar meestal zijn mensen zo verzand in de processen en beproevingen van het leven als een mens in de illusie die jullie collectief hebben gepland en geconstrueerd en die jullie blijven onderhouden, zodat ze in het algemeen slechts tijdelijk en "toevallig" toegang hebben tot dit oneindige veld. Ze danken hun geluk en gaan door zoals voorheen. Over het algemeen stonden de genieën die jullie respecteren en bewonderen meer open voor dit extravagant gevarieerde informatieveld, en hebben er talloze creatieve ideeën uitgehaald om ze te gebruiken in hun eigen interessegebieden en vervolgens op grote schaal te delen.

Informatie die op deze manier wordt verzameld, zal erop aandringen om vrijelijk te worden gedeeld, maar soms slagen degenen met wie het de eerste gedeeld is er soms in om er voor hun eigen persoonlijk voordeel aanspraak op te maken. Onlangs, zoals goed gerapporteerd is, zijn er een aantal briljante individuen geweest die het meest opgewekt en gelukkig ideeën hebben gedeeld die ze op deze manier "ontdekt" hebben, zodat iedereen er voordeel van kan hebben en deze trend groeit als bewustwording van jullie eenheid en onderlinge afhankelijkheid verspreidt zich wijd en zijd.

Bewustwording van de onderlinge afhankelijkheid van de mensheid ten opzichte van elkaar en van de Aarde en haar ecosysteem, neemt toe naarmate meer en meer ervoor kiezen om zich de waanzin van conflict te realiseren. Conflict is zelfvernietiging. Het is al eeuwen endemisch op Aarde, maar in de afgelopen honderd jaar is de wil tot vrede gegroeid en in de afgelopen twee of drie decennia is de groei exponentieel geweest. Ondanks de gebieden van voortdurende conflicten, wil de overgrote meerderheid van de mensen vrede. In werkelijkheid heeft de overgrote meerderheid altijd vrede gewild, maar het intense verlangen van enkelen om eigen macht over anderen te hebben, heeft de overhand gekregen, omdat die weinigen geëngageerd zijn in extreem emotionele retoriek om anderen ervan te overtuigen dat conflicten essentieel zijn. Nu zijn echter de aantallen die kunnen worden overtuigd door dat soort retoriek enorm afgenomen, dus hoewel de retoriek kan nog wel even doorgaan, zal zeer weinig worden overgehaald door zijn transparante ongeldige argumenten.

Jullie zijn allemaal wezens van Liefde, en dus is Liefde jullie ware aard. Conflicten zijn onnatuurlijk, onnodig, ongezocht en ongewenst voor de overgrote meerderheid van de mensen, hoewel persoonlijke conflicten nog steeds ontstaan ​​door de persoonlijke keuze om zich met emoties te identificeren en ernaar te handelen. Echter, die methode van zelf-identificatie, die een krachtig aspect van de illusie is, vooral voor de jongeren als ze opgroeien, maar voordat ze zich ontwikkelen tot gerijpte volwassenen en zelf zien dat het zelfvernietigend, wordt het snel losgelaten als het Bewustzijn van de eenheid van de mensheid met het zelf zich verspreidt naar alle uithoeken van de Aarde.

De reis van de mensheid door de illusie is lang, moeizaam en pijnlijk geweest, maar veel lessen die als leerplannen voor jullie educatieve reis werden gekozen, zijn goed geleerd en hoeven niet te worden herhaald, vandaar de collectieve keuze en beslissing om te ontwaken. Jullie zijn goed op weg naar dat prachtige moment waarop alle pijnen en lijden ophouden wanneer jullie je eindelijk bewust worden dat er alleen Leven, Liefde, Bewustzijn, Bron is, die allemaal eeuwigdurend, nooit eindigend, eeuwig zijn. Er is niets anders dan dit, en dit is grenzeloos, onbeperkt, onuitputtelijk, een voortdurend creatief streven van verbluffende schoonheid en complexiteit dat voortdurend in een staat van harmonieuze samenwerking stroomt en toch mooi simpel blijft.

Een paradox inderdaad, maar een die jullie zullen begrijpen, over zullen verwonderen en in zullen verheugen wanneer jullie ontwaken zoals jullie onvermijdelijk zullen doen. Er zijn geen verliezers, niemand zal achterblijven, want wat Eén is, kan niet verdeeld, afgescheiden of uiteengereten worden. Het is gewoon, eeuwig, in het oneindige veld van goddelijke Liefde dat Alles bevat in perfecte overeenstemming. Dit is waar jullie nu zijn, in dit huidige moment terwijl jullie dit lezen of ernaar luisteren, en jullie volledige gewaarzijn hiervan zal worden onthuld.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl