Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 30 november 2017

Jezus: Als scheppers zijn jullie bekwaamheden onbeperkt / 28 November 2017 / door: John Smallman


Jezus:
Als scheppers zijn jullie bekwaamheden onbeperkt
28 November 2017 / door: John Smallman

Naarmate het proces van  ontwaking van de mensheid doorgaat zich te versnellen, weet dat het niet te stoppen is. Het collectief heeft de keuze gemaakt en het besluit genomen om te ontwaken en die intentie gaat door zich te versterken. Overal zijn er tekenen van jullie ontwaking. Er komt echter veel naar boven dat niet in volledige uitlijning met Liefde is en het komt alleen maar naar boven om gezien, erkend en losgelaten te worden. Jullie eigen dagelijkse persoonlijke bezoeken aan jullie innerlijke heilige tabernakel om je hart zelfs nog meer volledig te openen voor de Liefde die daar verblijft, draagt buitengewoon bij aan die versterking en ze zijn een essentieel onderdeel er van. 

Wanneer jullie naar binnen gaan om je te verenigen met Liefde door jullie harten er voor te openen, helpen jullie heel effectief bij dat proces van ontwaking. Dat is waarom jullie op dit punt in de evolutionaire cyclus als mens geïncarneerd zijn. Het proces van ontwaking begon op het moment dat jullie er voor kozen om afscheiding te ervaren en was op datzelfde nu moment afgewerkt, want God, Bron, Liefde wilde niet dat jullie zelfs maar een moment zouden lijden. Desondanks kozen jullie er voor om je spel in de illusie te spelen, waar tijd een zeer belangrijk kenmerk is en het kwam jullie voor dat het hele tijdperken lang door is gegaan. – “Het eeuwige moment van nu” en “tijd”; wat een paradox leggen deze jullie voor! 

Ontwaken is jezelf bevrijden van de illusie door je houvast aan alles wat niet in perfecte uitlijning met Liefde is, los te laten – door alle stukken en het bord waarop jullie spelen terug te doen in de doos en af te danken omdat het jullie niet meer dient. Het spel van afscheiding gaat helemaal over het zich verzetten tegen Liefde en jezelf bewijzen dat je Die niet nodig hebt door Haar te vernietigen, maar jullie kunnen het onvernietigbare niet vernietigen. Aldus blijft het een spel, een pijnlijk weliswaar, een onwerkelijke staat waarin jullie oordeel, schuld, verbittering, haat, conflict en natuurlijk angst, het onderliggende aspect van alle toestanden die in strijd met Liefde zijn, binnengebracht hebben.

Omdat Liefde zachtaardig alsmede oneindig krachtig is, is Ze gewoon en alles wat niet met Haar in uitlijning is zal gewoon in Haar warme omhelzing oplossen en Een worden met Haar. Er is ALLEEN maar LIEFDE! Er is geen daarachter of daarbuiten of waar dan ook. Daarom zal het spel van afscheiding tot een einde komen, zoals ook de tijd en dan zal de vrede, vreugde en uiterste tevredenheid, die jullie natuurlijke aard is, jullie bewustzijn vullen en jullie creatieve potentieel zal op manieren, die jullie je onmogelijk kunnen voorstellen, opbloeien.

God is Liefde en Liefde is Alles. Als kinderen van God zijn jullie oneindig vindingrijk want Hij gaf jullie, op het moment van jullie schepping, al Zijn vaardigheden en bekwaamheden en derhalve zijn jullie ook scheppers. Als scheppers zijn jullie bekwaamheden onbeperkt, maar als mensen, die het spel van de afscheiding spelen, vinden jullie jezelf ernstig beperkt want dat is het kenmerk van afscheiding.

Maar afscheiding is onecht, een spel waarin jullie je vaardigheden en bekwaamheden, waarmee jullie op het moment van schepping als Een met God begiftigd werden, afgedankt hebben. Derhalve, omdat jullie proberen afgezonderd te leven, afgescheiden van jullie Bron, beschouwen jullie jezelf als kleine en onbeduidende wezens in een bedreigende en onveilige omgeving. Daar moeten jullie hard werken om toegang te hebben tot de middelen om te overleven en ongeacht hoe hard jullie ook werken, lijkt dit jullie nooit het onontbeerlijke te leveren dat jullie noodzakelijk achten en zodoende is het leven een voortdurende worsteling.

Dit is helemaal niet nodig, want binnenin jullie zetelt Liefde. Jullie zijn Haar eeuwige Thuis zoals Zij dat van Jullie is. Wanneer jullie je harten voor Haar openen en haar toestaan om vrij en onafgebroken te stromen, zal jullie lijden afnemen. Jawel, jullie kunnen nog steeds pijn hebben, maar de warme stroom Liefde die jullie binnenlaten zal jullie er toe brengen om wat er zich dan ook voordoet te accepteren, tot het besef dat jullie zijn waarvoor jullie kozen om te zijn, om te ervaren wat jullie kozen te ervaren en in dat besef zal het lijden minder intens worden.

Lijden doet zich telkens voor wanneer jullie je richten op oordelen en op het toekennen van schuld aan degenen waarvan jullie aannemen dat ze jullie beschadigd of aangevallen hebben. Wanneer jullie jezelf toestaan om te weten dat degenen die dat hebben gedaan zelf intens lijden, kunnen jullie mededogen voor hen bij je binnenlaten en dat zal jullie eigen lijden verzachten.

Dat doen is het demonstreren van Liefde in actie, zelfs wanneer jullie dit afgezonderd en in stilte doen. Liefde in actie geneest, troost en verheft en Ze is altijd in afwachting van jullie acceptatie en erkenning van Haar. Ze is jullie Thuis, jullie rustplaats, een plek binnenin waar jullie je kunnen terugtrekken en de kracht en de moed ontvangen die jullie zoeken om door te gaan je menselijke levenspad te vervolgen wetende dat het jullie je moment van ontwaking zal brengen, terwijl jullie anderen helpen om vooruit te komen naar dat van hen.

Er is alleen maar Liefde en de hele mensheid beweegt zich positief en krachtig naar het herinneren hiervan en het weten dat Deze in waarheid haar aard is. Jullie blokken haar af van je besef door vast te blijven houden aan het koesteren van wrok, haat, oordelen, zelfgenoegzaamheid, en verbittering over anderen en aan de oneerlijkheid van het leven. Wanneer jullie er voor kiezen om dit los te laten en deze kennelijk gerechtvaardigde gevoelens af te danken, kan en zal Liefde jullie harten vullen, jullie vrede en tevredenheid brengen, zelfs in situaties die jullie voordien afschrikten en razend maakten. Liefde is altijd het antwoord op elk probleem, kwestie en pijnlijke situatie. Liefde valt nooit aan, noch verdedigt ze Zichzelf want er niets wat Haar bedreigt omdat er niets los van Haar is. Zij is Moeder/Vader/God, Bron, Al Dat Is en zo zijn Jullie dat ook, zelfs wanneer dat voor jullie als klein mens niet het geval lijkt te zijn.

Ga dagelijks naar binnen, open jullie harten voor de Liefde die daar verblijft, voel Haar warme acceptatie van jullie, net zoals jullie zijn met al je kennelijke fouten en ontoereikendheden en weet dat jullie in de Aanwezigheid van de Ene eeuwig veilig Thuis zijn. Jullie zijn gewoon tijdelijk deze goddelijke en onveranderlijke waarheid vergeten.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra