Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 26 november 2017

Je Bent Gevuld Met Genezende Liefde / Gepubliceerd door Der Andersmensch / Tekst: David P. Pauswek

Je Bent Gevuld Met Genezende Liefde
Gepubliceerd door Der Andersmensch / Tekst: David P. Pauswek

Iedereen kan genezen.

Iedereen kan een genezer zijn. Daar is noch een specifieke opleiding, noch een grote inspanning voor nodig. Vaak wordt vergeten waar genezing begint en wat genezing in waarheid betekent. Genezing ontstaat in eerste instantie door de geest van iemand aan zijn ware gedaante te herinneren.

Hierdoor kan ook het lichaam genezen.

De ware gedaante van iedere geest is perfectie. En iedere geest, egaal in welke constitutie zij zich op dit moment ook mag bevinden, streeft altijd terug naar deze vorm. De tendens van alle leven is die naar perfectie. Indien men dat zou willen, kan men de geest aan deze tendens alsook aan zijn ware gedaante herinneren. Daar is geen opleiding, geen krachttoer voor nodig. Door deze natuurlijke en onophoudelijke tendens van de geest te benutten, kan dus iedereen een genezer zijn.

Staat u mij toe dit op basis van een voorbeeld aan u uit te leggen:

Daar is een alcoholist, die altijd weer terugvalt, een vrouw met een verslaving die lijdt onder haar verslaving, iemand die regelmatig afglijdt in het criminele milieu maar niet langer naar de gevangenis wil, of iemand die gewelddadig wordt en zijn geweld bitter betreurt.

In het algemeen veroordeel je zulke mensen voor hun zwaktes en zeg je: "Och, die is niet meer te redden!" of "Och, bij hem is al hop en mout verloren!" en je wendt je af. Je wendt je af en accepteert daarmee het trieste beeld dat je hebt van zo’n mensen als onveranderlijk, omdat je misschien het streven van iedere geest naar het hogere en het perfecte helemaal niet kent of eenvoudigweg negeert. Zo sluit je anderen op in een subtiele gevangenis, sluit ze op in de kerker van je veroordeling en vergrendelt alle deuren.

Daarmee bega je niet alleen groot onrecht door je naastenliefde met voeten te treden, omdat je deze niet als het mooiste aspect van je eigen wezen wilt gebruiken, maar je dwingt ook de ongenezen geest van een ander persoon in die rol waar hij eigenlijk uit wil.

Begrijp dit universele feit: de geest van de drinker, die zich in de goot wentelt, wil uit die goot vandaan. De geest van de drugsverslaafde wil van zijn verslaving af. De geest van de criminele wil uit de schadelijke patronen van handelen komen. De dader van geweld wil uit het geweld weg en uit het leed dat hij met dat geweld veroorzaakt.

Door zulke mensen als hopeloos verloren te zien, maak je hen daadwerkelijk steeds weer tot wat ze eigenlijk niet zijn. Je zet door je denken en je oordeel niet alleen deze mensen gevangenen, maar ook jezelf. Daarom leef je namelijk ook in een wereld waarin er zoveel verlorene en hopelozen zijn. Ze komen dan in jouw leven, maken je onzeker, beangstigen je of beschadigen je zelfs in lichaam en de ziel. Want wat je anderen aandoet, doe je uiteindelijk jezelf aan. Ook dit is een universele wet die genadeloos werkt.

Daarom moet je leren om in ieder persoon te zien wat hij zelf graag zou willen zijn. Het is belangrijk om een ander niet op te sluiten in de gevangenis van zijn wandaden en zwakheden, maar om vooral in jezelf de gevangenisdeuren van je eigen veroordelingen en onwetendheid tegenover hem te openen door een genezer te worden.

Een genezer is niet meer dan iemand die zo 'n groot hart heeft, die zo’n diepe liefde voor alle Leven voelt, dat hij alle mensen die hem ontmoeten en die hij aanraakt kan zien zoals ze zelf graag zouden willen zijn. En geloof me, ieder mens wil een goed, een gezond, een gelukkig, een gaaf mens zijn.

Hoe zou een mens uit zijn ellende vandaan kunnen komen als je hem voortdurend door je veroordeling, door je “hem laten vallen” terugwerpt in het beeld van zijn ellende.

Word een genezer - erken in elke persoon de geest die ook in jou leeft, wiens neiging het is om te streven naar het hogere, het perfecte, door in alle mensen te zien wat ze diep in zichzelf willen zijn: Genezen!

Geef een ander nooit op! Denk nooit aan hem als verloren. Herinner z 'n geest aan wat hij echt wil zijn door naar hem te kijken als wat hij echt wil zijn. Dit creëert genezing - het voorkomen van de toestand van ellende en het veranderen naar de ware vorm van alle leven. En de ware vorm van alle leven, van iedere geest is de volmaakte verlossing. Dat gaat heel makkelijk. Erken datgene wat waar is, en leef er naar. Bezie alle leven in zijn hoogst mogelijke vorm. Hier is niets meer voor nodig dan je de mensen, de wereld en het leven voor te stellen zoals het voor jou in het ideale geval zou moeten zijn: genezen en volmaakt!

Je ziet dus dat het helemaal niet zo moeilijk is om een genezer te zijn. En daarom is er geen opleiding voor nodig, maar slechts een verandering van je eigen ongenezen wereldbeeld, evenals de opdracht om iedere veroordeling van je naasten los te laten. Zolang je andere mensen opgeeft door je veroordeling en het ongenezen beeld waar je hen in dwingt, zolang geef je jezelf op. En je openbaart hiermee hoe ongenezen je zelf bent, je openbaart hiermee hoeveel genezing je zelf nodig hebt, want een genezen mens kan niet meer anders dan alle anderen, die zelf niet genezen zijn, door zijn naastenliefde te willen genezen.

Deze wereld heeft genezers nodig, omdat zij Liefde ontbeert. Ben zelf de Liefde die je voor jezelf in deze wereld wenst en je zult zo’n grote genezer zijn zoals je dat zelf nooit gedroomd zou kunnen hebben.

Der Andersmensch © 2017

Vertaling: Sjra