Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 2 november 2017

De Raad – Is de Werkelijkheid Echt? – 30 oktober 2017 / Ron Head

De Raad
– Is de Werkelijkheid Echt? –
30 oktober 2017 / Ron Head

Telkens weer zeggen jullie, of horen jullie: “Dat is niet echt”, of: ”Het is een illusie”. En in feite hebben we dat zelf vele malen aangegeven. En het is een steekhoudende verklaring. Maar we willen dit vandaag een beetje verder uitleggen. Door dit te doen zullen we onszelf tegenspreken, althans lijkt het zo.

De werkelijkheid is volledig echt. Of je zou kunnen zeggen: “Het is wat het is!” Maar we zullen dat niet zeggen omdat ons medium niet echt van deze uitspraak houdt. En nu zullen we ons punt uitleggen.

De werkelijkheid is. Deze is, vanuit zichzelf, geen illusie. De allerkleinste deeltjes en de energieën zijn echt. De atomen zijn echt. De moleculen zijn echt. De cellen, wanneer er cellen bij betrokken zijn, zijn echt. Punt uit. Aldus is de werkelijkheid echt. Niets er van is echter blijvend en dat moet begrepen worden.

Wat jullie echter zien, wat jullie horen, wat jullie voelen, zijn allemaal interpretaties van de inkomende energie. En dat vrienden is 99 en 44/100 procent illusie. Zelfs de uiterst scherpzinnigen onder jullie zijn niet in staat om het volle spectrum van informatie dat jullie zintuigen voor hen ter beschikking hebben te hanteren. 

En zodoende zien jullie niet alles wat er is. Jullie horen niet alles. Jullie knutselen een beeld bij elkaar van wat, zelfs op z’n best, slechts een gedeeltelijke schijn is van wat is. En als jullie dat gedaan hebben, interpreteren jullie dat door je persoonlijke filters.


Het resultaat hiervan is een ‘werkelijkheid’ die door ieder van jullie is overeengekomen die miljarden variaties bevat. En jullie gaan er van uit dat dit niet zo is. En jullie zijn gechoqueerd wanneer anderen het niet op dezelfde manier zien als jullie. Welnu, jullie hoeven nu niet meer gechoqueerd te zijn. Jullie hebben de leiding over je eigen unieke wereld. Het is zo magisch of zo verschrikkelijk als jullie het zelf gemaakt hebben of toegelaten hebben om het te worden.

Welnu, dat klinkt als wat jullie een domper zouden noemen. Maar de waarheid is, het is precies waarom jullie degenen zijn die het kunnen veranderen.

Het veranderen van wat zich buiten jullie bevindt is bijna altijd het eerste wat jullie proberen. Het is ook veruit het aller moeilijkste. En zodoende groeit er een gevoel van mislukking. En jullie laten je, door degenen die jullie dat willen doen geloven, vertellen dat het onmogelijk is.

Het is niet onmogelijk wanneer jullie beseffen dat wat jullie kunnen veranderen de creatieve mechanismen zijn. Jullie kunnen die veranderen omdat die binnenin je zitten. Nee, het is niet gemakkelijk. Maar het is mogelijk.

Er zijn echt maar twee dingen die jullie tot stand moeten brengen. Allereerst moeten jullie het afval eruit gooien. Jullie dienen de verkeerde overtuigingen die jullie aangenomen hebben zien te vinden en van de hand doen. Jullie zullen ze niet allemaal vinden, althans niet in eerste instantie, want jullie zitten er aan vast als aan een reddingsvlot. Maar jullie kunnen beginnen.

Ten tweede – en dit kan eenvoudig lijken maar is het moeilijkste – jullie dienen te accepteren en toe te staan te zijn wie jullie in waarheid zijn. In zekere zin zal dit erg lijken op jezelf een hoedje schrikken. En het kan zeer goed ingaan tegen alles wat jullie geleerd is. Het is in het grootste belang van de machthebbers in jullie wereld geweest om jullie te laten geloven dat jullie niet zijn, niet kunnen zijn en niet zullen worden wat jullie waarlijk zijn. En nu is het de tijd voor dat alles om tot een einde te komen.

Velen van jullie hebben je al tientallen jaren afgevraagd wat jullie hier eigenlijk doen. Waarom ik? Dit is de laatste plek waar ik zou willen zijn.

Welnu, we hebben jullie net verteld waarom jullie. Natuurlijk, dit slaat gewoon nergens op totdat jullie weten wie jullie zijn. Wanneer jullie dit gaan herkennen, zullen jullie zien dat dit DE plaats is om te zijn. En dit DE tijd is om hier te zijn. Indien dit niet zo zou zijn, zou een wezen als jullie er geen probleem mee hebben.

Welnu, wat we jullie hierboven gezegd hebben is voor jullie allemaal van toepassing, maar op een uiteenlopende hoogte. Velen van jullie zijn al jaren met hun groei bezig, sommigen al tientallen jaren. En jullie kijken door wat soms een nogal rafelige sluier aan het worden is heen. En velen van jullie worden steeds meer gewaar van wie jullie zijn en wat jullie kunnen – omdat jullie het doen.

Wanneer een bouwwerk wordt neergezet, staan er vaak tonnen en stapels materiaal rond de bouwplaats opgesteld. Bijna alles hiervan zal op een bepaald punt tot duizelingwekkende hoogte opgetild moeten worden. En naarmate de constructie vordert zal er steeds minder hoeven worden opgetild.

Er zal een tijd komen dat jullie geëerd zullen worden als de zware bouwkranen. Geef jezelf een schouderklopje en ga weer aan het werk. Wij zeggen dit als een grap. Neem dit alsjeblieft ook zo op.

De Raad


Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

Vertaling: Sjra