Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 8 november 2017

De Arcturianen: Het NU van het HIER voorbij aan TIJD / via Suzanne Lie / 6 november 2017

De Arcturianen
Het NU van het HIER voorbij aan TIJD
via Suzanne Lie / 6 november 2017

Er is een NU dat meer verwant is aan het HIER dan de TIJD.
In de vijfdimensionale frequentie van de realiteit is het besturingssysteem nogal anders van het derde/vierde dimensionale besturingssysteem.

Omdat de mensen vele incarnaties hebben gehad in de derde/vierde dimensionale frequenties van de Aarde, is het vaak moeilijk voor hen om zich te realiseren en erkennen, dat er een NU is waarin er geen tijd is.

In een werkelijkheid welke resoneert met de vijfde dimensie en voorbij aan dat, is “tijd” een term die wordt gebruikt door mensen om hun aansluiting binnen het collectief te markeren. Met “collectief” bedoelen wij degenen die zich hebben aangesloten bij een collectieve werkelijkheid waarin mensen niet langer gebonden zijn door de heersers van een derde/vierde dimensionale planeet.


In/bij deze collectieve planeet, welke resoneert met de vijfde dimensie en voorbij aan dat, is NU de enige tijd en is HIER de enige plaats.
Met andere woorden, er is geen reizen met betrekking tot tijd om te geraken op een zekere plaats. Wij weten dat het heel moeilijk is voor degenen die vele driedimensionale incarnaties hebben gehad om deze concepten te begrijpen.


Ten gevolge van de vele driedimensionale incarnaties van de mensheid, zijn vele mensen gewend geraakt aan “HIER” als zijnde een plaats of ervaring. Eveneens is deze plaats of ervaring meestal gemarkeerd op een manier, door de “tijd” die zij spenderen op die plek.

Toen zij waren op die plek was het het Nu van die ervaring aangezien het “NU” “de tijd was dat zij op dat moment waren op die plek.”

Maar, in de vijfde dimensie, betekenen HIER en NU het zelfde ding, omdat er GEEN tijd en GEEN ruimte is om het HIER van het NU te scheiden.
De vijfde dimensie is ALTIJD hier en nu, omdat er geen gevoel van “tijd” is om de afstand te vertegenwoordigen waar jullie waren, waar jullie naar toegingen en waar jullie NU zijn.

Er is geen verschil omdat het HIER is overgestoken naar het GEEN TIJD van de vijfde dimensie. Ja, er is nog steeds een gewaarwording van “individualiteit” van iedere levensvorm, maar in het Geen Tijd van het vijfdimensionale, nemen jullie allereerst “aura’s” waar van wezens, die altijd overlappen, zich verenigen en zich samenvloeien met andere aura’s.

Vandaar, ook al kunnen mensen en objecten verschijnen als enigszins gescheiden, kunnen jullie gemakkelijke waarnemen hoe de aura’s van alle personen, plaatsen en dingen overlappen om zich te vermengen in/naar het ENE van het HIER.

Zelfs de meest helderziende persoon zou niet in staat zijn om de “scheiding, afscheiding” te zien tussen alle levensvormen, omdat al het leven een aura heeft die zich vermengt met alle andere aura’s.
Dan, omdat alle aura’s samenvloeien in het ENE van dat HIER, al de wezens die hun aura delen met anderen, staan, zijn in een constant contact met iedereen met wie zijn hun aura delen.

Wij de Arcturianen, begrijpen waarom driedimensionale mensen het niet toe staan om aura’s te overlappen en laten samenvloeien met andere mensen tenzij zij diep van binnen weten en volledig vertrouwen op die “andere” persoon. Echter, in de vijfde dimensie kan iedereen zien (Helderziend), voelen (Heldervoelend) en horen (Helderhorend) alle anderen de gehele tijd  binnenin het NU.

In de vijf dimensie zijn tijd en ruimte, nu en later, niet gescheiden.
Bijvoorbeeld, tijd en ruimte strengelen ineen en vermengen in het NU.
Dit NU is binnen het HIER van hoe elke waarneming ineenstrengelt binnen het ENE van het vijfdimensionale “Geen Tijd” om te transmuteren in/naar het NU van dat HIER.

Jullie vijfdimensionale denken past niet zo makkelijk in de derde/vierde dimensies, aangezien de derde/vierde dimensies worden geregeerd door tijd en ruimte. Daarom hebben deze dimensies een totaal verschillend Besturingssysteem van de vijfde dimensie welke functioneert via het HIER en het NU.

Het is om deze reden dat de driedimensionale mensen niet makkelijk waarnemen of zich herinneren hun vijfdimensionale op waarneming gerichte ervaringen. Een voorstelling is iets dat jullie kunnen ervaren, maar al of niet hier genoeg aandacht aan kunnen schenken om over te schakelen van jullie aanvang Korte Termijn Geheugen naar het langdurige Lange Termijn Geheugen.

Het is om deze reden dat onze geaarden vaak hun vijfdimensionale ervaringen en/of communicaties vergeten.
Daarom herinneren wij jullie eraan om ervoor te zorgen dat jullie altijd pen en papier bij de hand hebben of een middel om op te typen of om in te spreken of om op te nemen, wanneer dan ook jullie bewust waarnemen – Horen of zien – een vijfdimensionaal Wezen of object, bijvoorbeeld zoiets als een Sterrenschip.

Wat wij observeren is dat degenen die Ascenderen een vijfdimensionale ervaring hebben, maar niet in staat zijn om van deze ervaring een overgang te maken naar/in hun driedimensionale lange termijn geheugen. Daarom vergeten zij snel, niet alleen het bericht, maar ook het “aanvoelen” van het bericht. Dit is waar jullie fysieke lichaam heel behulpzaam is.

Wanneer jullie toestaan om jullie Inter-dimensionale bericht te laten stromen in jullie fysieke lichaam, zal jullie lichaam zich herinneren het “fysieke aanvoelen” die de stroom begeleidt van een “hoger dimensionaal bericht in/naar een fysiek op waarneming gebaseerd veld.”

Wanneer dit hogere dimensionale bericht jullie “fysieke veld gebaseerd op waarneming” binnengaat, treedt dit toe aan de som/totaal van al de hogere dimensionale visies en ervaringen die jullie hebben kunnen accepteren zonder vrees of twijfel. Deze visies en ervaringen zijn opgeslagen in jullie Hogere Hart en Multidimensionale Geest als “mogelijke versies van werkelijkheid.”

Het weten van dat jullie hebben ervaren als een “mogelijke versie van werkelijkheid” is veel positiever dan aan jullie zelf twijfelen en het afvragen van, “Ik moet gek zijn om te denken dat ik heb waargenomen dat van dat waarvan ik altijd heb gedacht dat het onmogelijk was.”

De waarheid is dat het bewustzijn van de mens (binnen dit belangrijke tijdperk van tijd) NU gewoon voortgaat naar een staat van bewustzijn die hoog genoeg is dat zij in staat zijn om bewust waar te nemen en te geloven in informatie die telepathisch is en onzichtbaar aan hen wordt gezonden vanaf de hogere frequenties van werkelijkheid, specifiek de vijfde dimensie.

Voor dit NU, behalve in “voorbije piek samenlevingen,” zouden te veel mensen angstig worden door waarnemingen van een persoon, plaats of ding die zij nooit eerder hebben gezien. Waarom waren zij bang voor nieuwe waarneming? Omdat het hun overtuigingen van werkelijkheid bedreigde.

Echter, binnen dit nu, nemen steeds meer en meer mensen bewust waar vijfdimensionale personen, plaatsen, situaties of dingen vanuit hun ooghoek. Deze waarnemingen treden meestal op tijdens meditatie of dromen, wanneer hun staat van bewustzijn resoneert met de vierde of de vijfde dimensie van werkelijkheid.

Slechts een paar jaar geleden, wanneer iemand zou praten over de vijfde dimensie, vooral over de wezens die de vijfde dimensie bewonen of het feit dat zij de vijfde dimensie ervoeren – Niemand zou hun geloven.

 “ZIJ zouden denken dat ik of iemand anders gek was, als ik het iemand zou vertellen,” wat natuurlijk informatie was verspreid door het propaganda systeem van de Illuminati.
Deze op angst gebaseerde informatie werd aan ons op subtiele wijze gegeven, zoals TV reclame.

In feite werden de jaren vijftig van de vorige eeuw bezaaid met beangstigende “science fiction films,” welke eigenlijk bedoeld waren om de mensheid bang te maken om te laten geloven in vreselijke wezens de mensheid overvallend. Gelukkig dat ET en films van Star Gate de berichten hebben uitgezonden dat er vele prachtige wezens zijn van andere werkelijkheden die zich wilden verbinden met de mensheid.

Voordat deze hogere concepten werden geïntroduceerd aan de mensen, dachten vele mensen die hogere dimensionale ervaringen hadden, “aangezien ik de enige ben die dit waarneemt, zouden “zij” denken dat ik gek was als ik het iemand zou vertellen.

Maar, er is een andere “zij” die zo dankbaar zou zijn dat je het lef had om deze  informatie te delen. Aangezien wij Arcturianen kunnen vaststellen wat iedere mens aan het waarnemen is, zouden wij graag willen dat jullie weten dat iedereen die hun eerste hogere dimensionale waarneming(en) heeft en ervaringen, nerveus is om hun ervaring te delen met anderen.

Dit is waarom wij vragen, ieder van jullie, de Leiders en Beschermers van Gaia, om jullie vijfdimensionale waarnemingen te delen. Nogmaals, vijfdimensionale waarnemingen lijken “onmogelijk” voor degenen die nog nooit in staat geweest zijn om bewust toe te geven dat hogere dimensies van werkelijkheid gelijk lopen met het lagere dimensionale van werkelijkheid.

Echter, wij vragen jullie, degenen die ontwaakt zijn, niet bang te worden voor oordeel van anderen wanneer jullie spreken over jullie ware ZELF.
Het zijn de tactieken van de Duisteren geweest om belachelijk te maken en om wreed te beoordelen degenen die hebben gesproken en geschreven over de vijfde dimensie, omdat zij WETEN dat uiteindelijk de WAARHEID onthuld zal worden binnen dit NU waarin degenen die ontwaakt zijn in staat zijn om het te accepteren.

 De synchroniciteit van de hogere informatie tegelijkertijd erkend wordend binnen hetzelfde HIER (locatie) en NU (tijd) zal dienen om “nieuwe concepten te duwen, schuiven” vrij van angst en bijgeloof van het verleden en in de dapperheid en open, ruime gezichtskring van het NU.

Natuurlijk zijn er nog steeds degenen die zichzelf nog niet hebben toegestaan “om vreemd genoeg te zijn” om openlijk te denken op deze NIEUWE “inter-dimensionale manier.” Zij zullen deze informatie niet benoemen als inter-dimensionaal als zij zichzelf niet hebben toegestaan om bewust te overwegen dat er hogere frequenties zijn van werkelijkheid die eigenlijk gelijktijdig pas lopen met /aan de driedimensionale versie van de werkelijkheid.

De “hogere dimensionalen” kunnen degenen die resoneren waarnemen met de lagere dimensies EN meer en meer mensen zijn geleidelijk of snel hogere dimensionale waarnemingen aan het hebben, zoals bijvoorbeeld het waarnemen van Sterrenschepen en/of Hogere Dimensionale Wezens.

Wij vragen aan degenen van jullie (en er zijn vele en vele van jullie) die inter-dimensionale ervaringen hebben gehad, deze ervaringen met anderen te delen. Binnen iedere evolutionaire cirkel, zoals waarin de mensheid zich nu verheugt, zullen sommige mensen erg angstig worden door de grote verandering en zullen gewoonlijk hun angst verwerken door boos te zijn.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die hebben toegestaan hun bewustzijn uit te breiden naar hogere lichtfrequenties, zodat zij bewust kunnen waarnemen dat Gaia gekoesterd is in licht van hogere en inter-dimensionale frequenties.

Deze “hogere en inter-dimensionale lichtfrequentie” is tot op zekere hoogte altijd op de Aarde geweest, maar het veranderde de samenleving niet omdat teveel mensen niet bereid of gereed waren om op en vijfdimensionale manier te denken.

Natuurlijk, sommige spraken op een vijfdimensionale manier, maar ze noemden het niet een vijfdimensionaal bericht, aangezien deze termen nog niet in hun bewustzijn waren gekomen. Daarom spraken zij over
“iets dat anders is….”

Nogmaals, zij wisten niet dat het anders was, maar degenen die voldoende ontwaakt waren om bewust te zijn van het nieuwe aantreden van een werkelijkheid, welke resoneerde met hogere frequenties, maakten aanvang met het waarnemen en geloven dat er hogere frequenties van werkelijkheid waren.

Natuurlijk zijn er mensen die totaal onbewust zijn van het concept van “de hogere dimensies” van werkelijkheid die resoneren voorbij aan de driedimensionale waarneming van de mensheid. Aan de andere kant, nemen wij de Arcturianen waar dat steeds meer mensen hun “verbeelding (imaginatie) ,” beginnen te openen, zo niet hun denken, voor de mogelijkheid dat de Aarde een multidimensionaal wezen is met vele niveaus van Haar “Planetaire Bewustzijn.”

Wij zien ook dat meer en meer mensen aan het denken zijn over het eigen “staat van bewustzijn,” “een mogelijkheid van ascentie,” en “hogere dimensionale werkelijkheden.” Deze concepten waren grotendeels onbekend voor alle mensen behalve voor de “spirituele meesters en/of spirituele zoekers.”

Belangwekkend is dat, iedere dag, steeds meer en meer mensen beginnen hun denken uit te breiden om hogere dimensionale concepten te omvatten. Zij kunnen niet in staat zijn om deze nieuwe concepten die door hun gedachten dobberen te omvatten, maar vele zijn genoeg door de informatie geïntrigeerd om enig onderzoek te doen naar “ deze nieuwe, ongewoonlijke, misschien zelfs gekke” manier van denken.

Ook al hebben sommige mensen nog steeds angst en dus hechten zij geen geloof aan deze informatie, zijn steeds meer en meer mensen aan het zoeken naar antwoorden over wat er aan het gebeuren is in hun werkelijkheid. En in plaats van naar het nieuws te kijken of via het computers, beginnen zij binnen in henzelf te kijken.

En tot hun verrassing, velen die een kort bericht stuurden naar degenen die misschien geïnteresseerd zijn, krijgen antwoorden.
Deze antwoorden zijn NIET als de antwoorden die ze krijgen via het nieuws of in de ruimte voor pauze op het werk.

Deze antwoorden komen erin via een hogere werkelijkheid, eigenlijk de vijfde dimensionale werkelijkheid, op een manier zoals nooit eerder gedaan. Vijf dimensionale “berichten, antwoorden, dromen en visioenen,” worden ervaren door steeds meer en meer mensen.

Maar met wie kunnen zij erover spreken? Kunnen zij het kun familie en vrienden vertellen? Kunnen zij het hun werkgever of hun collega’s vertellen? Zij weten het niet. Zij zouden graag met iedereen over deze unieke ervaringen praten, maar wat als zij worden beoordeeld of worden uitgelachen?

Natuurlijk, deze angst heeft een goede fundatie, aangezien nieuwe informatie vaak beangstigend is voor mensen.
Daarom gaan ze met hun angst om, door de informatie van anderen te beoordelen en/of de persoon die deze informatie aan hun gaf.

Gelukkig zijn er aan de andere kant, meer en meer ontwakende mensen die zichzelf toestaan te geloven dat hun innerlijke stemmen, evenals hun innerlijke berichten die naar hun toekomen via hogere dimensionale werkelijkheden, evenals vanaf hun eigen Hogere ZELF.

Stel jullie voor hoe jullie wereld van realiteit zou veranderen als meer en meer mensen geloofden in en zouden begrijpen het concept van ascentie?
Wat als het onderwerp van “mogelijke ascentie” populairder werd dan het onderwerp van “ wie won het spel,” of “wie heeft iemand anders wat aangedaan?”

Wat als mensen meer zochten naar te ascenderen dan dat zij een nieuw huis zochten, meer geld of promotie op het werk?
Hoe zou dat hun visie van werkelijkheid veranderen?
Veel mensen hebben enigszins of enorm visie ervaren, dromen of stemmen van de hogere frequenties van werkelijkheid.

Wat als mensen zich beginnen te herinneren dat zij de scheppers zijn van hun werkelijkheid? Hoe zou het leven op de ascenderende planeet Aarde veranderen als meer en meer mensen geloofden dat zij de scheppers zijn van deze hogere dimensionale werkelijkheid? Hoe zou hun leven veranderen wanneer zij geheel geloofden dat ZIJ zijn de schepper van hun werkelijkheid?

Neem wat tijd binnen dit NU om deze vragen te overdenken om JULLIE antwoorden te vinden. Er zijn geen goede of verkeerde antwoorden.
Er zijn enkel JULLIE antwoorden over hoe jullie hebben gekozen jullie leven te structureren.

In feite, wat betekent het voor jullie om “JULLIE leven te structureren?”

Wij de Arcturianen en jullie Galactische Familie, vragen om naar jullie leven te kijken vanuit het perspectief dat jullie NIET het slachtoffer zijn omdat JULLIE de Schepper zijn van JULLIE werkelijkheid.

Het was altijd bedoeld voor de mensen van de Aarde om de vrijheid te hebben om de scheppers van hun leven te zijn, maar de Duisteren kwamen om de Piek Samenlevingen neer te halen en de afscheiding en angst uit te breiden.

Maar, wij de Arcturianen en jullie Galactische Familie, wensen jullie te vertellen dat:

“Het frequentieveld dat Gaia omringd aan het uitbreiden is om meer en meer inter-dimensionaal Licht te ontvangen. Dit inter-dimensionale Licht gestuurd naar Gaia is om de ontwaakte mensen te assisteren terug te keren naar hun Meesterschap van ZELF.

Deze terugkeer naar jullie eigen Innerlijke Meester zal jullie de moed geven en onvoorwaardelijke liefde die JULLIE hadden toen JULLIE besloten om een aardevoertuig aan te nemen om lieve Gaia te assisteren met Haar Planetaire Ascentie.

HERINNER de belofte die jullie hebben gedaan aan jullie ZELF voordat jullie deze incarnatie aannamen.

Zegeningen, lieve strijder voor Gaia.
Wij huldigen jullie,

De Arcturianen en jullie grotere Galactische Familie.Vertaald voor wakkeremensen door Anja