Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 27 november 2017

Dagtekst van Zondag 26 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 26 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze gebeden - hen sturen naar entiteiten wiens taak het is zich met de mensen bezig te houden


"Begin in uw gebeden eerst met u te richten tot de heiligen, de profeten, de Ingewijden, de grote Meesters, dat wil zeggen tot die wezens die als opdracht hebben om voor de mensen te zorgen. Daarna kan je nog hoger stijgen en de Engelen aanroepen, want van de hemelse hiërarchieën staan de Engelen het dichtst bij de mensen, ze luisteren naar hen en bieden hen hulp. Verder kan je proberen om de Aartsengelen te aanroepen, maar probeer niet om hoger te gaan: de Vorsten, de Heerschappijen, de Machten, de Tronen, de Cherubijnen, de Serafijnen zullen je niet horen.


In de oneindige ruimte, die bevolkt wordt door miljarden wezens, zijn de werelden ontelbaar. En de engelenhiërarchieën, die heel ver in de ruimte enorme werken uitvoeren, onderhouden maar weinig contact met de mensen op aarde. Degenen die zich met de mensen op aarde bezighouden, zijn vooral wezens die op aarde hebben geleefd, haar hebben verlaten en het zich herinneren: ze hebben nog banden met de aarde en hebben beloftes gedaan die ze willen nakomen. Je moet het bestaan van de hogere hiërarchieën kennen. En je kan je met hen proberen te verbinden door het uitspreken van hun namen, maar om resultaten te boeken, moet je je wenden tot wezens die dichter bij de wereld van de mensen staan."