Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 26 november 2017

Dagtekst van Zaterdag 25 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 25 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Intuïtie is tegelijk begrip en gewaarwording -

"De intuïtie is de ware intelligentie omdat ze een synthetische kijk heeft op de werkelijkheid. Ze hoeft geen analytisch onderzoek te doen of berekeningen te maken, haar begrip is onmiddellijk, ogenblikkelijk: het doordringt alles in één oogopslag, zowel de objectieve als de subjectieve wereld, buiten en binnen, en ze deelt ons haar bevindingen mee.

De intuïtie is dus tegelijk gewaarwording en begrip: men voelt de dingen op hetzelfde moment als men ze begrijpt. Het is een hogere intelligentie, want zij omvat ogenblikkelijk de totaliteit van het leven. En waar iedereen nog steeds aarzelt en twijfelt, gaat degene die deze intelligentie bezit, recht op het doel af, zijn visie is onfeilbaar. En op het moment dat de realiteit zich aan hem voordoet zoals ze is, met haar twee aspecten – objectieve en subjectieve, uiterlijke en innerlijke – ontdekt hij met verbazing hoe eenvoudig alles in feite is."