Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 november 2017

Dagtekst van Maandag 20 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 20 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Zijn huis bouwen op de rots - betekenis van deze evangelische parabel

""Wie naar mijn woorden luistert en ze in de praktijk omzet, lijkt op de wijze man die zijn huis bouwde op een rots ", zei Jezus. "Maar wie mijn woorden hoort en ze niet in de praktijk brengt, is als de dwaze man die zijn huis op het zand heeft gebouwd..." Wat is dit huis? Het is eigenlijk een beeld van de mens zelf: baseert hij zijn bestaan op zand, dat wil zeggen op een onstabiele ondergrond die gemakkelijk ondermijnd kan worden door chaotische gevoelens en gedachten, dan zal hijzelf onophoudelijk wankelen en uiteindelijk instorten.

Om stand te houden moeten we ons bestaan grondvesten op de rots die staat voor het hoger mentale, het causale gebied. Zoals de naam aangeeft – causaal – ontspringen van hieruit de stromen die de mentale, astrale en fysieke niveaus beïnvloeden. Dit betekent dat de inspanningen die we leveren om de top in onszelf te bereiken, hun weerslag hebben op onze gedachten, onze gevoelens, ons dagelijks gedrag en zelfs op onze gezondheid. Het is alsof er van boven bevelen gegeven werden om in heel ons wezen orde en harmonie te doen heersen."