Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 13 november 2017

Dagtekst van Maandag 13 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Maandag 13 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De kosmische krachten - aan ons om te ontdekken hoe we hun tussenkomst kunnen verkrijgen


"Hoeveel gelovigen vragen zich af waarom de Hemel niet tussenbeide komt om orde op zaken te stellen in de wereld! Wel, de vraag stellen wijst al op een gebrek aan psychologisch inzicht. Want zonder de toestemming en de goede wil van de mensen zelf zouden de tussenkomsten van de Hemel tot niets dienen. De mensen zouden het niet begrijpen, ze zouden het niet waarderen en vlug de nieuwe orde die de Hemel heeft gevestigd, afbreken. Het verlangen naar verandering moet van de mensen zelf komen.

Indien ze door het leed dat ze hebben meegemaakt, door de lessen die ze hebben gekregen, werkelijk de situatie willen rechtzetten en de ellende uit de wereld willen helpen, zal de Hemel andere krachten, andere stromen, andere energieën in beweging brengen en zullen er echte veranderingen plaatsvinden. Maar de impuls moet van de mensen zelf komen, zij moeten samen beslissen aan het werk te gaan, om de tussenkomst van de kosmische krachten te verkrijgen. Indien ze niet de nodige voorwaarden scheppen, zal er niets gebeuren. De sublieme Intelligenties zullen zich nooit mengen in de zaken van de mensen, indien ze daar zelf niet om vragen."