Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 14 november 2017

Dagtekst van Dinsdag 14 November 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Dinsdag 14 November 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Relaties met de anderen - het is belangrijk om ze uit te breiden en te verbeteren

"Relaties met de mensen om je heen, dat is het belangrijkste probleem dat je elke dag moet oplossen. Werk dus aan jezelf om de psychische en morele kwaliteiten te ontwikkelen die je zullen helpen om de anderen beter te begrijpen en te aanvaarden. Want dit is van wezenlijk belang: leren leven met alle anderen, niet alleen met je familie, vrienden, buren, aanverwanten, collega's, enz. Je moet ook kunnen omgaan met allerlei mensen die van je verschillen qua leeftijd, opleiding, sociale achtergrond, nationaliteit en ras, om al heel vroeg vertrouwd te raken met alle menselijke situaties.

Je weet niet op voorhand welke ontmoetingen het leven voor jou in petto heeft. Dus als je nog niet klaar bent op de dag dat je met die nieuwe situaties wordt geconfronteerd, zul je blijk geven ven geslotenheid, onbegrip, onverdraagzaamheid en zelfs zonder het te beseffen, van boosaardigheid. De maatstaf voor de evolutie van de mens is zijn vermogen om anderen te ontmoeten en harmonieus met hen om te gaan."