Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 5 november 2017

Aranuth Spreekt over Realiteiten./ Malcolm Bell / 29 oktober 2017

Aranuth Spreekt over Realiteiten.
Malcolm Bell / 29 oktober 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

De tijd vliegt voorbij: Wij zijn al door oktober heen en kerstmis nadert al snel.  Ik ben nooit zo’n “kerstmisfiguur” geweest voor wat kerstballen en slingers, kerstliedjes en dergelijke betreft. Als volwassene en vader kreeg kerstmis voor mij een andere betekenis. Voor kinderen is het een opwindende tijd met kadootjes, feestjes, familiediners en vakantie aan het strand, bij het meer, op het platteland of bezoekjes aan nieuwe plaatsen. Het zou geweldig zijn als de tijd naar kerstmis toe door de religies gezien zou worden als een tijd van tolerantie en vrijheid om je religieus uit te drukken en alle landen en groepen hun hand in vriendschap zouden uitsteken en er zorg en compassie zouden zijn voor degenen die buiten de boot vallen omdat zij hun land moesten ontvluchten door oorlog, agressie en in sommige gevallen ook volkerenmoord. 

Wij zijn allemaal mensen: wij zijn allemaal internationale broeders en zusters; wij zijn allemaal “Een”. Liefde, begrip, zorg en compassie zouden in elke religie, in elk ras, elke cultuur, sociaal en etnisch, moeten voorkomen. Liefde is…… alles dat er is en alles dat er is, is Liefde.

Hier in Australië is er een belofte van een teruggang naar normale natte seizoenen, de moesson-seizoenen die prachtige, doordringende zomerregen die meren vult en ook dammen en andere soorten van wateropslag; God weet dat het land dit nodig heeft. Vergezeld van het voorspelde normale natte seizoen is er waarschijnlijkheid van meer dan een paar, in feite dertien, cyclonen bij de “top” van Australië, in het noorden en aan de tropische oostkust van Queensland.

Hopelijk zullen deze cyclonen niet zo vernietigend zijn als degene die wij in het recente verleden hebben meegemaakt.

Mijn twee populaire en ziel-opschuddende boeken “Rider in the Mist’ en “Emergence” zijn verkrijgbaar bij: localauthorsnetwork.com.au  De prijs is $25,oo plus $10-oo verzendkosten binnen Australië. Het zijn misschien leuke kerstgeschenken voor vrienden.

Boodschap:

Wel, goedenavond allemaal. Het is geweldig om weer hier te zijn en jullie te ontmoeten en kennis en informatie te brengen die mogelijk behulpzaam kan zijn in jullie dagelijks leven – in jullie fysieke leven en jullie spirituele leven.

Waar wij vandaag over willen spreken zijn realiteiten. Realiteiten. Teveel van jullie kunnen verward zijn over een eenvoudig woord als realiteiten. Wat wij vandaag willen doen is beschrijven waaruit “realiteit” en “realiteiten” zijn samengesteld. Allereerst zullen wij het over jullie individuele realiteit hebben.

Nu, realiteit is geen deken die overal overheen ligt. Realiteit betekent vele dingen, een veelvoud van realiteiten. Sommige verder, zeer veel verder dan jullie begripsvermogen. Jullie individuele realiteit dus! Laat mij ermee beginnen jullie te vertellen dat jullie niet alleen een individu zijn maar een uniek individu in elke geïncarneerde ziel en iedereen is verschillend, er zijn verschillen  van niveaus van vooruitgang en begrip.

Realiteit dus: voordat elk van jullie zielen incarneert, als jullie plannen maken om hier terug te keren in deze dimensie van solide materie en jullie ervoor kiezen om hier te komen wordt jullie geen druk opgelegd….. jullie kiezen er zelf voor. Als jullie om je heen kijken zie en hoor ik jullie in deze realiteit zeggen: “Wel, ik heb hiervoor gekozen, ik heb daarvoor gekozen". Jullie hebben wat jullie je derde dimensionale realiteit noemen.

Goed gedaan. Hebben jullie er ooit aan gedacht. Hebben jullie ooit overwogen. Hebben jullie ooit overdacht dat jullie, ieder van jullie, een verschillende realiteit heeft die jullie zien als “de realiteit”, de allesomvattende realiteit? Nee dus!

Terwijl jullie je volgende aarde-ervaring plannen, laten wij maar zeggen: jullie volgende incarnatie, maken jullie een lijst, jullie schrijven een script met elke ervaring en elke les die jullie willen ondergaan en waar jullie van willen genieten tijdens jullie komende wandeling op Aarde.

Jullie schrijven dus je script. Natuurlijk hebben jullie je eigen, hoogontwikkelde gidsen die het schrijven van dit script begeleiden en overzien om ervan verzekerd te zijn dat de lessen en ervaringen die jullie in dit script plaatsen dingen zijn die jullie aan kunnen zonder dat jullie overdrijven en mogelijk schade toebrengen aan en op jullie pad.

Jullie zijn dus geboren in een allesomvattende realiteit, maar dat is niet jullie realiteit. Jullie realiteit zijn de lessen en de ervaringen die jullie gaan hebben in dit driedimensionale vibratieniveau.

Nogmaals, er is geen overkoepelende, totaal steunende, realiteit die iedereen ondersteunt of beschikbaar is voor iedereen. Dit is onjuist. Jullie hebben dus je eigen pad. Jullie kiezen je geboorte. Jullie kiezen je nationaliteit, jullie geboorteplaats, jullie ouders. Jullie kiezen je leerscholen voor de toekomst. Jullie vrienden. Waar jullie leven. Jullie hebben dit allemaal gekozen; jullie schreven dit allemaal in je script en dit script wordt jullie realiteit omdat geen andere ziel exact hetzelfde lesplan ondergaat dat jullie hebben. Jullie realiteit verschilt dus bij iedereen ten opzicht van de realiteit van ieder ander.

Daarom zeggen wij dat jullie niet alleen individuen zijn maar ook dat jullie uniek zijn. Uniek. Geen twee zielen zijn tegelijkertijd op hetzelfde punt op hun pad op hetzelfde niveau. Jullie gekozen lesplan wordt dus julllie realiteit.

De ervaringen die jullie in het script hebben gezet en die jullie ondergaan, de ervaringen hoe jullie hen ook zien als goed of slecht, er is geen oordeel over…. er zijn alleen ervaringen. Jullie zouden niet moeten zeggen: “Dit was een slechte ervaring” en “Dit was een goede ervaring”. Het was gewoon een ervaring en het was er een die jullie uitkozen. De ervaringen die jullie hebben worden dus jullie realiteit en daarom zijn er ook zoveel verschillen. Zoveel verschillen van de een ten opzichte van de ander. Dit is jullie realiteit. Ieders eigen pad. De ervaringen, de lessen, hoe zij het zien, hoe zij het binnenkrijgen, wat zij geloven, wat zij doen en wat zij niet doen. Dit is hun realiteit! Niet jullie realiteit! Het driedimensionale vibratieniveau wordt door de massa geïncarneerde zielen vaak dus gezien als de derde dimensionale realiteit. De enige realiteit. De enige realiteit is degene die elke ziel ondergaat in zijn eigen realiteit. O, het is gek, het is dwaasheid om jouw leven, jouw levensplan te vergelijken met dat van een ander. De reden hiervan is dat jullie individuen zijn en dat jullie uniek zijn en jullie de meerderheid van je lessen hebben uitgekozen, de meerderheid van de ervaringen als instrument om te leren. De reden waarom jullie fluctueren op je pad is dat jullie ervoor hebben gekozen om een situatie en een ervaring in je fysieke leven te brengen om die te doorstaan. Om je kracht en macht te gebruiken om de diversiteit, of wat dan ook, te doorstaan. Jullie hebben al deze dingen dus gepland. Jullie planden alle gelukkige dingen, alle wonderbaarlijkheden, alle muziek, alle dwaze dansen, jullie planden hen om je mogelijkheid om te ontvangen op te schudden, hen te bereiken en ervan te genieten. Jullie hadden ook in het script wat jullie “nadelige” situaties noemen zodat jullie jezelf kunnen uitdagen om ook hen te overwinnen en ervoor zorgen dat jullie de juiste keuzen hebben gemaakt.

Door de confrontatie met elk aspect van jullie realiteit, die jullie levensplan is, door daar allemaal de confrontatie mee aan te gaan, de manier waarop jullie erop reageren, hoe jullie het doorstaan, is allemaal onderdeel van jullie zielengroei. Jullie zouden helemaal niet groeien als jullie in deze tijd of in een andere tijd, in deze incarnatie of in een andere….. jullie zouden helemaal niet groeien als er geen uitdagingen zouden zijn. Het zou steeds hetzelfde oude, oude liedje zijn.

En jullie zouden op het punt komen waarop jullie zouden zeggen: “Wat doe ik hier? Waarvoor ben ik hier gekomen? Ik leer niets. Ik word nergens door uitgedaagd. Ik leer niets en natuurlijk ga ik geen stap vooruit.”

Al deze ervaringen en lessen die jullie opzettelijk in je levensplan hebben gestopt zijn er met een zeer, zeer goede reden. En de reden is, zoals ik al eerder heb gezegd, net als de kleine uitdagingen…. hoe doorsta ik hen?

Wat te doen? Dit zet jullie aan tot denken. Wij willen dat jullie hierover nadenken want dit is jullie realiteit, dit is jullie levensplan, dit zijn de lessen, dit zijn de ervaringen, dit werd op jullie pad geplaatst in jullie voordeel en voor jullie ontwikkeling. Hoe bereiken jullie dit? Lieve mensen, er wordt van jullie verwacht dat jullie naar binnen gaan. Er wordt van jullie verwacht dat jullie contact maken met het innerlijk, eeuwig wezen dat jullie zijn.

Het eeuwige wezen. Het oneindige. Het oneindige, innerlijk wezen dat enorme zielengroei heeft vergaard, wijsheid en informatie tijdens een groot aantal, soms honderden incarnaties hier. Hier (hij wijst naar het hart) hebben jullie dit allemaal opgeslagen. Alles wat jullie hoeven te doen is die wijsheid te benaderen. Hoe jullie hiermee moeten omgaan? Als jullie moeilijkheden hebben om dit te bereiken, spreek dan met je gidsen. Zij zijn jullie Hoger Zelf, jullie Hogere Zelven; er zijn enkele zeer, zeer ontwikkelde energiewezens daar in die gebieden. Zij zijn er om jullie te helpen. Wat heeft jullie gedwarsboomd?

Wat kunnen jullie schijnbaar niet aan? Ga naar binnen! Ga naar binnen! Vraag het je eigen hart. Wat is het antwoord hierop? Als jullie denken als jullie het antwoord niet krijgen…. vraag het je gidsen. Zij zijn nooit ver weg. Spreek hen aan alsof zij voor je staan omdat zij heel vaak vlak voor of naast jullie staan.

Alleen maar omdat jullie hen niet kunnen zien betekent niet dat zij niet bestaan. Vraag dus! Vraag het gewoon! “Wat is het antwoord hierop?. Hoe kan ik dit het best aanpakken?” Zoals jullie zullen begrijpen zijn jullie gidsen er niet om jullie elk antwoord op alles te geven want zouden jullie geen zielengroei hebben. Jullie zijn hier om jullie op je weg te begeleiden; na te laten denken; hints te geven, druppeltjes wijsheid!

Jullie zijn degenen die de ervaring hebben. Jullie zijn degenen die het pad bewandelen. Jullie zijn degenen in je eigen, unieke realiteit.

Jullie gidsen zijn er om jullie te helpen waar en wanneer dit mogelijk is zonder de mogelijkheid weg te nemen om jullie te laten leren en te ervaren en daardoor je ziel te verrijken. Dit is dus de werkelijke betekenis van realiteit.

Zoals jullie begrijpen lopen alle zielen op jullie planeet op een ander pad. Jullie zullen begrijpen dat zij allen een andere realiteit hebben. Als er op een bepaald moment dus 8 miljard geïncarneerde zielen op jullie planeet zijn hebben jullie 8 miljard zielen met 8 miljard verschillende realiteiten. Het zijn gepersonificeerde versies van realiteit. Maar ik wil daaraan toevoegen dat realiteiten steeds veranderen. Jullie eigen unieke realiteit verandert steeds. Steeds als jullie een ervaring hebben, een les, en die doorstaan, gaan jullie verder en is jullie realiteit weer veranderd omdat dit experiment niet langer deel uitmaakt van jullie realiteit. Het is doorleerd en ervaren. Het is gewoon geleerd.

Het is gewoon geleerd. Op dezelfde manier wordt alles wat jullie op een dag beleven, wat jullie je verleden noemen, geleerd. Jullie hebben de les gehad en die is voorbij. Behalve als er nog een overblijfsel is dat jullie niet tot tevredenheid hebben afgemaakt. Dan zal de les weer terugkomen. Hij zal weer komen om jullie de gelegenheid te geven om die uitdaging te doorstaan en daarom zal deze ervaring op een iets andere manier terugkomen. Hij zal een andere jurk dragen dan de vorige versie.

Jullie realiteit verandert dus, hij verandert, van minuut tot minuut, dag voor dag, jaar bij jaar. Denk aan wat jullie vandaag hebben gedaan; jullie luisteren naar deze informatie. Als jullie deze informatie in je opnemen tot het niveau dat jullie het echt in je opnemen, tot het niveau dat jullie het gebruiken, verandert jullie realiteit. Realiteit is dus niet constant.  

Hij fluctueert constant door jullie lessen, jullie ervaringen, door jullie gedachten en emoties, wat jullie denken of voelen over een situatie. Hij verandert. Hij verandert jullie realiteit omdat jullie emoties gedachten genereren die invloed hebben op jullie mentale deel; het zal ook invloed hebben op jullie eigen individuele, unieke realiteit. Wij dachten dus dat wij door hier vandaag in jullie realiteit te komen en jullie informatie en kennis te brengen over de bron van jullie realiteit, wij jullie kunnen helpen op je pad. Het zal jullie helpen begrijpen dat elk van deze 8 miljard zielen op jullie planeet een eigen realiteit heeft.

Zij doen dezelfde dingen als jullie. Het zou dus prachtig zijn om naar al deze zielen te kijken en hen te bezien als “mede-wandelaars” op het pad. Jullie zijn allemaal op mars, jullie marcheren allemaal op een andere wijze op een verschillend pad. 

Nu het afscheiden van de vibratie van jullie derde dimensie: in de gebieden zijn er ook nooit en nooit eindigende realiteiten. Realiteiten die zich uitstrekken tot in de eeuwigeheid en verder. Zien jullie dat jullie een weerspiegeling zijn en dat de gebieden zich naar jullie weerspiegelen? In de gebieden zijn er oneindige aantallen realiteiten die zich, net zoals bij jullie, veranderen. In de gebieden zijn er oneindige aantallen wezens, er zijn wezens zoals ik en andere wezens, die vooruit gaan door leren en onze realiteiten te veranderen.

De vibrationele ruimte die wij bezetten is in een constante staat van verandering zoals dit ook bij jullie het geval is. Elke gedachte, elk woord, elke actie, elk plan, verandert julle realiteit op de een of andere manier. In de gebieden is dit hetzelfde. Omdat wij geen lichaam hebben, omdat wij niet in een fysieke driedimensionale realiteit zijn drukken wij ons op een veel hoger vibratiegebied uit en is er voor ons nog steeds de mogelijkheid, voor elke individuele ziel, om hun realiteit te veranderen.

Nu horen wij jullie al praten over niveaus, niveaus en niveaus. Grote goedheid, wanneer worden mensen nu wakker? Er is geen scheidslijn. Er zijn gewoon doorgaande energie-realiteiten. Het is als een oceaan. Er ligt iets op de bodem van de oceaan, het ascendeert, en het zweeft. Er is geen scheiding, er is geen scheiding in de diepte van de oceaan. Het is gewoon allemaal oceaan. En jullie zijn dus in de oceaan van het AL.

Geen parameters, geen perimeters; het groeit en expandeert constant; en natuurlijk als zielen groeien, vooruit gaan en uitbreiden, geldt dit ook voor hun realiteit die geboorte geeft aan een nieuwe realiteit, een andere realiteit.

Alles, ALLES is in een vloeiende beweging van nooit eindigende expansie.

De reden waarom ik jullie dit vertel is dat ik terug wilde keren naar jullie, geïncarneerde zielen zodat jullie mijn woorden kunnen horen en nu kunnen zien hoe jullie kunnen veranderen en hoe jullie je eigen realiteit kunnen veranderen. Jullie kunnen je eigen realiteit veranderen wanneer jullie dit maar willen. En natuurlijk zijn er andere dingen die met jullie meedoen zoals positieve gedachten, acceptatie, toestaan, etc. Er zijn al deze dingen, inclusief scheppen en manifesteren….. het zit allemaal in de mix. Allemaal in de mix. Het zit allemaal in de mix die julllie gebruiken in jullie eigen, unieke, individuele realiteit.

Dus; jullie gedachten, jullie woorden, jullie daden, de manier waarop jullie de puzzel op jullie eigen pad oplossen is wat jullie realiteit verandert. Jullie kunnen je realiteit dus veranderen door positief te denken. Niet te oordelen, te begrijpen, tolerant te zijn, liefde te tonen en bovenal positiviteit en de wetenschap dat jullie scheppers zijn. Jullie werden geboren als een deel van de creatieve energie. Als jullie werden geboren door de Schepper, hoe zouden jullie dan zelf geen scheppers kunnen zijn? Schep dus, Wat willen jullie .… ga erop uit en schep het. Schep het! Manifesteer het. Breng het binnen. En terwijl jullie dit doen veranderen jullie je realiteit.

Dit, mijn vrienden, is het verhaal van de realiteit. Wij in de gebieden hopen oprecht dat jullie van onze kleine discussie hebben genoten en natuurlijk hopen wij dat jullie ervan hebben geleerd en wij hopen dat hetgeen wij jullie brengen jullie zal helpen op jullie pad. Omdat dit onze taak is. Als mijn broeders en ik naar jullie toekomen om informatie, kennis en begeleiding te brengen die jullie op je pad niet helpen hebben wij onze missie niet goed afgemaakt.

En dus, lieve vrienden, wil ik jullie het beste wensen en wij zullen weer terug komen.

Dank jullie wel, lieve zielen.

Goedenavond.