Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 14 november 2017

Aartsengel Michael: De Taak en de Bescherming van Liefde. / 1 november 2017 / Barbara Bessen

Aartsengel Michael:
De Taak en de Bescherming van Liefde.
1 november 2017 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen! Ik wil jullie over een ervaring van de afgelopen weken vertellen die mij meteen weer aan het lachen brengt. De tweede videofilm stond aan. Ik had mij laten inspireren zoals vaker, om een kleine film van een van mijn seminarthema’s nader te bekijken voor degenen die niet aan de seminars deelnemen. Jullie kennen dit zeker wel: men is opgewonden als het om zaken gaat waarbij men gecentreerd wil zijn.

Dit gebeurde mij ook, hoewel ik tamelijk goed kan spreken en vaak vrijuit spreek. Ik bezweek aan de verlokking om voor een video een concept te schrijven over wat ik wilde gaan zeggen. Toen hoorde ik in mijzelf een luid innerlijk gelach. Mij werd verteld dat het toch “hetzelfde” was als bij het channelen. Alleen zijn de ogen open. Ja, dat klopt, maar toch is het op dit moment een beetje onwennig.

Dan was het – jullie denken ongetwijfeld van alles – maar geen probleem met de video. Het stroomde eenvoudigweg. Ik vertel dit hier om jullie moed in te spreken om meer met jezelf te channelen in het dagelijks leven. Of – als ik met anderen werk – je daarvoor open te stellen. Channelen is niet alleen bewust een boodschap doorgeven. Channelen is ook altijd met het Goddelijk Kanaal verbonden zijn en het andere binnen je veld brengen wat nodig is.


Of jullie nu met schone kunsten bezig zijn, mensen masseren of mensen medisch behandelen of ergens bij een bank werken: laat de Goddelijke Energie door je heen stromen en geef door wat inspireren en zelfs helen zou moeten zijn.

Het geeft ook vreugde om te zien hoe wij vanuit het ego, de persoonlijkheid, handelen of spreken en plotseling anders beslissen. Wij zeggen of doen iets anders omdat dit ons beter uitkomt. Ik had laatst een situatie waarbij ik “iemand mijn mening wilde vertellen.”

Het liep echter anders: Toen ik voor deze mens stond en begon te spreken stroomde er veel liefde door mij heen en alleen maar goede woorden.

Later bleek mij dat deze persoon thuis heel veel zorgen had……tja, zo werkt het Universum.

In die zin wens ik jullie een mooi november 2017.

Hartelijke groeten,
Barbara Bessen

Aartsengel Michael:
Channeling november 2017.

De taak en de bescherming van de Liefde.

Ik stuur een pakket van grote kracht en Goddelijke Liefde – nu, op dit moment van ons samenkomen – naar jullie toe. Ik Ben Michael.

Er zijn grote veranderingen op komst, zij zijn in het buitenveld van het aardse leven met veel tamtam te zien. Zoals in veel channelings sinds de Harmonische Convergentie in 1987 al zo vaak is verteld is de weg van de zonnestelsel met alle planeten een andere dan voorheen. Grote golven vanuit het centrum van het melkwegstelsel sturen informatie van hoge vibratie in en om het veld van de Aarde.

Niets is meer hetzelfde zoals voor deze gebeurtenis, waarbij universele, kosmische, aardse en cycli van het zonnestelsel hun einde vonden.
Het heeft nieuwe doelen voor alle soorten levende wezens in dit deel van het Universum met zich meegebracht.

Men zou gemakkelijk kunnen zeggen dat niets meer is zoals het was. Dit geldt voor alle levende wezens. Niemand uitgezonderd. Wij kunnen jullie dit niet vaak genoeg vertellen.

Velen van jullie zijn juist in dit tijdsgewricht geïncarneerd, om behulpzaam te zijn in deze bijzondere situatie. Het is ook zo dat jullie allemaal zowiezo in het zog van de dualistische weg getrokken worden. Onafhankelijk van of jullie al in grote helderheid in dit zonnestelsel verkeren en jullie je van jezelf bewust zijn.

Laat mij jullie zeggen dat er velen van jullie zijn die lange tijd nodig hadden tot zij herkenden wie zij zijn. Anderen zoeken nog steeds. Er zijn ook velen uit onze kringen op Aarde nodig om verdere hoeveelheden licht aan te trekken en te verankeren. Wij spreken vaak over het Kristallijnen Raster.

Veel informatie die in de laatste jaren – met name in het begin van de nieuwe cyclus – binnenkwam en zich verspreidde, klonk zeer esoterisch. Ook als er iemand in jullie omgeving kwam waarvan de neus krulde of de ogen gingen rollen toen jullie over je wetenschap vertelden of liefdevol of enthousiast boeken aanbevolen.

Ja, men had het niet makkelijk, om de kristallijnen structuren, op welke manier dan ook aan de man te brengen.

Wij, hier aan de andere kant van de sluier deden met veel geestdrift ons best om al deze pogingen en successen van onze kant te ondersteunen. Wat wij jullie niet kunnen afnemen was het gevoel van zekerheid en je beschermd en geliefd te voelen. En ook om jullie hetgeen te vertellen dat jullie als een bemoedigende klap op de schouder zouden kunnen zien om jullie te zeggen: “Prima, heb je goed gedaan, jij wordt geëerd en geliefd. Aan jouw kleuren zal men jou herkennen als jij weer bij ons bent!”

Jullie moeten je zwaard alleen vasthouden en soms was dit heel moeilijk en jullie zijn onder die last vaak bijna gebroken. Ook omdat enkelen van jullie voor dit leven enkele zaken in je rugzak hebben gestopt. Maar jullie gingen je weg.

Hoe het verder zal gaan, vragen jullie mij. Ik antwoord: “Oh, zoals het gaat als er nieuwe dingen worden geïnstalleerd en onder de mensen worden gebracht, het gaat en het gaat…. Soms goed, soms niet goed. En af en toe was er ook nog een demper omdat jullie eerst twijfelen of hetgeen jullie doen werkt, over vele slechte en donkere wereldactiviteiten van politiek en wetenschap. Ten tweede omdat jullie je vaak moe en opgebrand voelen.

Bovendien komt daar ook nog bij dat jullie merken dat de zeer jonge mensen die nu naar het niveau van volwassenheid gaan, een heel andere voorstelling van het leven hier hebben. Het zijn degenen die hier bewust naartoe kwamen om te brengen wat jullie nu meemaken met de onderneming Aarde.

Ook zijn er mensen die zich in een omkeringsfase begeven wat zich als een rechts-extremistische draai vertoont. Zij willen tot elke prijs zekerheid en willen alles wat hen daarbij in de weg staat opzij schuiven en alles wat daarmee te maken heeft wegvlakken. Dit brengt verwarring met zich mee.

“Hoe gaat dit nu verder?” vragen jullie weer. Zoals altijd. Er valt niets te doen buiten hetgeen jullie al jaren doen. Alleen met het onderscheid dat jullie de oude ervaringen, de banden om je voeten waardoor jullie je moeilijk kunnen bewegen, hebben afgelegd. Er is een grote gloed van Licht in jullie leven: jullie wandelen als op wolken van Liefde. Deze wolken zijn bescherming, vrijheid, zin in avontuur, onspanning en activiteit tezamen. Zij motiveren jullie om altijd te doen wat jullie aanstaat. Jullie handelen steeds meer vanuit het moment omdat jullie al veel hebben losgelaten en degenen vlak om jullie heen, die jullie familie noemen hebben ook een hendel van jullie persoonlijkheid en laten jullie dingen zeggen en doen die jullie als dualistisch bezien en die jullie eigenlijk niet meer in je leven willen hebben.

Tja, zo is het leven van de mens. Jullie zeggen vaak heel treffend: Dat is de menselijke, dagelijkse waanzin. Wel, er is geen opdracht, geen bestemming in jullie leven. Jullie zijn de meesters die nu beslissen wat er gedaan moet worden. Jullie persoonlijkheid vindt altijd te gekke dingen zoals een nieuwe auto tot een villa op Honoloeloe.

Jullie Hoger Zelf glimlacht en laat jullie weten dat het mogelijk is als het jullie werkelijk gelukkig maakt. Dan komt hij (jullie persoonlijkheid en jullie verstand) in jullie leven op de proppen en laten hun stem horen over wat zij vinden dat op dat moment van belang is. En dan verschijnt misschien het zinvolle idee: een nieuwe fiets zou prima zijn, een met brede banden. En de villa met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin met het basisidee om jezelf te vertroetelen en plezier te hebben. Wat willen jullie eigenljk alleen in Honoloeloe? Zaligheid is te vinden waar jullie je lekker voelen. Bij twijfel: voel in je hart! Jullie voelen je steeds meer bewust dat jullie multidimensionaal zijn en dat jullie met je hoge geest overal kunnen zijn, ook gelijktijdig. Zo is de villa in Honoloeloe een luxe bonbon die jullie in je dromen kunnen beleven.  Zelfs de zee kunnen jullie ruiken en voelen als jullie je helemaal aan je dromen overgeven. Want dromen zijn ware belevenissen en hebben niets met utopie te maken. Zij zijn waar omdat jullie hen met een ander deel van jullie Zijn scheppen en beleven.

Jullie zien misschien nog steeds met je fysieke lichaam de “Waarheid” en jullie denken dat dit jullie realiteit is. In geen geval. Het is een klein deel van jullie. Hebben jullie zin om met mij een praatje te houden? Ja? Mooi!

Sluit dan je ogen en stel je een strand voor, misschien bij Honoloeloe of waar dan ook. Visualiseer dit in jezelf. Ik zal mijzelf ook in jullie creatie brengen. Dit is mogelijk voor mij. Jullie nodigen mij uit voor een cocktail aan de oever van de zee. Wij babbelen een beetje over de zin van het aardse leven en belichten jullie multidimensionaliteit.

Ik vertel jullie graag over alle oorlogen in de astrale werelden die jullie voorouders gedeeltelijk mee beleefden. Ik vertel jullie graag hoe dit werkelijk voor jullie van belang is (jullie ego krijgt al de stuipen van deze informatie), hoe de heer Trump en de heer Poetin werkelijk zijn en wat er in werkelijkheid allemaal achter steekt.

Wij zullen van onze cocktail genieten en jullie zullen je na afloop gesterkt voelen omdat jullie begrijpen! Jullie begrijpen waarom jullie hier zijn en gaan gewoon verder.

Ook met de dagelijkse waanzin zoals jullie het noemen. En evengoed groeit jullie verbondenheid met je eigen multidimensionaliteit. Jullie voelen steeds meer dat het is alsof jullie geleid worden. Jullie Hoger Zelf is niet ver van jullie vandaan. Dit wil het ego jullie wel wijsmaken. Jullie, jullie zijn het. Jullie zijn het zelf. Sta het hogere deel van jullie Zijn toe om steeds sterker in jullie te handelen en sta het toe om het ego bij de hand te nemen en zelf de scepter in de hand te nemen.

Jullie komen nu in een nieuwe fase van je pioniersleven. Het gaat nu om de volgende lichtvolle stappen om het Veld van de Aarde verder te reinigen.

De attributen van reiniging zien jullie overal om je heen. Het is niet makkelijk om al het leed in andere gebieden van de Aarde te zien en te voelen. Stuur als pionier van de Galactische Federatie jullie medeleven naar alle gebieden en merk hoe daar aankomt. Wat het daar doet hebben jullie niet in de hand of in je weten. Er gebeurt altijd iets als lichtvolle wezens hun dienst doen. En dat doen jullie steeds als jullie je van jezelf bewust zijn.

En dan is er nog altijd de vraag naar bescherming. Hebben jullie bescherming nodig? Waarom hebben jullie bescherming nodig?

Voor genezingsbehandelingen of voor jullie opstandigheid ten opzichte van overheden en de dingen die zij doen? Voor “donkere wezens”? Al deze dingen zijn er natuurlijk. Jullie bevinden je op een planeet die vele mogelijkheden biedt om Licht en donker wisselend te ervaren.

Maar wie of wat zou er meer licht hebben dan jullie? Jullie Goddelijk Zijn is een fakkel van Liefde en Licht. Jullie beschermen jezelf met al jullie kracht en Liefde.
Meer is er niet nodig en toch staan wij jullie hier vanaf de andere kant met raad en daad terzijde. Ook pioniers wankelen wel eens. Ook dit hoort bij het leven op Aarde en op de grote weg van verandering.

Op die momenten zijn wij er!!!

Ik Ben steeds jullie dienaar, Michael!

Ontvangen door Barbara Bessen in novenmer 2017. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Büro Barbara Bessen,
Großer Burstah 44,
20457 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 37 50 32 01

info@barbara-bessen.com

www.barbara-bessen.com