Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 10 oktober 2017

Sheldan Nidle - 10 oktober 2017

Sheldan Nidle - 10 oktober 2017


12 Etznab, 16 Trotz, 1 Ik

Selamat Balik! Achter de schermen gebeurt nog steeds veel. Degenen die de leiding hebben over de financiën lijken nog steeds te aarzelen om afstand te doen van zulke enorme hoeveelheden. Dit concurrerende realiteitsaspect wordt nu door het Licht terzijde geschoven. De vele probleemgebieden zijn simpelweg aanwijzingen dat er veel van deze mate van chaos plaatsvindt. Het is de voornaamste intentie van de Hemel om deze welvaartsfondsen snel vrij te geven en eindelijk de ware NESARA Republiek te laten bloeien. Tegen die tijd zal het duister volledig verslagen zijn!

De huidige financieringsvertragingen zijn in werkelijkheid een soort gigantische procedurele blunders. Het RV-geld zal een poosje ronddrijven, daarna verwachten we echt een aantal vreugdevolle gebeurtenissen te zien. Ons nieuwe beleid is simpelweg de huidige situatie te accepteren en te laten gebeuren. Desalniettemin is er, ondanks de vele hindernissen, een nieuw tijdperk aan het ontstaan. Blijf dus geduldig en weet dat deze bijzondere gebeurtenis nabij is!

Het belangrijkste resterende item is de noodzaak om goed ingeklede gebeurtenissen, die lang geleden in beweging zijn gezet, uit te voeren. Wees bereid een nieuw en zeer diepgaand snelschrift te herkennen dat de mensheid en Gaia naar een welvarend Nieuw Tijdperk zal brengen. Deze tijd is eveneens gebrandmerkt om de langverwachte RV te aanschouwen. Het is de Liefde van deze brede over-schenking die het universum momenteel bezighoudt. Royale welvaartsfinanciering zal slechts het begin zijn.

Wees, in dit buitengewone Licht, klaar voor waarlijk diepgaande veranderingen. Open jezelf om een nieuwe realiteit te omarmen die jullie voor altijd zal veranderen! Weet, hoewel het veel te lang heeft geduurd om zich te manifesteren, vanwege de vreugde in je hart, dat deze goedbedoelde realiteit voorbestemd is te gebeuren. Hierin vervat ligt mondiale dienstbaarheid aan nieuw, vreedzaam en soeverein bestuur. Dit zal de sleutel zijn tot vrede op deze bol.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Op deze dag komen we bij jullie met een boodschap van hoop en Liefde. Overal zijn goddelijke signalen zichtbaar die de nabijheid van een welvarende nieuwe realiteit weerspiegelen. Lieve Mensen, wees daarom moedig en laat je grote frustraties los. Kijk in je steeds groter wordende hart en besef hoe machtig dit geworden is. Realiseer je eveneens, lieve mensen, dat jullie uiterst wonderbaarlijke overwinning zeer nabij is! Gebruik derhalve deze grootse visies in sta ze toe zich nu te manifesteren.

Rondom jullie ligt een immens veld van bewustzijnsenergie dat haar laatste stadium van manifestatie nadert. Wij in de spirituele rijken kunnen nu op mondiaal niveau merken hoe dit alles haar hemelse totstandkoming nadert. Het Goddelijke zoekt nu de paden, door gewijde decreten uitgezet, waarlangs dit nieuwe rijk kan ontstaan. Weet diep in je hart, zoals aan het begin van dit bericht werd aangegeven, dat de Goddelijke Geest druk bezig is zich op deze aardbol een weg te banen waarbij met gemak alle obstakels die hij tegenkomt uit te weg worden geruimd.

De kracht van de Geest begint nu snel verschil te maken in de manier waarop deze schitterende verandering tot stand zal komen. Overal kan het geluid van de Hemelse Trompet worden gehoord. Deze wereld dient zich terdege te realiseren hoe dichtbij dit alles werkelijk is! Het heilige geluid verspreidt nu haar herkenningsmelodie over deze gewijde aardbol. De dagen van het kwaad zijn geteld en binnenkort zal de koormuziek van het Licht over dit lang gekwelde land te horen zijn. Het is daadwerkelijk tijd voor wonderen en goddelijke feestelijkheden! 

Zoals jullie kunnen zien bevatte deze wekelijkse rapportage wederom hetgeen er op deze prachtige blauwgroene planeet gaande is. In het verleden hebben we vaak de behoefte gevoeld om te roepen en te juichen over wat er overal bezig is te ontstaan. Onthoud in dit Licht, dat de nooit eindigende en niet te tellen overvloed van de Hemel werkelijk voor jullie is! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Zo zij het! Het is tijd dat alles tot vervulling komt!


Website: Planetary Activation Organization

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands/