Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 6 oktober 2017

SAUL: God Is. En Net Als God, Zo Zijn Jullie Ook. / 05/10/2017 door John Smallman


SAUL:
God Is. En Net Als God, Zo Zijn Jullie Ook.
05/10/2017 door John Smallman

Hier in het spirituele of niet-fysieke rijken zijn we allemaal blij met de vooruitgang die jullie maken richting het ontwaken, dat nu heel dichtbij is. Jullie hebben heel goed gewerkt en heel erg hard om het over te brengen, en jullie zullen niet teleurgesteld worden. Ontwaken is het goddelijke lot van de mensheid, het is onvermijdelijk en onafwendbaar, dus ontspan in het innerlijke weten dat jullie allen hebben, dat jullie ontwaken geen ijdele droom is, dat het een echte gebeurtenis is die niet voorkomen of vermeden kan worden. De tijd van dromen is voorbij, nu is het tijd om in de werkelijkheid te ontwaken.

Velen van jullie hebben twijfels - twijfels aan jezelf, twijfels over de realiteit, twijfels over het ontwaken, twijfels over jullie gezondheid - laat ze met dankbaarheid los, omdat ze nodig waren om ervoor te zorgen dat jullie niet gevangen werden in egoïstische vluchten van fantasieën over een nieuwe illusie / droom om de zeer onbevredigende illusie te vervangen waarin jullie al zo lang geleden hebt gezeten. De werkelijkheid is jullie eeuwige Thuis, en het is hierin dat jullie wakker worden, en niet in een andere illusie.

Zoals jullie zo vaak is verteld, is jullie ontwaking onvermijdelijk. Laat jullie stevige greep op twijfels los, ze dienen jullie of de mensheid niet langer. Jullie zijn goddelijke wezens, perfecte goddelijke creaties, die heel tijdelijk vergeten zijn wie je bent - en jullie staan op het punt om het je te herinneren. Er is alleen de Ene, de Bron, de Moeder / Vader / God, en elke levend wezen dat ooit gecreëerd, is volledig EEN met en onlosmakelijk van die Ene.


De Ene wordt het best omschreven als een energieveld of een oceaan van onbegrijpelijke kracht en creativiteit, en het beste geïdentificeerd - als je woorden moet gebruiken in plaats van het direct te kennen - als Liefde, Bewustzijn, Gewaarzijn. Woorden zijn geheel en al ontoereikend om zelfs maar te proberen het onbepaalde en onbeschrijflijke te definiëren of te omschrijven. God Is. En net als God, zo zijn jullie. Jullie zijn grote eeuwige wezens, entiteiten van Liefde, van Licht, van Vreugde, tijdelijk verloren in een droom of nachtmerrie van schijnbaar oneindige vrees, pijn, lijden en angst, waarin af en toe korte momenten van geluk ontstaan.

Jullie zijn gecreëerd om te genieten van een wonderbaarlijk leven van eeuwig geluk, dus waarom blijven slapen als de Werkelijkheid enthousiast wacht en jullie ontwaking aanmoedigt? Het welkom dat is voorbereid op jullie ontwaking, zal jullie verbazen en versteld doen staan als u eindelijk te weten komen hoe innig jullie geliefd zijn. Er is niets wat jullie kunnen doen om jezelf meer aanvaardbaar te maken voor De Bron, omdat je perfect gecreëerd werd en het onmogelijk is om perfectie te verbeteren.

Ga in plaats daarvan, dagelijks naar jullie heilige innerlijke tempel en accepteer de liefde die er in resideert, wacht geduldig op het moment dat jullie ervoor kiezen om jullie harten volledig voor Het open te stellen. Liefde is er voor jullie, altijd, alles wat jullie van Het scheidt is jullie terugtrekking ervan of jullie weigering om het te benaderen omdat jullie bang zijn dat jullie onwaardig zijn om Zijn goddelijke omhelzing te ontvangen. Jullie zijn niet onwaardig, jullie zijn nooit onwaardig geweest, jullie hebben net gekozen om te geloven - vanwege jullie zonden, jullie fouten en jullie vergissingen, die deel uitmaken van de illusie en onwerkelijk zijn - dat Liefde jullie zou verwerpen of veroordelen. Maar Liefde is onvoorwaardelijk in de acceptatie van elk van Gods geliefde kinderen. Liefde wil jullie alleen verzekeren van Zijn volledige acceptatie van jullie, gewoon zoals jullie zijn, precies zoals jullie werden gecreëerd, perfect.

Ik weet dat het erg moeilijk is voor jullie om de waarheid hiervan te begrijpen en te accepteren terwijl jullie in menselijke vorm de illusie blijven ervaren, met alle problemen, pijn en lijden, als volledig echt. Jullie identificeren jezelf als je lichaam, en als de gevoelens en ervaringen die het lichaam ondergaat. Omdat jullie dat doen, lijkt de illusie volkomen echt, en alles dat geen fysieke vorm heeft, lijkt onwerkelijk, ongelooflijk, illusoir! De illusie draait alles ondersteboven, zoals jullie het bedoeld hadden toen jullie het bouwde. Jullie wilde dat het helemaal echt zou lijken toen jullie het uitgevonden en geconstrueerd hebben, en dat doet het ook, en dat zal het blijven doen totdat jullie ervoor kiezen om jullie gedachten erover te veranderen. En natuurlijk is dat de reden dat de Werkelijkheid onwerkelijk lijkt!

Als jullie naar binnen gaan, krijgen jullie het gevoel, het gevoel dat jullie onveranderlijk zijn. Jullie voelen je echt niet anders dan degene die je gisteren was, of tien of vijftig jaar geleden. Ja, jullie lichamen zijn ouder en verslechterd, maar jij, het Zelf die het lichaam bezet, is dat niet. Dat laat jullie zien dat jullie leeftijdloze en tijdloze wezens zijn. Ja, iedereen legt uiteindelijk zijn/haar lichaam neer. De levende essentie is dat je vertrekt en voortbeweegt, het lichaam verlaat, het voertuig, de vorm die je hebt gebruikt om de illusie te ervaren, vervalt en ontbindt. Het is echt geen verlies, want zonder de beperkingen die het jullie heeft verschaft, zouden jullie helemaal vrij zijn, precies zoals je gecreëerd zijn. Zelfs ingesloten in jullie fysieke vormen zijn jullie vrij, jullie zijn enkel die waarheid uit het oog verloren of het,tijdelijk, vergeten.

Jullie zijn Licht, jullie zijn Liefde, jullie zijn Vrij!

En de reden dat dit waar is, is omdat dat is hoe jullie werden gecreëerd. Jullie zijn eeuwige perfecte en eeuwigdurende goddelijke creaties, altijd en zonder onderbreking, Eén met God, in jullie natuurlijke staat van vrede, harmonie en vreugde, de enige staat die bestaat - Werkelijkheid. Zonder elk en ieder levend wezen Werkelijkheid, God, zou onvolledig zijn, omdat alles is gecreëerd in God Die Alles is, en God, zijnde Het ALL, kan nooit onvolledig zijn. Daarom is jullie eeuwige bestaan, zonder zelfs een kortstondige onderbreking, goddelijk verzekerd. Jullie ontwaking is enkel een afwijzing van jullie onwetendheid of vergeetachtigheid van wie jullie werkelijk zijn.

Jullie hebben ervoor gekozen om de illusie uit te vinden en te bouwen om een spel van afscheiding te spelen van De Bron, omdat jullie die onmogelijke en totaal onwerkelijke staat wilde ervaren. De enige manier om dat te doen was door middel van de illusie, door middel van onwerkelijkheid, en dat betekende het verbergen van jullie ware aard van jezelf, en tijdelijk er alles over vergaten. Jullie fysieke vormen zijn van elkaar afgescheiden, en toch, omdat jullie pure energie zijn, pure liefde zijn, zijn jullie niet echt afgescheiden. Zoals de moderne wetenschap heeft aangetoond, is alles verbonden met al het andere, en alles beïnvloedt alles, ook als dat gebeurt buiten jullie ernstig beperkte menselijke bewustzijn en is daarom heel moeilijk voor jullie om te begrijpen en te accepteren. Jullie wetenschappers hebben net zo veel moeite met dit concept, deze waarheid, als jullie dat hebben.

Dus, nogmaals, afscheiding is onwerkelijk, het is een illusoire staat die jullie gebouwd hebben om het onmogelijke in te ervaren. Jullie hebben het heel slim gebouwd en daarom heeft het jullie, in jullie beperkte staat van bewustzijn als mensen ervan overtuigd dat het echt is, exact zoals jullie dat wilde. Maar jullie hebben er genoeg van, afscheiding is niet leuk, het is pijnlijk, onrustig, storend, in feite is het verschrikkelijk als je begrijpt wat het echt betekent. Echter, is het ook onmogelijk. Verheug  jullie daarom in de zekerheid dat het geheel onwerkelijk is en dat jullie daaruit zullen ontwaken.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl