Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 18 oktober 2017

Pamela channelt Isis: ISIS SPREEKT / Geplaatst 18 oktober 2017

Pamela channelt Isis
ISIS SPREEKT
Geplaatst 18 oktober 2017

Lieve vrienden, ik ben Isis. Ik ben de Godin die in jullie allen leeft en die het vrouwelijke element vertegenwoordigt – in haar volledige expressie. Ik vertegenwoordig de vrouwelijke energie die vrij is van angst, uitputting en beklemming en die – als een vogel zo vrij – vliegt door de hemelen. Ik ben deze energie in jou. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Ik ben een universele energie, niet gebonden aan plaats of tijd of lichaam. Ik was als bezielende energie aanwezig in het oude Egypte en werd op vele manieren afgebeeld via symbolen, schilderingen en beelden. Ik leefde in de harten van mensen. Maar ik ben niet gebonden aan vorm. Ik ben vrij en vrij beschikbaar voor jullie allen. Voel de vreugde in mijn energie. Ik breng frisheid, vernieuwing, verjonging. Want de kern van alle leven is beweging, vernieuwing en dynamiek. Je kunt mij ook ervaren in de wateren die stromen en leven brengen aan de aarde en haar gewassen en dieren.

Voel mijn energie door je heen vloeien. Laat je schoon spoelen door een helend water – dat niet een fysieke, maar een energetische stroom is - om zo het oude weg te nemen, dat wat stoffig is en je tegenhoudt in de dynamiek van je leven. Laat mij het wegnemen. Laat mij het wegspoelen, zodat je vrij kan worden en je ware kern tot je bewustzijn kunt laten doordringen. Ik ben hier met vreugde. Ik zie jullie allen, voel mij. Ik heb tot jullie gesproken via de tempels. Jullie herinneren je mij, maar je herinnert je vooral jezelf. Jij bent deel van de Isis energie. Jij bent mij, wij zijn niet gescheiden.Ik wil terugkomen op aarde en vernieuwing brengen, verfrissing, vreugde, jeugdigheid. Er zijn veel vastgeroeste structuren in de wereld. Vooral in de hoofden van mensen. Angst heeft een grote greep gekregen op het leven van mensen. Het stroomt dan niet meer, mensen zitten vast in oude relatiepatronen. Zo is er tussen mannen en vrouwen een uitwisseling van energieën die vaak berust op angst en onwetendheid ten aanzien van elkaar. Mijn energie wil dit openbreken, en de harten van zowel mannen als vrouwen openen voor elkaar, voor de liefde.

Voel de pijn in de harten van mannen en vrouwen op aarde. Er is heel veel eenzaamheid en verdriet in mensen van alle culturen. Er is een groot verlangen naar innerlijke bevrijding, naar weer kunnen leven. Om te leven moet je durven mee te stromen met wat het leven je aanbiedt. Dat is nu juist wat in velen veel angst oproept. Jullie zijn gewend geraakt het leven te controleren. Je hebt verwachtingen, ideeën, wensen – maar het leven loopt vaak heel anders. Dat is pijnlijk voor jouw emotionele zelf dat vol verlangens en hartstocht is.

“Waarom?“ vraag je je dan af. Waarom komen mijn wensen en verlangens niet uit? Vaak zijn die wensen en verlangens je ingegeven door bepaalde ideeën – bepaalde denkbeelden – in je hoofd. Het leven is wijzer dan je denkt, wijzer dan het denken kan bevroeden. Er is een stroom in het leven die jou brengt waar jij zijn moet. Voel dat in dit moment! Voel de kracht van een rivier zoals de Nijl – een grote levengevende rivier.

Absorbeer het in je cellen. Voel dat er in die stroom krachten en machten zitten die jouw persoonlijke overstijgen. Machten waar je geen greep op kunt hebben vanuit je geconditioneerde denken. Sta open voor die stroom, het is een goede stroom.

Het leven wil jou meenemen op een groots avontuur en jou openbreken. Openbreken doet pijn in je emotionele zelf – dat vaak verkrampt is van angst en dwangmatige gedachtes. Heb compassie met dat deel van jou – het deel dat onwetend is en niet snapt wat het leven je voorschotelt. Stroom mee. Vertrouw.

Deze vrouwelijke energie – van overgave, vertrouwen, meestromen – is in verdrukking geraakt op aarde, al vele eeuwen lang. Ze hunkert ernaar weer te mogen wonen in de harten van mensen, omdat ze vreugde brengt en leven – in plaats van dood en verstarring.

Ga eens na bij jezelf wat jou pijn doet – wat in jou op dit moment emotionele pijn veroorzaakt. Voel eens in je lichaam – de spanning, pijn, verkramping. Vraag maar aan je lichaam: ‘waar houd ik die emotionele pijn vast?’ Doe dit intuïtief, je hoeft er niet over na te denken.

Jullie zijn gewend om emotionele pijn – als je die al voelt – te willen begrijpen, zodat je die kunt oplossen. Echter, emotionele pijn is als een kindje dat zacht en teer behandeld moet worden – gewiegd. Benader het niet met het mes van het verstand, maar met de liefdevolle wiegende armen van een moeder. Stel het je voor, roep binnenin jezelf het oerbeeld van de moeder op en wieg daarmee je eigen pijn. Een moeder weet intuïtief hoe ze haar kind kan troosten. Ze vraagt niet; ze houdt vast, voelt aan. Ze wil niet begrijpen, maar koesteren. In die koestering geeft ze een wijsheid en liefde die niet in woorden is te vatten.

Voel dat jij dit vermogen bezit – dat geldt voor zowel man als vrouw. Dit is de energie van het leven zelf. Het leven wil jou niet breken – dat doen jouw eigen gedachten en angsten, dat is wat je opbreekt. Het leven wil jou koesteren, zoals een moeder dat doet. Sta dit toe. Geef het aan jezelf.

Zodra je pijn hebt, je gekwetst voelt, boos of verdrietig bent, eenzaam of angstig – loop hier niet voor weg. Zoek het juist op en onderzoek waar het zich doet voelen in jouw lichaam. Wees als een moeder voor jezelf. Wieg de pijn, zoals je dat met een klein teer kindje zou doen.

Dit is het geheim: op het moment dat jij dit doet – ook al is er geen enkele oplossing in zicht – op het moment dat jij je als een moeder over jezelf heen buigt, op dat moment maak je contact met mij – met Isis, met de levensstroom, de vrouwelijke energie in het universum. Zodra je contact maakt met deze grotere stroom, trek je daarmee dingen aan in je leven die je gaan ondersteunen. Het verschijnt plotseling, zonder aankondiging ontstaan er mogelijkheden, situaties in je leven die je iets te bieden hebben. Je weet nog niet wat, stroom maar mee.

Het is wezenlijk dat je deze stroom, die begint met het omarmen van je emoties, bewust toelaat. Op dat moment haak je aan op een grotere stroom die je precies zal brengen waar jij ten diepste heen wilt – naar een plek van vrede en vreugde. Verzet je niet tegen pijnlijke emoties. Hoe moeilijk ze ook voor je zijn, denk niet te oplossingsgericht, wieg het leven in jezelf. Emotie is leven – in vreugde, boosheid, passie, angst, jaloezie, verdriet. Overal stroomt en kolkt het leven. Veroordeel het niet, dan kun je ermee samen werken en stroom jij verder.

Tot slot wil ik je vragen contact te maken met Egypte, het land en gebied waar je nu bent. Stel je voor dat je een stromende energie bent. Je bent helemaal neutraal en open. Je houdt niets vast, je neemt enkel waar. Denk aan de mensen die je hebt ontmoet op je reis – de ogen die jou aangekeken hebben, de natuur die tot je sprak. Voel de energie van de mensen hier – hoe ze leven en werken, hun angsten, hun hoop en wanhoop. Voel de warmte in hun harten en ook de koude en het verdriet. Dit is het leven zelf, voel je welkom hier. Je bent uitgenodigd hier te zijn. Iets heeft jou geroepen en jij hebt aan die roep gehoor gegeven.

Maak contact met mij – met de Isis energie – die je kent van oude tijden, maar die zo fris is als een pasgeboren kind. Roep haar op in jezelf. Jij bent het, jij draagt mij in je mee. Laat het in jou stromen en laat het ook weer uit jou stromen. Bevrucht dit land met jouw Isis energie, dit land heeft het nodig. Het was ooit de ontvanger van een hoge energie die tot jullie kwam om de mensheid te dienen, te helpen. Die energie wil doorstromen, nog steeds. Ze kan door jullie heen stromen, zodra je het leven accepteert – de vreugde en de pijn, de hoop en de wanhoop. We zijn allemaal mensen. Kijk in de ogen van de mensen om je heen. Hoe verschillend de cultuur ook is, er is steeds dezelfde zoektocht naar geluk, hetzelfde verlangen naar contact, naar verbondenheid – dit is wat ieder mens in zich meedraagt. Dank voor jullie aanwezigheid hier. Dit geeft mij vreugde en hoop voor de toekomst.

© Pamela Kribbe
www.pamela-kribbe.nl