Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 28 oktober 2017

Montague Keen: "Jullie werd beduveld doordat ze jullie lieten geloven........... / 22 oktober 2017 / Veronica Keen

Montague Keen:
 "Jullie werd beduveld doordat ze jullie lieten geloven dat ze ten dienste van de mensheid stonden en dat ze het beste met jullie voor hadden."
22 oktober 2017 / Veronica Keen

De boodschappen van Montague Keen worden gechanneld door zijn vrouw Veronica. Tijdens zijn leven hield journalist en wetenschapper Keen zich o.a. bezig met onderzoek naar het hiernamaals (de Scole Experimenten).

Na zijn dood in 2004 nam zijn spirit vrijwel direct contact op met zijn verbouwereerde vrouw, die zijn stem kraakhelder in haar hoofd hoorde. Van de informatie die doorkomt had noch zij, noch Montague zelf enige kennis tijdens zijn leven.

- Zondag 22 oktober 2017 -

Afgelopen week heb ik jullie stof tot nadenken gegeven. Nu staan jullie tegenover degenen die zich als men vermommen. Denk eens na, mijn vrienden, wanneer jullie de regel “Zij namen bezit van de dochters van de mens die kinderen voor hen baarden” voor het eerst zijn tegengekomen. Vrouwen werden meegenomen en keerden zwanger terug. Dit is hoe ze een menselijke verschijning konden aannemen, waarna de overname van de Aarde is begonnen. Ze beschermden hun RAS en doen dat tot op de dag van vandaag nog steeds. 

Ze bewaken hun BLOEDLIJN. Jullie kunnen dit iedere dag in de kranten en op TV zien, maar jullie begrijpen niet de verbanden van wat jullie zien. Jullie zijn dermate gehersenspoeld dat jullie niet kunnen zien of begrijpen wat er zich voor je ogen afspeelt. Ze hebben jullie, het menselijk ras, gereduceerd tot bedelaars op je eigen planeet. Ze hebben jullie alles afgenomen, zelfs je identiteit en ze hebben het leven op Aarde teruggebracht tot een overlevingsstrijd. Uit het niets hebben ze geld gecreëerd. Ze hebben wetten ingesteld waarnaar jullie dienen te leven en ze controleren ieder aspect van jullie leven. Jullie leven naar HUN regels.


Nu kunnen jullie, terwijl je ontwaakt, duidelijk zien hoe het menselijk ras is overgenomen. Hoe grondig is deze overname geweest, want het had betrekking op alles. Ze hebben jullie geschiedenis herschreven waardoor jullie onwetend werden m.b.t. wie je werkelijk bent. Ze hebben de controle over het onderwijs genomen om ervoor te zorgen dat jullie onwetend en onder hun controle zouden blijven. Ze hebben regeringen gevormd en gecontroleerd om de massa onder de duim te houden. Eenieder van jullie is een Wezen van Licht wiens licht door de Jezuïeten/Cabal werd gedoofd. De oorlogen die jullie voor hen vechten vinden op vele niveaus plaats. Dat is de reden waarom, wanneer troepen terugkeren, er veel gebroken mensen in hun midden zijn, omdat deze niet kunnen begrijpen waar ze in de strijd mee te maken hebben gehad. Ze weten alleen dat het onmenselijk is geweest. 80% van de mensheid is onwetend van wat er in jullie wereld gaande is. Hun aandacht wordt met trivia gevuld: sport, muziek, films; alles om te voorkomen dat ze het werkelijke leven op Aarde en degenen die het besturen, kunnen zien.

Hoe vaak heb ik, sinds mijn heengaan 13 jaar geleden, al geprobeerd om jullie hiervan bewust te maken. Wat is er voor nodig om jullie te laten ontwaken voor de benarde situatie waarin jullie verkeren? Luister naar GILAD ATZMON. Aan beide zijden van het leven bestaat er groot respect en grote bewondering voor hem. Hij heeft zijn leven gewijd aan het laten ontwaken van de mensheid. Kijk eens nauwkeurig naar hen die hem aanvallen. Dat zijn niet jullie vrienden. Hun vastberadenheid om de controle over de mensheid in handen te houden wordt zichtbaar wanneer hij aangevallen wordt. Jullie kunnen je niet veroorloven om deze mensen, die de mensheid verachten en ook zij die hen steunen, te negeren. Dit is een strijd die op vele niveaus wordt uitgevochten. Het is een strijd die tot het bittere einde zal worden uitgevochten. Aan welke kant staan jullie? De mensheid, waarheid, gerechtigheid voor eenieder? Of blijf je je verstoppen in de hoop dat het allemaal voorbij zal gaan? Door het te negeren, ben je er medeplichtig aan. De mensheid moet overleven en degenen die haar ten dienste zijn, moeten overleven.

Bid alsjeblieft voor Dave McCann. Op 26 Oktober zal hij voor het gerechtshof moeten verschijnen. Er zullen die dag belangrijke beslissingen worden genomen. Ooit zullen jullie weten waarom.


Weertechnologie wordt in Amerika toegepast om veel plaatsen van de kaart te vegen. Ook in Ierland werd dit vorige week ingezet. Het was een waarschuwing aan de Ieren, om voor het Vaticaan op hun knieën te blijven, om onderdrukt te blijven en nooit te kijken naar wie ze werkelijk zijn. De oude Ierse geschiedenis is fascinerend. Michael Tsarion heeft over dit onderwerp buitengewoon veel geschreven. Daar zullen jullie je antwoorden vinden.

Jullie onderwijs bevat alleen de afgelopen 2000 jaren, toen de Cabal/Jezuïeten tijdens het Concilie van Nicea de macht over hebben genomen. Wat is er met jullie werkelijke geschiedenis gebeurd? De waarheid zal jullie bevrijden. Wanneer de parasieten eenmaal ontmaskerd zijn, zullen ze hun controle verliezen. Zij vormen maar 1%, jullie de 99%
JULLIE KUNNEN DE POTEN ONDER DE STOEL VAN DE CABAL WEGZAGEN, wanneer je maar wilt. Het is jullie plicht om dit te doen. Geef hen niet de ruimte om het menselijk ras van de Aarde te verwijderen. Sta hen niet toe de Aarde voor hun eigen exclusieve doel over te nemen.

De reden om de mensheid in facties te verdelen was om haar te verzwakken. Dit gaf de cabal de mogelijkheid om de ene factie tegen de andere op te zetten. Op deze manier zijn ze erin geslaagd om jullie wereld over te nemen. De mensheid heeft vele facetten, maar dient waar mogelijk zich te verenigen. De Cabal/Jezuïeten en al haar gelederen maken zich samen sterk. Door samen te werken zijn ze erin geslaagd de Aarde te controleren. Jullie werd beduveld doordat ze jullie lieten geloven dat ze ten dienste van de mensheid stonden en dat ze het beste met jullie voor hadden. WAT EEN ONGELOFELIJKE LEUGEN!

Mijn lief, elke dag is een nachtmerrie, een strijd om te overleven. Alles wordt geblokkeerd om te voorkomen dat je het werk dat moet worden gedaan, kunt voltooien.

Dave maakt eveneens een moeilijke tijd door. Wij waken over hem.

Blijf sterk lieverd.

Altijd, je aanbiddende,
Monty

Links:


Nederlandse vertaling: Rob/Marja.