Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 11 oktober 2017

Klimaatakkoord op de helling? / door: Wilfried Meier / 10 oktober 2017

Klimaatakkoord op de helling?
door: Wilfried Meier / 10 oktober 2017

God zei dank, als de Aarde niet opwarmt althans niet in de mate waarin wetenschappers dit tot nu toe veronderstelden. Het Parijse klimaat akkoord berust mogelijk op verkeerde aannames, doch als leek kan ik de veronderstellingen, modellen en berekeningen niet verifiëren. Terecht dat b.v. Jan Jacobs de aandacht vraagt voor recente nieuwe zienswijzen.

Volkomen ten onrechte concludeert hij echter,  dat daarmede duurzame energie een mythe is. Hij maakt het nog bonter door de klimaat activisten uit te maken voor religieuze activisten, die de Apocalyps willen afwenden. Zij zouden willen boeten voor hun zondig gedrag. Ik voel mij niet aangesproken door zijn radicalisme.

De opwarming van de aarde is wellicht niet langer meer wereldprobleem nummer 1. Voor elke wereldburger blijft echter wel de vraag van primair belang: hoe gaan wij om met de aarde en de bewoners van de aarde. Hebben wij respect voor Moeder Aarde of proberen wij maximaal gebruik te maken van haar bronnen, zonder ons verantwoordelijk te voelen voor milieubederf en andere negatieve effecten.

Ik heb de nodige zonnepanelen op mijn dak laten zetten. Niet uit een soort mythisch bijgeloof of nieuwe religie. Maar omdat ik wil bijdragen aan schone lucht, zuiver water en gifvrij voedsel. Duurzaamheid staat bij mij voorop. Daar past respect bij voor de natuur en de schoonheid van de Aarde, voor de leefgemeenschap die wij als bewoners met de aarde vormen. Het levensgeluk op deze unieke aarde moeten wij ook voor onze kinderen veilig willen stellen.

Geef Trump geen vrijbrief om zijn eigen gang te gaan. Van het opnieuw ter discussie stellen van het klimaatakkoord maakt Trump ten onrechte misbruik om zijn eigen agenda door te drukken. Het vrijgeven van vergunningen voor kolen, olie en gaswinningen ongeacht schade aan natuur en milieu is aan de orde van de dag in de V.S. Hier dienen wij wereldwijd steun te geven aan het in de V.S. reeds gevoerde verzet.

Mocht klimaat niet de belangrijkste factor zijn voor de toekomst, wereldwijd blijft samenwerking geboden om de aarde leefbaar te maken en te houden voor ons en ons nageslacht.

Winfried Meier