Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 22 oktober 2017

"Jullie zijn de poortwachters en de leveranciers en bezorgers van het levende licht" / De september boodschap LM-9-2006 van Aartsengel Michael / Ronna Herman / Geplaatst 22 oktober 2917

"Jullie zijn de Poortwachters en de leveranciers en Bezorgers van het Levende Licht

De september boodschap LM-9-2006 van Aartsengel Michael/ Ronna Herman  Geplaatst 22 oktober 2017 

IN DE HERHALING OM BIJ TE DRAGEN HIER IN HET NU

Geliefde Meesters,

Sta ons toe een kort overzicht aan jullie te geven wat betreft de “staat van de mensheid en de Aarde” vanuit ons perspectief.

Stel jullie voor dat jullie de planeet bezichtigen met onze visuele mogelijkheden vanuit één van de grootste Lichtsteden hoog boven de Aarde. Wij zien de grootste en de meest minuscule vormen en structuren, maar wij zien ook en nemen de vibratiepatronen waar en kleuren uitstralend door ieder bezield en levenloos object op de Aarde.
Wij observeren constant en houden toezicht op de veranderende patronen binnen de Aarde, de oceanen en de atmosfeer/aura van de Aarde, evenals de activiteiten van jullie Zon en de elementen van de natuur. Wij zien de gebieden zowel groot als klein, die  meer helderder beginnen te stralen, de harmonieuze kleuren/vibraties van de 7 vlakken van de vijfde dimensie en de archetypische vibratiepatronen van de zesde dimensie. Dit zijn de plaatsen die beginnen om de stralende gaven van Liefde/Licht van de Hemelse Lichtsteden te verankeren.

Wanneer jullie samenkomen met een gemeenschappelijk doel om met jullie zielfamilies opnieuw de verbintenis te herbevestigen om jullie Goddelijke Missie te vervullen, kijken wij ernaar als een mooie kolom van Licht uitstroomt en jullie groep Piramide van Licht vult, evenals jullie persoonlijke piramiden en dan verbindt het zich met de dichtstbijzijnde Lichtstad. Als jullie enkel konden zien de prachtige geometrische patronen van Licht die beginnen om voort te stromen in jullie persoonlijke piramiden van Licht, aangezien jullie het doordruppelproces activeren van het verankeren van dit prachtige geschenk binnenin jullie zelf en met de rest naar beneden stromend in de kern van de Aarde en dan uit jullie Zonne-energie centrum, zowel voor als achter.

Deze verheven infusie van energie creëert een heilige plaats om jullie heen en het stroomt geleidelijk aan verder in grotere en grotere cirkels, uiteindelijk verbindend met de verenigbare energie van andere Lichtdragers. De duisternis en de schaduwlanden worden meer duidelijk en meer uitgesproken aangezien de “Lichtheid van de Spirit” begint om grotere en grotere vakken (zakken) te creëren van contrasterende vibratiepatronen. Wij zien de maalstroom van het chaotische, met haatgevulde energie zoals het wervelingen creëert van dood en vernietiging., de duisternis, verstoken van een groot gedeelte van het Licht van de Spirit, creëert en straal uit, voorwaarts, pijn, lijden, verdriet en verwoesting. Net als het Licht, vibratiepatronen van vrede, overvloed en harmonieuze interacties magnetiseert en uitstuurt

Er wordt een groot drama uitgespeeld op de Aarde gedurende deze epische tijden van verandering en jullie moeten je herinneren, zowel de onschuldigen en de niet zo onschuldigen, een overeenstemming te hebben gemaakt op een hoger niveau van bewustzijn om deelnemers te zijn in deze chaotische strijd van de evolutie en transformatie.
Het is een deel van jullie fundamentele menselijke natuur om weerstand te bieden aan verandering en om het onbekende te vrezen totdat jullie goed op weg zijn om ver-Lichte spirituele/menselijke Wezens te worden die naar gebeurtenissen kijken vanuit een uitbreidend uitkijkpunt.

De moedige jonge mannen en vrouwen uit alle naties die vechten voor hun overtuigingen, of het nu juist is of verkeerd, staan op voor een oorzaak waarvan zij geloven dat het eerbaar en terecht is.
Om jullie lijden en verdriet  te helpen te verlichten bij het verlies van jullie geliefde jongeren, weet alstublieft dat zij in een levendige goede gezondheid zijn en levendiger dan ooit en zij koesteren zich in het middelpunt van de belangstelling van liefde en toewijding van hun zielfamilies en vele prachtige engelen en Wezens van Licht in de Hogere Rijken. Hun overlijden is niet tevergeefs. Zij zullen terugkeren, als zij dat willen, volledig bekrachtigd om te helpen creëren en te genieten van de nieuwe vrede, welvaart en eenheidsbewustzijn van de toekomst.
Door de verhoogde mogelijkheden van jullie geest en hart, herinner hen en stuur hen liefde en zit dan stil zoals zij liefde en vreugde terugstralen naar jullie. Het kan zijn dat jullie niet in staat zijn om hun te zien, maar zij zijn niet voor jullie verloren.

Het beste en het ergste van ieder land is in de schijnwerpers gebracht zodat al de burgers van de wereld de misvattingen kunnen zien, kortzichtigheid en bedrog of de wijsheid, waarheid en integriteit van hun leiders. Wanneer jullie, de Lichtdragers, genoeg gericht, proactief en toegewijd worden, zullen jullie vragen en aandringen op leiders die het hoogste en de beste belang dienen van al de mensen.
Jullie zullen leiders in staat stellen die niet bang zijn om tegen populaire opinie in te gaan om drastische, eerlijke en hoognodige veranderingen te doen, leiders die door de Spirit geïnspireerd zullen zijn en toegewijd aan gelijkheid, vrede en voorspoed voor al de mensen en niet voor de geselecteerden.

Herinner jullie, wanneer jullie  ingegeven zijn met het Licht van de Spirit, beinvloedt het alles en iedereen om jullie heen.
Zoals jullie uitstraling groeit, uitbreidt, zullen jullie steeds meer gelijkgestemde mensen aantrekken in jullie sfeer van bewustzijn.
De spirituele trompet om te ontwaken wordt luider en het weerkaatst door het land naar de meest dunbevolkte plekken op de Aarde, evenals naar de meest dichtbevolkte plekken op de Aarde.
Het Licht heeft geen favorieten, het zal iedereen of iets ingeven en zegenen die/dat ontvankelijk is voor de transformerende, verlevendigde energieën. Jullie moeten je ook bewust zijn dat sommige lieve zielen niet in staat zullen zijn om in het aura van jullie Lichtheid te zijn, omdat het te pijnlijk is. Opzettelijk of niet zij zullen proberen jullie “uit het Middelpunt” te gooien en de status-quo te herstellen of de dingen aan te houden zoals zij waren in het verleden, niet uitmakend hoe chaotisch of onbevredigend.

Het is meer belangrijk dan ooit dat jullie, als de omzetters en transformerenden van het verfijnde Schepperslicht, gericht en standvastig blijven, zoals jullie streven om te verbinden met en om meer en meer uit te stralen van het verfijnde Licht van de Schepping naar buiten in de wereld. Velen om jullie heen vragen zich af en vragen waarom jullie zoveel veranderd zijn en waarom jullie niet langer willen deelnemen aan de oude “spelletjes” van drama en het entertainment van de lagere frequenties.
Zoals jullie je verder omhoog bewegen op het pad van zelfmeesterschap, zullen de energieën en acties van anderen jullie steeds minder beïnvloeden.
Zoals wij jullie vaak verteld hebben, eerst moeten jullie leren door voorbeeld te zijn, via jullie intenties en acties en uiteindelijke door woorden van wijsheid op de juiste tijd aangeboden.
Echter als degenen om jullie heen niet bereid zijn om te leren om te handelen en reageren op een meer positieve, harmonieuze manier door observatie of door te luisteren wanneer jullie liefdevolle suggesties aanbieden en moreel support, is het belangrijk dat jullie je terugtrekken van het drama dat zij aan het creëren zijn en uitgaan van de houding van een onpartijdige waarnemer.

Zoekers naar wijsheid en het transformeren van het Zelf leren van hun eigen acties en reacties, zowel positief als negatief.
Vanuit een spiritueel gezichtspunt, bieden negatieve gebeurtenissen een gelegenheid aan om te leren welke werkwijze de meest positieve resultaten teweeg brengt. Jullie Hogere Zelf test jullie altijd, steeds weer en weer, totdat jullie deze dingen afwijzen die niet voor jullie beste belang zijn en  authentiseren dat wat jullie waarheid is.
Velen van jullie waren wat is genoemd de Poortwachters van de Zeven Hemelbollen van het Godbewustzijn, waarbij jullie opzichters waren van de nieuwe zielen die werden voorbereid om te incarneren in dit Zonnestelsel of op de planeet Aarde in deze lange, mystieke tijdperken van het verleden.

Nu wordt jullie gevraagd om de Poortwachters te zijn van de nieuwe energieën die gereed zijn om neer te stromen en om de Aarde en al de gevoelhebbende Wezens met het Levende Licht van transformatie en hervorming in te geven.
Naarmate jullie verder gaan op het pad van de evolutie, zullen jullie de astrologische invloeden die jullie voortgebracht hebben in deze levensduur, overstijgen.
Er wordt jullie ook een gouden kans geboden om te activeren, in te lijven en te gebruiken de kwaliteiten, attributen, deugden en aspecten van alle Drie de Goddelijke Stralen, evenals de prachtige kwaliteiten van al de twaalf grote Stralen van deze universele ervaring.
Jullie kunnen een beroep doen op, aanroepen, elke avatar, geascendeerde meester, aarstengel of hemels Wezen om jullie heel helder te belichten en om jullie te assisteren jullie hoogste potentieel te bereiken.

Zoals jullie het gehele chakrasysteem balanceren en harmoniseren, zullen jullie meer vitaliteit hebben en zullen jullie meer en meer van de levensgevende elixer van leven uitstralen neer op en in de Aarde en naar de mensheid. Jullie zullen een microkosmos worden van Licht binnen de Lichtsteden die jullie pogen te creëren op de Aarde.
Wij moeten jullie ook informeren dat samen met deze wonderlijke giften een grote verantwoordelijkheid meekomt:
JULLIE MOETEN NIET VERSCHILLEN IN ACTIES EN DADEN en JULLIE VISIE LATEN VLIEGEN VOOR IEDEREEN OM TE ZIEN EN JULLIE MOETEN ALTIJD JULLIE LICHT DELEN.

Sta ons toe om verdere richtlijnen te geven over hoe iedere dag te leven als een Meester van Licht:

. Richt jullie altijd op jullie hoogste waarheid. Vertrouw jullie Hogere Zelven inspirerende duwtjes, welke gewoonlijk de eerste impulsen zijn of antwoorden die jullie ontvangen op een vraag of situatie.

.Jullie antwoord op iedere situatie, zowel positief als negatief, zou altijd moeten worden geprojecteerd, ontvouwd in liefdevolle energie.

.Ongelukkigheid en ontevredenheid komt altijd van het niet leven van jullie waarheid op welke niveau van bewustzijn dan ook waar jullie huidig in functioneren. Jullie levenslessen worden altijd aan jullie gepresenteerd op jullie huidige niveau van begrip.

.Zoals jullie evolueren naar meesterschap over het zelf, worden jullie lessen en uitdagingen meer subtiel en zijn gewoonlijk niet zo dramatisch of zo ver van het “Centrum.”

.Uit niet altijd of projecteer niet jullie emoties aan anderen. Sta jullie zelf toe om te voelen en uit te drukken welke emoties dan ook jullie aan het ervaren zijn, maar analyseer en los ze op binnen jullie eigen heilige ruimte. Spreek en deel enkel om een misverstand te verduidelijken of om op te helderen en deel altijd jullie gedachten door een filter van liefde en mededogen. Dat is de weg en manier van een meester.

.Jullie moeten leren om te ontvangen met net zoveel liefde en enthousiasme zoals wanneer jullie geven aan anderen.

.Hoe meer liefde en respect jullie voelen voor jullie zelf, des te meer zullen liefde en respect uitstralen naar anderen. Zie de liefde voorwaarts gaan vanuit jullie Zonne-energiecentrum in een oneindigheidsteken en voel het magnetiseren van de liefdevolle energie terug naar jullie op vele wonderbaarlijke manieren.

.Jullie moeten leren om de bron te identificeren en om om te gaan met jullie eigen negatieve gedachtenvormen. Vaak zijn jullie negatieve gevoelens opgepakt van degenen om jullie heen, vooral wanneer jullie een zeer gevoelsdelend persoon zijn. Leer om jullie zelf te omringen in een sfeer van Goud/Wit Licht waarin niets van een mindere vibratie kan binnenkomen en jullie kalmte kan verstoren. Iedereen op de Aarde is in het proces van het ontruimen van oude herinneringen en gedachtenvormen van het verleden. Wees een passieve waarnemer wanneer deze gevoelens het van binnen troebel maken.
Doe er geen aanspraak op, neem gewoon waar en verklaar aan jullie zelf, “Dit is boosheid die ik ondervind,” of angst, depressie, schuld of ieder ander ontkrachtigende emotie. Stel jullie zelf voor een verlicht zijnde Bal van Licht neerdalend vanaf jullie Hogere Zelf en openbrekend in een miljoen heel erg kleine kristallijnen diamantjes kabbelend door jullie lichaam heen, transformerend en uitbalancerend alle disharmonische energieën van binnen. Doe dit zo vaak als het nodig is.

.Wees een waarnemer van het proces, zodat jullie geen negatieve vibratiepatronen uitzenden in jullie auraveld, zoals jullie leren om constant te blijven in jullie “Centrum van Liefde en Kracht.”

.Zet jullie “mentale automatische piloot” uit en wordt de bestuurder van jullie reis en jullie ervaringen. Negatief, kritisch denken bestaat uit lagere, verstorende frequentiepatronen. Wanneer jullie het niet leuk vinden wat er in jullie wereld gebeurd, verhef jullie gedachten en verander jullie geest zodat jullie “gebalanceerde, verheffende frequentiepatronen van gedachte en intentie” projecteren.

.Leer te denken met jullie “hele brein”, wat betekent gebruik jullie lineaire, analytische, naar buiten gerichte linkerbrein samen met jullie intuïtieve, creatieve, naar binnen gerichte rechterbrein. Tap in op jullie potentieel van genie of de Lichtpakketjes van wijsheid opgeslagen binnen jullie brein in de membramen van Licht,  welke op het hogere dimensionale zijn afgestemd of de “kosmische opslagplaats” van kennis.

Geliefde Dragers van Licht, zoals jullie meer het plasma van vernieuwing integreren en meer harmonieuze leveranciers en bezorgers worden van Licht, zijn wij nu in staat om met jullie te wisselwerken en door jullie te werken om verwonderlijke nieuwe dingen te creëren en wonderen voorbij en veel verder dan jullie grootste verbeelding in overvloed aanwezig zal zijn. Wij omhullen jullie in het Licht van het Leven vanuit de hartkern van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper.
Ik ben altijd dichtbij jullie om jullie te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michael.

Doorgegeven via Ronna Herman, heilige schrijfster.

Ronna Herman STARQUEST 6005 Clear Creek Drive, Reno, NV 89502
Phone/Fax: 775-856-3654 

WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.


Vertaald voor Wakkere Mensen door Anja

Om heel eenvoudig iets aan te geven over de lijnen, punten,  vlakken en bewegingen en wat er ALLEMAAL uit kan ontstaan.
En onderstaand ook een heel simpele uitleg,  het bovenste gaat over, voor ons ‘nog niet” zichtbaar, althans niet voor iedereen, wij hebben de lijnen, kleuren en bewegingen etc. en het onderste deel = het is aan ons, mensen, om het horizontale van de materie achter te laten en te transmuteren naar het verticale lijn omhoog, maar ook tot in de kern van Gaia.