Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 12 oktober 2017

Jezus: Jullie kunnen de manier waarop je het leven ervaart veranderen. /10 oktober 2017 / door John Smallman


Jezus:
Jullie kunnen de manier waarop je het leven ervaart veranderen.
10 oktober 2017 / door John Smallman

Het goddelijke plan voor jullie ontwaking ontvouwt zich op de enig mogelijke manier – PERFECT! Er bestaat alleen maar Vader/Moeder/God, Bron, Liefde en vanwege Haar aard is Zij altijd perfect. Er bestaat geen andere mogelijkheid. Omdat jullie Gods goddelijke kinderen zijn, elk en ieder van jullie, zonder enige uitzonderingen van welke aard dan ook, zijn jullie ook PERFECT!

Nochtans, omdat jullie er als mensen voor gekozen hebben om de illusie op te bouwen en deze binnen te gaan en deel te nemen aan het spel van afscheiding, het enige spel dat beschikbaar is, lijkt het volledig zonder twijfel zo te zijn dat jullie, de mensheid, heel ver van perfectie verwijderd zijn. En binnen de bedrieglijke omgeving waarin jullie je enige bestaan lijken te hebben, is dat absoluut het spel dat jullie spelen – het spel van gerechtvaardigd conflict, oordeel, schuld en straf. Fysiek is het gebied van vorm en materie oneindig klein in vergelijking met de Werkelijkheid, te nietig om zelfs herkend te worden omdat het gewoon niet echt is. Het is niet meer dan een collectieve droom of nachtmerrie die jullie allemaal in standhouden en jullie hebben dat schijnbaar gedurende eonen van tijd gedaan, wat op zich al onwerkelijk is.

En binnen het menselijke collectief bevindt zich zeer zeker een groot aantal dat beschadigd is, die, volgens de menselijke maatstaven, terecht als waanzinnig geoordeeld zijn geworden, omdat hun overtuigingen en hun gedragingen over het algemeen ver afstaan  van wat voor de rest van jullie acceptabel is. Maar in waarheid is de hele illusie een waanzinnige en onwerkelijke staat. Zoals jullie al zo vaak is gezegd en zoals wij hier vanuit de spirituele rijken jullie er aan blijven herinneren, er bestaat alleen maar Liefde! Al het andere – behalve dat er NIETS ANDERS is – is onwerkelijk en jullie zullen ontwaken.

De hele menselijke ervaring gaat over het ontwaken uit de illusie die jullie opgebouwd hebben en gekozen hebben om je in te verbergen en intussen jullie ware aard vergetend. Het lijkt alsof jullie hier al hele tijdperken aan werken, terwijl beschavingen, culturen, landen, wereldrijken en diverse religieuze overtuigingen en gewoontes zijn gekomen en gegaan. In waarheid hebben jullie niet meer dan een momentje geslapen en gedroomd, hoewel, tijdens de schijnbaar eindeloze tijdperken die, als een zeer belangrijk aspect van de illusie, voorbij zijn gegaan, er veel angst, pijn en lijden is geweest.

Die keuze was onvermijdelijk en dus werd het goddelijke plan om jullie te helpen vastgelegd op hetzelfde moment dat jullie er voor kozen om afscheiding te ervaren. De enige keuze en intentie die ieder van jullie nu moet maken is om je individuele deel in dat plan te vervullen en omdat er zo veel van jullie lijken te zijn, zijn er voor het menselijke collectief veel verschillende onderdelen of paden beschikbaar. Om verder te kunnen gaan is het voor jullie noodzakelijk om je innerlijke weten te volgen, jullie goddelijk gestuurde intuïtie en dan zullen jullie je deel doen en je pad volgen.

Vanwege jullie intense gevoel van afscheiding was het essentieel om te zorgen voor enorm veel wegen naar Huis. In werkelijkheid zijn ze allemaal dezelfde weg – het vasthouden van de intentie om te allen tijde en in iedere situatie beminnelijk te zijn – het is alleen maar dat jullie individuele paden, zelfs wanneer jullie met hetzelfde doel samen lijken te werken in een bepaalde groep, voor ieder van jullie uniek blijkt te zijn en voor alle intenties en doelen. Daarom zal het pad van iemand anders voor jullie niet werken en jullie pad zal niet werken voor ieder ander. Jullie kunnen iemand anders niet de weg wijzen, jullie kunnen hen alleen maar ondersteunen wanneer zij hun best doen om het pad, dat ze voor zichzelf hebben uitgezet, te volgen. En onthoud, jullie hebben in de spirituele rijken allemaal een enorm ondersteuningsteam dat jullie graag wil en er naar uitziet om je te helpen, maar jullie moeten een beroep op hen doen. Wanneer jullie geen beroep op hen doen, kunnen ze je niet helpen.

Zoals zo veel gechannelde boodschappen van ons hier in de spirituele rijken jullie hebben verteld en ook doorgaan met jullie daaraan te herinneren, jullie werden in LIEFDE geschapen voor eeuwige vreugde en zelfs binnen de beperkingen en begrenzingen van de illusie en jullie menselijke vormen kunnen jullie in vreugde zijn. Wanneer jullie buitensporig veel tijd doorbrengen – zoals zo velen van jullie doen – in angst en zorgen, blokkeren jullie je door God gegeven creatieve mogelijkheden veel sterker dan de keuze doet die jullie maakten om in de illusie te verblijven met al haar beperkingen en eisen.

Jullie kunnen de manier waarop jullie het leven ervaren veranderen. Jullie gevoelens en emoties bieden je doorlopend informatie en het is dan aan jullie om te beslissen hoe die informatie te gebruiken. Velen hebben dit ontdekt en hebben zelfhulp boeken geschreven en workshops geleid om deze kennis te verspreiden. Maar het lezen van boeken en het volgen van workshops is niet voldoende, zij kunnen jullie alleen maar inspireren en optillen en aanraden hoe verder te gaan. Jullie zelf moeten kiezen hoe de manier waarop jullie je levens ervaren te veranderen om de weg voorwaarts te maken. Zullen jullie de kansen die jullie gegeven worden omarmen of zullen jullie ze afwijzen of zelfs weigeren er bewust van te zijn? Herinner je, tijdens het leven in de illusie spelen jullie spelletjes, daarom kunnen jullie op ieder moment de spelregels veranderen. De keuze om altijd beminnelijk te zijn, ongeacht wat zich voordoet is een enorme spelveranderaar.

Ieder van jullie, zoals hierboven aangegeven, heeft zijn eigen persoonlijke pad naar ontwaking te volgen en om dat pad te volgen moeten jullie beminnelijk zijn en ieder gevoel van gerechtvaardigd slachtofferschap, haat, jaloezie of verbittering loslaten. Jullie zijn tenslotte op het pad dat jullie zelf voor je incarnatie hebben gepland en wat er zich ook voordoet is een resultaat van die planning. Er waren lessen die jullie wilden leren en ze worden zoals gepland opgediend, maar het is aan jullie om ze te accepteren en er van te leren.

Jullie hebben vele voorbeelden van mensen die in hun levens enorme emotionele en fysieke trauma's hebben ondergaan en – wanneer ze dat eenmaal hadden geaccepteerd – gegroeid zijn in de volheid van wie ze werkelijk zijn. Jullie kunnen dat ook en jullie moeten enorme emotionele en fysieke beroering ondergaan om dat te doen. Hoewel, wanneer zich dat zou voordoen, zijn jullie sterk genoeg om alle obstakels te overwinnen die jullie lijken af te houden, te belemmeren of afleiden van je pad en je te betrekken in onzekerheid en lijden. Jullie zijn Liefde. Liefde is op ieder moment in jullie eeuwige bestaan aanwezig, verbind je er dus mee en ontdek dat jullie weten wie jullie zijn en dat jullie op ieder moment hiervan volledig bewust zijn en aanwezig en naar bevrediging omgaan met iedere kwestie die opduikt.

Wanneer jullie eenmaal erkennen en accepteren dat jullie een wezen zijn van kracht en dan naar die staat van zijn leven en handelen, zullen jullie jezelf terugvinden in vrede, zelfs in tegenovergestelde omstandigheden. Bekrachtig dat weten door dagelijks naar binnen te gaan naar jullie plaats van kracht, jullie heilige toevluchtsoord of altaar en open jullie harten voor de liefdevolle omarming die daar op jullie wacht, altijd.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

                                                                       
Vertaald: Sjra