vrijdag 6 oktober 2017

Heavenletter 2178: Stel Je de Wereld Elke Ochtend Voor / Geplaatst 6 oktober 2017

Stel Je de Wereld Elke Ochtend Voor
Brief uit de Hemel
Geplaatst 6 oktober 2017


God zei:

Tegenslag ligt achter je. Voorspoed ligt vóór jou. Houd je hoofd fier omhoog. Sta rechtop.

Je vraagt of Ik het tegen iedereen heb, want je vraagt je af hoe het mogelijk kan zijn dat iedereen voorspoed heeft. Je voorspoed is verzekerd. Datgene dat iemand overkomt, overkomt een ieder.

Zelfs het einde van het lichaam zal, wanneer het komt, voorspoed voor jou zijn. Verhef jezelf, geliefden. Verhef jezelf uit de modder van je gedachten, je gedachten die vastgelopen zijn in het idee van tegenslag. Ruim het dof geworden idee van tegenslag op.

Jullie zijn bang voor verlies, maar jullie hebben niets te verliezen, geliefden, tenzij jullie het verheffen van de staat waarin je gedachten verkeren als een verlies beschouwen terwijl dat juist een verbetering is. Ruil je gedachten in voor bewustzijn. Laat bewustzijn de boeg van je schip zijn. Laat bewustzijn de mengeling van je gedachten vervangen. Verander je gedachten. Verander de manier waarop je tegen het leven aankijkt. Het is echt niet een monster dat achter jou aan zit.


Spoedig zal iedereen verheven gedachten hebben. Tot die tijd moet je jezelf omhoog trekken, al is het maar aan de lus van je laarzen, en rechtop staan. Je moet de verkenner zijn die voorop gaat en terugkeert om de anderen te laten weten dat er geen gevaar aan komt, dat alles werkelijk veilig is. Wees vooruitziend, en je zult zien dat dat waar is.

Je bent de voorbode van het goede dat er aan komt. Jij bent het teken dat Ik gezonden heb. Geloof Me. Er valt niets mee te winnen wanneer je Mij niet gelooft. Geloof Mij in plaats van al de gedachten die je jezelf hebt ingeprent. Spreek met jezelf in je gedachten zoals Ik met jou spreek. Sluit je aan bij Mijn manier van denken. Sluit je aan bij Mijn manier van liefhebben. Heb onpartijdig lief. Heb lief vanuit de overvloed van de Hemel.

Mijn licht schijnt over jou.
Ik verlicht jouw weg.
Ik stak een kaars aan in je hart. Hij brandt nog steeds. Het kaarslicht flakkerde misschien wel eens, maar het is nooit uit gegaan. Je hebt je ogen stijf dicht geknepen, omdat je niet durfde kijken. Doe je ogen nu open. Zie Mij voor je. Het is waar natuurlijk, Ik ben de Ongeziene, maar je kunt Mijn licht wel waarnemen. Je kunt Mijn liefde wel voelen.

Als ook maar iets in de wereld van jou is, dan is het wel Mijn liefde. Alle gebouwen zijn niet van jou. Al de mensen ook niet. En alle kennis niet. En de dingen niet. Je kunt ze nooit verliezen in die zin, dat ze nooit van jou waren, want het enige dat je bezit is Mijn liefde. Ik heb dat met kwistige hand over jou uitgestrooid. Strooi jij het nu met kwistige hand uit.

Stel je de wereld elke morgen voor. Stel je haar veilig in je hart voor. Stel je haar voor overstromend van liefde. Stel je haar voor overstromend van jouw liefde. Stel je voor dat alle vuren uitgedoofd zijn, behalve het vuur van de liefde. Zie de wereld uitgebarsten in de vlam van liefde. Weet dat, wanneer je deze liefde schitterend ziet branden, je Waarheid ziet. Je begint nu Waarheid te zien. Het is er altijd al geweest voor jou om te zien. Je zag het gewoon niet, of althans niet genoeg ervan. Het is gewoon zo dat je er nu alles van begint te zien.

Wanneer jij liefde ziet is dat hetzelfde als wanneer je het uitstraalt. Ik herhaal het maar even om er zeker van te zijn dat je dit gehoord hebt: Wanneer jij liefde ziet is dat hetzelfde als wanneer je het uitstraalt. Is het mogelijk om liefde te zien zonder dat het gereflecteerd wordt in je ogen? Datgene dat je ziet, weerspiegel je. Wat je weerspiegelt is datgene dat je gezien hebt.

Nu zul je vanaf een andere hoogte beginnen te zien. Daarom zul je een ruimer gebied zien. Je kunt dit ruimere gebied zien als een bredere horizon. Wanneer je het Oneindige ziet, zul je je eigen Oneindigheid zien. Zie het nu.

vertaald door: ancoterpstra