Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 20 oktober 2017

Jezus: Dromen eindigen altijd en de dromer wordt altijd wakker. / 18 Oktober 2017 / door John Smallman

Jezus: 
Dromen eindigen altijd en de dromer wordt altijd wakker.
18 Oktober 2017 door John Smallman

Iedereen, de hele mensheid, wordt er zich van bewust dat er geen afscheiding bestaat, want bijdetijdse natuurkundigen hebben dit nu vaak in het openbaar verklaard, maar de overgrote meerderheid van de mensheid heeft geen idee wat dit echt betekent. Degenen onder jullie die dit lezen of luisteren naar dit blog en naar andere verheffende en bezielende berichten, weten dat het te maken heeft met het feit dat er alleen maar God, Bron, Liefde is en dat er NIETS ANDERS bestaat! En zelfs jullie hebben grote moeite om te begrijpen wat dit werkelijk betekent.

HET BETEKENT DAT ER GEEN AFSCHEIDING IS!

Alles is verbonden met al het andere, want het Geheel van de Schepping is vervat binnen het onbegrensde en oneindige veld van Liefde, waar buiten geen buiten bestaat! In feite is er geen ontsnappen aan Vader/Moeder/God, aan Liefde, aan Bron mogelijk, want alles wat bestaat wordt meest liefdevol omarmd binnen dat oneindige veld in perfecte uitlijning met Gods goddelijke Wil, in eeuwige en altijddurende vreugde.


Desondanks blijken jullie, als mensen, bewuste wezens in een vorm te zijn, in een universum/multiversum van ontelbare soorten fysieke materie waarbinnen ook een ontelbaar aantal andere levensvormen bestaan. Het is, vanwege de beperkingen die jullie fysieke vormen door je eigen keuze, aan jullie opdringen, inderdaad zeer frustrerend voor jullie. Deze beperkingen zijn in jullie dagelijkse leven op talloze manieren duidelijk en dan sterft iedereen omdat het leven zelf begrensd lijkt te zijn en ook daaraan lijkt geen ontsnappen mogelijk. Gelukkig is de schijnbare werkelijkheid van dat alles uiterst onecht.

Alles wat God schept is altijddurend, oneindig geliefd en gekoesterd en leeft in totale en onverbrekelijke vreugde en harmonie met Hem, nu en voor altijd. Er bestaat geen ergens anders, alles bestaat binnen God. Wat jullie in je menselijke toestand ervaren is bedrieglijk, zoals jullie hier doorlopend door de spirituele rijken aan herinnerd worden en ook door degenen die er voor gekozen hebben om het veld van goddelijke Liefde, waarin jullie allemaal doorlopend omarmd worden, volledig te openen en zoals degenen die, vanwege een bijna dood ervaring zijn ontwaakt, gerapporteerd hebben.

Wanneer jullie slechts je harten volledig zouden openen voor Liefde en terug zouden keren in de liefdevolle omarming die God jullie in ieder moment van je eeuwige bestaan aanbiedt, zouden jullie niet in staat zijn om die Liefde niet te kennen en te voelen.

Er bestaat geen pijn, lijden of straf, er is alleen maar oneindige Liefde. Wanneer jullie er voor kiezen de illusie te construeren en binnen te gaan, voelen jullie Die niet, jullie kiezen er voor om jezelf voor je natuurlijke staat van Eenzijn met en in de Aanwezigheid van Vader/Moeder/God, de enige staat die er is, te verbergen. Ontwaken is het verlaten van de bedrieglijke ervaring van vorm, fysicaliteit en al de beperkingen en lijden die jullie dit oplegt en om je nogmaals volledig bewust te worden van je eeuwige goddelijke aard, van jullie Eenzijn met de Bron.

Dromen eindigen altijd en de dromer ontwaakt altijd. De mensheid bevindt zich nu in de eindfase van het collectief beëindigen van de droom die zich ontwikkeld lijkt te hebben in een gevaarlijke en onontkoombare  fysieke omgeving, waarin haar absolute overleving doorlopend op ontelbaar verschillende manieren wordt bedreigd. Tijdens dit proces dienen jullie je volledig los te maken van alles waar jullie je mee ingelaten hebben wat niet in perfecte uitlijning is met God, met Liefde, met jullie eigen ware en eeuwige aard. Jullie ware aard blijft voor je verborgen zo lang als jullie er voor kiezen je in te laten met enige gedachten, verlangens of gedragingen van oordeel, schuld of jezelf of ieder ander onteren. Zoals jullie al zo vaak gezegd is, Liefde is de onvoorwaardelijke acceptatie van wat God geschapen heeft en alleen wat God geschapen heeft bestaat. De rest is bedrieglijk.

Jawel, de illusie berokkent jullie veel pijn en lijden en jullie lijken herhaaldelijk zielenpoten en armzalige slachtoffers van andermans geweld en negatief oordeel te zijn, intussen ook worstelend om stormen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, conflicten, persoonlijke fysieke ongelukken en ziektes te overleven, plus de innerlijke emotionele beroering die deze situaties aanwakkeren. Het lijkt allemaal heel, heel echt en, natuurlijk, dat was de reden om de illusie op te bouwen – te bewijzen dat jullie geen behoefte aan God of aan Liefde hadden. Jullie verborgen je doelbewust voor de Werkelijkheid, voor Liefde. Dus het moest wel pijnlijk zijn! Die ervaring op zichzelf is zeker meer dan voldoende om jullie te bewijzen dat jullie zonder God zelfs niet zouden kunnen leven.

Liefde is wie en wat jullie zijn. Dus wanneer jullie denken Zonder te zijn is de pijn extreem en moet begraven en ontkend worden door je in te laten met zo veel mogelijk vermakelijkheden als jullie kunnen bedenken. En ze werken niet. Om afgescheiden te zijn van jullie Bron, van het Leven – en als fysieke wezens zullen jullie allemaal uiteindelijk sterven, dat is onvermijdelijk – is absoluut angstaanjagend. Jullie zijn bewuste wezens en het idee dat jullie bewustzijn beëindigd zal worden, permanent, is iets waar de meesten van jullie zelfs niet aan wensen te denken. Jullie kunnen accepteren dat anderen sterven, maar denken aan de onvermijdelijkheid van jullie eigen menselijke dood en deze accepteren is heel erg van streek makend.

De meeste mensen brengen hun levens door met het zoeken naar liefde door dingen te zeggen en te doen waarvan zij denken dat die anderen van hen zal laten houden en hen waarderen en door het onvermijdelijke trachten te vermijden, de dood. Maar, zoals jullie allemaal beseffen, dat werkt niet.

Liefde is jullie aard! Derhalve is de enige plaats waar jullie Deze zullen vinden binnenin je, waar Die eeuwig aanwezig is en Zichzelf onafgebroken aan je aanbiedt. Alles wat jullie hoeven te doen is je harten Er voor openen en Haar toestaan om binnen te komen. Jullie hebben binnen de illusie allemaal geleden onder zoveel verraad en zo veel negatieve en beschamende oordelen, dat jullie als mensen niet in staat zijn om jezelf of anderen te vertrouwen. Jullie hebben dominerende gevoelens van onwaardigheid en schaamte die jullie aanzetten tot de overtuiging dat God niet van jullie zou kunnen houden of zou kunnen accepteren zoals jullie zijn en dat jullie daarvoor boete moeten doen en goede daden verrichten om Zijn goedkeuring te krijgen.

Echter, zoals jullie herhaaldelijk is verteld zijn jullie Een met God, altijd. Jullie zijn perfecte goddelijke schepselen, eeuwig en onbeperkt bemind door jullie wijze en liefhebbende Vader. Hij is Het, Zijn Liefde, die binnen jullie verblijft, omdat deze ook Jullie is – onthoud, er bestaat geen afscheiding!

Daarom wordt jullie telkens weer verteld dat het voor jullie heel belangrijk is binnenin je heilige altaar te gaan en de Liefde die daarbinnen verblijft jullie te laten omarmen. Er bestaat absoluut geen enkele mogelijkheid voor jullie om te worden afgewezen! Dus, ga naar binnen en sta toe, en voel dan de omarming waarin jullie warm en eeuwig worden vastgehouden en weet dat er niets buiten dit mogelijk is.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra