zondag 15 oktober 2017

De Raad – Schep een Wereld van Vrede – 13 oktober 2017 / Ron Head

De Raad
 – Schep een Wereld van Vrede –  
13 oktober 2017 / Ron Head

Jullie zijn je er pijnlijk van bewust dat, op sommige plaatsen rondom jullie heen, nogal wat bijna chaotische activiteiten plaatsvinden. Er zijn ook verrassende gebeurtenissen in veel van jullie persoonlijke levens. Een aantal dat er met en rondom jullie gebeuren zijn zeer welkom. Een aantal ook niet.

Wij zullen jullie vertellen dat van iedere omstandigheid positieve effecten gezien kunnen worden wanneer jullie in staat zijn om je kennis toe te passen. Dit zal natuurlijk degenen die hun huis, hun baan of zelfs het leven van iemand van wie ze hielden verloren hebben, niet geruststellen. Wij gaan zelfs niet proberen om hier verzachtende verklaringen af te leggen. Wanneer jullie in een omstandigheid verkeren die jullie verdriet veroorzaakt, dan moeten jullie treuren.

Wij wensen jullie er vandaag allemaal op attenderen dat al deze gebeurtenissen, hoe zwaar ze ook mogen zijn, een enorme groei teweeg brengt van mededogen en het besef van diepe verbondenheid die jullie allemaal hebben voor en met elkaar.

Wij wensen jullie ook te doen beseffen dat er zich, net achter de gordijnen, nog grotere schokkeringen bevinden die er op wachten om vrijgegeven te worden. En het mededogen en de verbondenheid  zal jullie, als beschaving, zeker helpen omgaan met wat moet gaan komen.


Nieuwe bouwwerken kunnen niet op plaatsen staan waar de oude bouwwerken nog bestaan. Taarten bevatten geen eieren die nog heel zijn. Wanneer jullie in een veranderde wereld willen leven, dan moet die veranderen. En bijna ieder van jullie heeft gevraagd, minstens één keer, om de veranderingen sneller te laten verlopen. In feite zijn ze niet zo zeer aan het versnellen zoals men zich dat voorstelt.

Welnu, het kan voor velen voor jullie tijd zijn om even halt te houden en je iets herinneren waarvan jullie je al bewust zijn, maar neigen te vergeten. Dit overkomt jullie niet. In vele opzichten gebeurt dit zelfs niet voor jullie. Het wordt gedaan DOOR jullie. En veel meer van jullie, de meesten, dan jullie momenteel beseffen, werken hard aan deze zaken.

Welnu, jullie hebben de neiging om je aandacht te laten trekken door de gewoontes waarmee jullie “zitten opgezadeld”. Maar mogen wij jullie vertellen dat die grotere bekwaamheden van jullie, die talenten die bezig zijn geweest om meer de belangrijkste talenten te worden, veel krachtiger zijn, vooral in hun collectiviteit, dan die van degenen die de rotzooi maken. En dit gaat steeds meer onbetwistbaar worden. Met jullie toestemming – Je trekt niet het masker af van de oude Eenzame Soldaat en je rommelt niet aan met God. En jullie mijn vrienden, zijn Zijn/Haar tussenpersonen-ter-plaatse en jullie worden je daar in sterk toenemende mate van bewust. Jullie willen weten wat kracht werkelijk is? Kracht is wat jullie gaan zien wanneer jullie uiteindelijk wordt verteld wat er gedaan is.

Wij gaan hoe dan ook vragen dat degenen onder jullie die dit allemaal begrijpen voorbereid te zijn aan te sporen tot zelfbeheersing en vergeving. Vergelding is nooit een goed idee geweest en dat zal het ook nu niet zijn. Onthoud dat jullie een wereld van vrede wensten. Schep een wereld van vrede. Jullie hebben allemaal in een illusie geleefd. Sommigen hebben er veel dieper ingezeten dan anderen. Wanneer zij om vergeving vragen, als goddelijke wezens, dan zouden ze die moeten krijgen en toegestaan worden om zich te verbeteren.

Verzeker je er van dat jullie weten waar jullie dansschoenen staan. Wanneer jullie er geen hebben, schaf ze dan aan. Jullie zullen die spoedig nodig hebben.


Vertaald: Sjra