Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 8 oktober 2017

Dagtekst van Zondag 8 oktober 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Zondag 8 oktober 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De vereniging van geest en materie - een proces dat het werk van de spiritualist samenvat

"De materie reikt naar de geest, ze wil naar hem opstijgen om zuiverder, subtieler te worden; en omgekeerd, de geest daalt af naar de materie om zich te incarneren en om zich via haar te manifesteren. Zo stijgt de beminde op om haar geliefde te ontmoeten, die neerdaalt uit de hemelse gebieden, en als ze elkaar ergens in de ruimte ontmoeten, met wat een vreugde worden ze één!

Op dezelfde manier kan heel het werk van de spiritualist worden samengevat in dit proces: de ontmoeting van de geest en de materie. Wat hij ook doet, wat zijn bezigheden, ervaringen en plannen ook zijn, ze moeten leiden tot wat ik hier samenvat in twee woorden: de vergeestelijking van de materie en de belichaming van de geest. Want als de geest afdaalt in de diepten van het menselijk wezen, verandert hij de grove materie van zijn passies in schoonheid, zuiverheid, licht, verhevenheid en liefde.
"