Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 15 oktober 2017

Dagtekst van Zondag 15 oktober 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Zondag 15 oktober 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het atheïsme beschouwt alleen de oppervlakkige kant van mensen en dingen -

"Atheïsten verbeelden zich dat ze objectiviteit, helderheid en logica aan de dag leggen: ze baseren zich op wat ze kunnen zien, horen, voelen, meten, enz., in tegenstelling tot de gelovigen die, volgens hen, zo beneveld zijn door hun geloof dat ze alle gevoel voor de realiteit hebben verloren. Maar zo is het niet, hoe slim een mens ook mag zijn, als hij het bestaan van God, de werkelijkheid van de ziel en de onsterfelijkheid van de geest niet aanvaardt, zal hij altijd een essentieel element missen om zijn waarnemingen en oordelen te vervolmaken. Het ontbreken van dit element beperkt hem, want hij blijft stilstaan bij de uiterlijke vormen van het bestaan. 

Een atheïst is vergelijkbaar met iemand die, geplaatst voor een menselijk wezen, alleen naar de anatomie kijkt. Zolang het blijft bij het identificeren en beschrijven van ledematen en organen, kan de anatomie volstaan. Maar zich beperken tot de anatomie betekent dat men bezig is met het lichaam, zonder rekening te houden met het leven dat het bezielt. Alleen het zich bewust zijn van het leven van de ziel en de geest, dus van een hogere wereld, van de goddelijke wereld waarin wij onze oorsprong vinden, kan ons de ware dimensie van de mensen tonen en ons gevoelig maken voor de stromingen die in hen omgaan."