Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 18 oktober 2017

Dagtekst van Woensdag 18 oktober 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Woensdag 18 oktober 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

God liefhebben om de mensen meer lief te hebben -


"Zoveel afgrijselijke daden werden begaan in de naam van Gods liefde, dat hoe langer hoe meer degenen die over die liefde spreken, alleen maar achterdocht wekken. Voortaan wil men zich liever naar de mensen keren en die verre Godheid afzweren, die lange tijd slechts een voorwendsel was om hen te vervolgen.


Maar de waarheid is dat, als we niet eerst leren om God lief te hebben, we niet zullen weten hoe we de mensen moeten beminnen, want onze liefde zal niet verstandig , noch verlicht zijn. Je moet niet zoveel vertrouwen hebben in wat uit het mensenhart komt, want indien het zeker goede dingen bevat, bevat het ook inhaligheid, geweld en bezitsdrang. Het menselijk hart is een donkere spelonk waaruit allerlei monsters kunnen tevoorschijn komen. Je moet het dus zuiveren en verlichten, en dat kunnen we pas doen als we leren om ons tot de Schepper te wenden. Zelfs wanneer we aan de schepselen denken, mogen we nooit de Schepper vergeten, zodat we in de goede richting blijven gaan."