Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 13 oktober 2017

Dagtekst van Vrijdag 13 oktober 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Vrijdag 13 oktober 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze standpunten - ze in vraag kunnen stellen

"Het grootste gebrek van de mensen, wat de meeste obstakels voor hun evolutie opwerpt, is het onuitroeibare geloof in de onfeilbaarheid van hun redeneringen en hun standpunten. En dus beschermen, cultiveren en verdedigen ze die.

Je zal zeggen: "Maar heel de wereld heeft dit gebrek! "Ik weet het, het is inderdaad het meest verspreide gebrek: de koppigheid waarmee mensen zich vastklampen aan de manier waarop ze de dingen aanvoelen en bekijken, alsof er niets beters, niets waarachtigers bestaat dan hun eigen meningen en overtuigingen. Ze vragen zich niet af uit welke streek in zichzelf deze afkomstig zijn, noch waarom ze deze standpunten hebben en geen andere. Ze laten zich blindelings meevoeren. En daarom is de aarde het schouwtoneel geworden van al die confrontaties, waarbij iedereen probeert om zijn eigen standpunten, geïnspireerd door zijn belangen, zijn begeerten, zijn grillen, of zelfs alleen maar zijn humeur, te doen zegevieren. Waarom moeten er eerst enorme pannen op hun hoofd vallen, voor ze eindelijk erkennen dat ze een aantal beoordelingsfouten hebben gemaakt en met verachtelijke motieven hebben gehandeld?"