Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 2 oktober 2017

Dagtekst van Maandag 2 oktober 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Maandag 2 oktober 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Sympathie en antipathie zijn geen betrouwbare criteria -


"Elke dag ontmoeten we meerdere mensen en we kunnen het niet nalaten om spontaan sympathie of antipathie voor hen te voelen. Want sympathie en antipathie zijn natuurlijke gevoelens die zelfs de wijzen kennen. Het verschil tussen de wijze en de gewone man is echter, dat de wijze zijn antipathieën beheerst en dat hij zich niet blindelings overgeeft aan zijn sympathieën, omdat hij weet dat noch de een noch de ander goede maatstaven zijn. 


Sympathie en antipathie zijn instinctieve en louter persoonlijke gevoelens, waarvan de oorsprong vaak ligt in ervaringen die men in andere levens heeft opgedaan. Ze geven geen onpartijdige kijk op de waarde, de kwaliteiten of de gebreken van een mens. Velen beelden zich in dat deze reacties door hun intuïtie worden ingegeven. Maar dat is helemaal niet zo. Maak er daarom niet alleen een gewoonte van om begrip en goedheid te tonen jegens mensen die je antipathiek vindt, maar ook om de fouten en tekorten te herkennen van degenen die je sympathiek vindt."