donderdag 5 oktober 2017

Dagtekst van Donderdag 5 oktober 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Donderdag 5 oktober 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze innerlijke blik - alles weigeren wat deze kan vertroebelen

Een rijke jonge man kwam aan Jezus vragen wat hij moest doen om het eeuwig leven te verkrijgen, waarop Jezus hem antwoordde: "Verkoop wat je bezit en geef het aan de armen, kom dan terug en volg mij". En de jonge man ging verdrietig heen, want wat Jezus hem vroeg ging zijn krachten te boven. Moeten we daaruit besluiten dat Jezus ons opdraagt, om hem te kunnen volgen, dat we ons werkelijk moeten ontdoen van al wat we bezitten en het aan de armen te geven? Sommigen hebben dat gedaan, maar ze hebben nochtans niet allemaal Jezus beter gevolgd.

Het is zeker heel prijzenswaardig om afstand te doen en offers te brengen, maar waar doe je afstand van en wat offer je op? Over deze kwestie moet je heldere ideeën hebben. Het is zinloos om afstand te doen van materiële goederen waarvan het bezit ons bezwaart, als we ons niet ontdoen van gedachten, gevoelens en verlangens die ons veel meer bezwaren, en die uiteindelijk onze innerlijke blik vertroebelen."