Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 10 oktober 2017

Dagtekst van Dinsdag 10 oktober 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Dinsdag 10 oktober 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het hoofd verliezen : de verbinding met de Hemel verbreken -


"Om ongelukkige woorden of gebaren te rechtvaardigen, zeggen veel mensen: "Ik weet niet wat me bezielde, ik was m’n hoofd verloren”. En deze verklaring volstaat voor hen. Wat ze in werkelijkheid verloren hebben op dat moment, was de band met de goddelijke wereld, de verbinding dankzij dewelke alle elementen, alle activiteiten gecoördineerd en geharmoniseerd worden. En dan ontstaat er wanorde en verwarring: de gebaren, blikken en woorden gaan alle richtingen uit.

Als je de verbinding met de goddelijke wereld doorsnijdt, begrijpen je lichaamscellen dat het hoofd, de chef, er niet meer is. Vanaf dat moment voelen ze zich niet langer verplicht om de orde en de harmonie te respecteren die je in jezelf had gevestigd: ze worden als vijanden die je bedreigen. Voorheen waren ze onderdanig, gehoorzaam, maar nu houdt niets hen nog tegen: je ligt ziek te bed, of je stapelt de fouten op, je ziet af, en ze verheugen zich en zeggen: "Aha, aha, dat is prima, dat zal je leren om de verbinding te verbreken met de wereld van het licht". Maar haal er terug je hoofd bij, herstel de verbinding en ze zullen zich herpakken en opnieuw harmonieus samenwerken."