Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 10 oktober 2017

Ashtar On The Road: Ashtar: Wij zijn de hoek omgegaan – Wees je Goddelijke Scheppers!!! / 26 september 2017 / Susan Leland


Ashtar:
Wij zijn de hoek omgegaan – Wees je Goddelijke Scheppers!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
26 september 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Gegroet, Geliefde Familie van Ashtar on the Road!

Als je voor de eerste keer op een bijeenkomst als deze bent ga dan lekker achterover zitten, ontspan je en laat je energieën zich verheffen zodat wij samenkomen in deze groep van Liefde en zijn Licht. Er zijn zoveel voordelen te behalen, of jullie hier nu aan gedacht hebben of niet, er zijn zoveel voordelen die gepaard gaan met onze komst die gelden voor de gehele planeet Aarde, en het is werkelijk wonderbaarlijk om hier in persoon aanwezig te zijn, zoals jullie dit zeggen, maar iedereen die mee doet door later te luisteren of dit te lezen heeft ook zijn of haar bijdrage. En wat is deze bijdrage? HET IS LIEFDE!!!

Het laat de vibraties van de Aarde toenemen en dit is zeer belangrijk omdat het, zoals jullie weten heel belangrijk is dat onze vibraties hoog genoeg zijn zodat onze galactische broeders en zusters kunnen komen en mee kunnen doen aan onze missies en dat wij op onze beurt hen kunnen steunen omdat het allemaal om dezelfde missie gaat.

Het gaat er allemaal om DAAR te komen, weet je? Onderschat het belang van jullie aanwezigheid hier dus niet, of het nu op dit ogenblik is of op een toekomstig moment. Wij willen dat jullie weten hoe belangrijk jullie zijn en hoe machtig jullie zijn!


Dit is een belangrijk onderwerp van deze bijeenkomst en wij hebben enkele ideeën om jullie je deze kracht te laten voelen en in je op te nemen – zowel individueel en als groep. Toch zijn er ook nog wat andere dingen die ik eerst zou willen zeggen en die hebben te maken met wat jullie eerder hebben gehoord over het feit dat er vanaf andere planeten steeds meer wezens naar de Aarde komen met het doel om te dienen en hun technologie mee te brengen.

Weet je, de Donkere Hoeden willen niet dat jullie deze technologieën hebben. Zij willen die helemaal voor zichzelf hebben en – eerlijk gezegd – willen zij hen gebruiken voor, laten wij zeggen, destructieve doelen om vernietiging te brengen voor jullie en alle anderen op de planeet Aarde. Maar zij kunnen hier nu niet meer mee wegkomen!!!

Wij hebben hun activiteiten al voor een groot deel beperkt en er zijn plannen om dit nog veel verder te doen*. Het is dus belangrijk dat jullie opstaan en meedoen aan het leveren van steun, energetische steun. Oh, ik weet, ik weet dat jullie niet over de planeet kunnen reizen om mee te doen aan een groep die dit of dat doet, maar jullie kunnen in de geest wel met hen meedoen!

Als er bijvoorbeeld een groep is die enkele officials gaat ontmoeten om hen te verlichten, hen te onderwijzen, hen op een bepaalde manier te laten zien dat hun destructieve wapens waarover zij van anderen hebben gehoord dat zij hen nodig hebben, veranderd kunnen worden in meer liefhebbende doelen. En dit gebeurt wereldwijd!!!

Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de activiteiten van Monsanto, Syngenta en Bayer en grote bedrijven zoals deze die allemaal uit zijn op geld en terwijl zij dit doen, ook genocide bedrijven. Wel, zij kunnen hier niet mee doorgaan. Zij moeten hiertoe NIET MEER IN STAAT GESTELD WORDEN! En als zij zich niet willen openen om te luisteren naar wat de mensen hierover hebben te zeggen, weet je, worden zij naar een plaats gebracht waar zij niet langer met deze vernietiging door kunnen gaan.

Het is heel belangrijk dat jullie de boosheid hierover laten varen. Ontdoe je ervan!  Als jullie deze boosheid los kunnen laten zijn jullie veel effectiever bij het helpen met – laten wij zeggen – de verdwijning van de restricties, enzovoorts die jullie eronder hebben gehouden, letterlijk eronder, in 3D. 

Reinig jezelf dus eerst en richt daarna je aandacht hierop, of op meditaties, of hoe jullie dit ook willen zeggen. Want als jullie met wat voor soort boze focus gaan kijken of met angstige emoties, is het niet half zo effectief als wanneer jullie met een schoon hart bezig zijn, met een liefhebbend hart en een vredig overzicht.

Wat ik bedoel is dat jullie op geen enkele manier je kennis over wat zij hebben gedaan invloed laten hebben op jullie Liefde, Compassie, Vergeving en Dankbaarheid die jullie naar hen toesturen.

En als jullie samenkomen in een groep van twee of meer is dit veel effectiever. Dus ja, als jullie een groep mensen willen samenbrengen, bijvoorbeeld om de Sasquatch, Brengers van Vrede, te verwelkomen, is dit heel gepast om te doen.

Als jullie een groep willen vormen om Liefde naar Moeder Gaia te sturen en naar al haar koninkrijken, is ook dit heel gepast. Breng het dus samen, hoe jullie dit ook willen doen, als individu of als deel van een groep. Jullie zullen altijd deel uitmaken van een groep als jullie energie voor deze doelen verzenden omdat dit wereldwijd gebeurt voor een grote variatie in onderwerpen en er zal met jullie meegedaan worden en jullie pogingen zullen versterkt en gesteund worden.

Ik wil jullie dus aanmoedigen om mee te doen. Jullie hoeven niets te doen – ik bedoel – jullie kunnen in je stoel blijven zitten. Jullie hoeven nergens heen te gaan en kunnen gewoon meedoen.

Steeds meer mensen merken dat zij, als zij dit doen, meedoen in een energie van Liefde en Vrede en een weten dat alles goed is, het heeft een soort kalmerend effect. En intussen worden degenen die met de “schoonmaak-zaken” bezig zijn, gesteund door de energie die door JULLIE wordt gestuurd.

Ik wil officieel aankondigen, hoewel wij voor deze regels al heel veel werk hebben verzet, ik wil officieel aankondigen dat wij veel verder de Gouden Eeuw binnengaan en dat de familie van Ashtar on the Road meer kan doen onder zijn leden die een zelfs nog groter verschil willen maken. Door hier te zijn maken jullie een verschil en door morgen iets te doen, en overmorgen, en de dag daarna, gaan jullie verder met het maken van dit verschil.   

Ik wil jullie wel vertellen dat het Universum en alle Wezens van Liefde hetgeen jullie doen zeer waarderen.

Nu, ik heb gezegd dat wij verder de Gouden Eeuw in gaan. Dit is waar! Als wij verder gaan op deze weg zal het zijn dat jullie jezelf steeds verder optillen en aldus zullen jullie je energievelden zoveel verder optillen dat jullie anderen op de huppel kunnen helpen.

Dit hoeft niet ons belangrijkste doel te zijn, maar ik zeg jullie dat het een wetenschappelijk feit is: Hoe meer jullie je vooruitgang die jullie boeken uitzenden, de Liefde die jullie binnenbrengen, en de vooruitgang die jullie boeken naar de Gouden Eeuw, hoe meer jullie dit delen met de wereld en het verdere Universum. Jullie worden geobserveerd en jullie worden bedankt omdat jullie leiders zijn en dit is heel belangrijk.

Jullie hoeven niet op een hoek van de straat te gaan staan en folders uit te delen die iedereen vertellen over de Gouden Eeuw. Jullie kunnen gewoon je liefhebbende energieën uitsturen als jullie op straat lopen en dat zal voldoende zijn – gewoon prima en netjes!

Wij zitten dus op het randje. Zoals wij al hebben gezegd zijn wij een hoek omgegaan. En naast de attributen is het deze reis waarbij jullie jezelf opnieuw bekrachtigd zullen voelen en ik wil deze bekrachtiging benadrukken om de Goddelijke Scheppers te zijn waarvoor jullie hier zijn gekomen.

Omdat, gewoon omdat, wij naar de Gouden Eeuw gaan betekent niet dat jullie werk is volbracht. Oh, nee! Jullie hebben nog veel te leven, het leven van de Gouden Eeuw te leven en dit is de leefstijl van het zijn van een schepper, een Goddelijke Schepper.

Jaren geleden hadden jullie een serie op de televisie. Ik vond hem heel aardig en ik heb het nu niet over de situaties waar deze mensen in verzeild raakten. Ik heb het over de vrouw die haar neus kon bewegen omdat zij dingen kon laten gebeuren door dit te doen en zij was dus een Goddelijke Schepper. Zij wist dat zij krachten had en zij deed wat zij kon doen enzovoorts, enzovoorts. Het is niet belangrijk om te weten wat er in die programma’s gebeurde.

Stel je nu eens voor dat jullie allemaal je neus kunnen bewegen en dat jullie alles kunnen gaan gebruiken wat jullie maar willen, elk deel van jullie, elk aspect of attribuut van jullie Zelf. Dat is jullie Goddelijk Zelf dat zichzelf uitdrukt. De meeste mensen gebruiken hun handen. Fabuleus….wat jullie ook verkiezen te doen! Gebruik het! In sommigen van jullie waren deze dingen al eonen lang slapend aanwezig.

Maar nu zijn jullie hier en zijn er klaar voor om te ontwaken voor de scheppers te zijn waarvoor jullie hier kwamen. En er is genoeg te doen voor jullie!!!   
  
Maak dus alle overgebleven restjes schoon en laten wij samen naar de Gouden Eeuw gaan in de wetenschap dat wij samen de lichten zo helder laten schijnen dat de wereld hen wel moet zien. Het grootste deel van de wereld zal ons willen volgen zoals het altijd al de bedoeling was dat dit zou gaan gebeuren op precies deze manier.

Het is allemaal perfect, het is allemaal Goddelijk, het is allemaal Liefde.

En zo is het.

Saluut!

* Tara & Rama Rapport:

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, September 26, 2017. www.AshtarontheRoad.com  
© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.