Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 14 september 2017

SAUL: Vergeet niet, angst is gewoon een afwezigheid van liefde, maar er is slechts Liefde. / 09/13/2017 door John Smallman


SAUL:
Vergeet niet, angst is gewoon een afwezigheid van liefde, maar er is slechts Liefde.
09/13/2017 door John Smallman

Wij communiceren met jullie, en de vele andere kanalen op dit moment die geïncarneerd zijn als mens op Aarde, omdat de berichten die jullie ontvangen en delen er een enorm aandeel in hebben om het Grote Ontwakingsproces te helpen bij het overbrengen van het Goddelijke Plan voor de mensheid naar velen. Allen op Aarde op dit punt in jullie spirituele evolutie, waarvan het de bedoeling is om jullie naar Huis te leiden tot Eenheid, hebben er vrijwillig voor gekozen om mens te zijn en om deel te nemen aan de ontwaking door de sluier die jullie tussen jezelf en de werkelijkheid hadden ingebracht, op te lossen.

Het is echt alleen een sluier, een zeer dunne en onbeduidende sluier, die jullie lijkt af te scheiden van de Werkelijkheid. De conflicten en chaos die jullie over de hele wereld zien, zijn alleen maar de basis van de illusie ineenstorting, omdat de mensheid steeds meer bewust wordt van de krankzinnigheid waarmee het jullie dagelijks presenteert en ervoor kiezen om het niet meer te ondersteunen. Het is uiterst belangrijk dat jullie dagelijks jullie intentie vernieuwen om alleen liefdevol te zijn, ongeacht hoe moeilijk de situaties zijn waarin jullie je tijdens je dagelijkse leven kunt bevinden.


Jullie zijn allemaal deel van het Goddelijke Plan, en het is de bedoeling dat jullie de illusie oplossen en ontwaken in de Werkelijkheid - de staat van weten dat jullie Eén zijn met God, Bron, Al Dat Is - waar jullie je eeuwig bestaan hebben in vreugdevolle en harmonieuze gemeenschap met heel God's Schepping in het oneindige enorme gebied van Liefde dat God is, en Alles is dat hij heeft gecreëerd.

Terwijl jullie vol verwachting  wachten op de Grote Ontwaking van de mensheid, weten jullie dat het echt gaat gebeuren. Diep binnenin iedereen is het weten dat je Eén bent met Bron, dat alleen Bron Echt is en dat alles wat je ervaart illusoir is. Jullie ego's en de illusie lijken helemaal echt voor jullie omdat het hun doel is om onmiskenbaar echt voor jullie te verschijnen en door er in te geloven, versterken jullie je gevoel van afscheiding omdat jullie zien waar jullie in geloven - grote aantallen afzonderlijke wezens, dingen, planeten sterren, sterrenstelsels en universa. Jullie fysieke menselijke vormen hebben extreem beperkte zintuigen en intelligenties om de illusie te onderzoeken en te begrijpen.

De moderne fysica heeft echter definitief aangetoond dat alles - ja, absoluut alles - verbonden is met elkaar, dat er geen afscheiding is en dat het fysieke illusoir is. De schijnbare fysieke wereld is in feite gewoon een virtuele realiteit, iets dat jullie binnenin ervaren en vervolgens collectief projecteren naar de plaats waar jullie je bewust van het kunnen zijn met jullie fysieke lichaam. Mystici uit elke benaming van religieuze of spirituele praktijk zijn er ook achtergekomen dat dit zo is. Als jullie voldongen mediteerders zijn geworden, zullen jullie ook kortstondige sensaties ervaren van grootsheid, van Een zijn, en al jullie twijfels zullen dan wegvallen.

Jullie zijn in de Aanwezigheid van God in elk moment van jullie eeuwige bestaan, maar door de ernstig beperkte vaardigheden van jullie menselijke lichamen blijven jullie je hiervan onbewust, omdat de sluier de werkelijkheid voor jullie verbergt. Jullie ontwaking is de verwijdering of verspreiding van dat mistige en kortstondige scherm, zodat jullie in het volle bewustzijn van jullie goddelijke natuur, volledig levend en permanent in vrede in de Goddelijke Aanwezigheid kunnen terugkeren.

God is liefde, oneindige en onvoorwaardelijke Liefde, en binnen dat oneindig grote veld wordt de hele schepping liefdevol vastgehouden en omarmd zonder het geringste moment van onderbreking. Zoals jullie zo vaak is verteld: 'Er is nergens anders.'

Jullie hebben collectief de keuze gemaakt om je te proberen af te scheiden van De Bron, wat vrijwel onmogelijk is, en als resultaat jezelf gevonden in een onwerkelijke of onbeduidende omgeving die ondanks zijn onwerkelijkheid zeer belangrijk blijkt te zijn. Wat jullie ook beleven dat niet in volledige afstemming met Liefde is, is onwerkelijk en illusoir, ondanks de pijn en het lijden dat je ondergaat.

Door elke dag opzettelijk tijd binnenin jezelf te spenderen, bij jouw heilige innerlijke altaar of heiligdom, waar de liefde in elk moment van jouw eeuwige bestaan woont, versterkt je je spirituele verbinding, waardoor het jouw fragmenten van de werkelijkheid kan laten zien, alhoewel je die sluier hebt ingevoegd tussen jouw en het om je er van te verbergen. Die korte fragmenten, die jullie nooit zullen vergeten, zijn wat jullie zal ondersteunen wanneer twijfels naar boven komen over de Werkelijkheid, God en Bron, en jezelf zult afvragen: "Hoe kan er een God zijn als er zoveel lijden en conflicten in de wereld zijn?"

Aangezien jullie kracht in jullie geloof in God door deze dagelijkse oefening wordt opgebouwd, zullen jullie alle twijfels kunnen overwinnen en oplossen, ofwel die van jezelf of die van anderen, die je proberen te overtuigen dat jouw geloof en vertrouwen in God afleidingen zijn van het verstandig en praktisch leven als een mens op Aarde. En natuurlijk kunnen jullie duidelijk zien dat degenen die vasthouden aan dat geloof en ernaar streven om het voor zichzelf echt te maken, niet in vrede zijn, terwijl jullie dat voor het grootste deel wel zijn omdat jullie weten dat alles wat jullie afscheidt van De Bron een dunne en doorschijnende sluier is, wat een proces is, dat in de loop van de ochtend mist wordt opgelost.

Jullie ontwaking is onvermijdelijk, zoals jullie zo vaak is verteld, maar het zijn jullie die de ontwaking zullen doen en jullie zullen de keuze maken om op precies het juiste moment wakker te worden. Jullie worden niet door iemand anders wakker geschud. Het is jouw dagelijkse tijd binnenin jouw innerlijk heiligdom dat jou de gelegenheid biedt om dit te doen, en het zal het jou blijven presenteren tot je het accepteert en ernaar handelt.

Jullie hebben een vrije wil, zoals jullie goed weten, ook al betwijfelen jullie dat soms, en soms zelfs geloven dat jullie emoties je beheersen. Dat doen ze niet! Wanneer jullie emoties jullie lijken te beheersen, is het omdat jullie ervoor gekozen hebben niet verantwoordelijk te zijn voor jullie gedachten, woorden, acties of gedragingen en jullie kracht weg te geven aan jullie ego's die altijd vanuit angst werken.

Vergeet niet, angst is gewoon een afwezigheid van Liefde, maar er is slechts Liefde, dus er kan nooit een afwezigheid van zijn.

Angst is het gevolg van jullie keuze om jullie harten niet te openen voor de Liefde die jullie in elk moment van jullie eeuwige bestaan omhult. Liefde wacht geduldig op jullie om ervoor te kiezen om je open te stellen, en het zal wachten tot je dat doet, zoals je onvermijdelijk zult doen. Het is onmogelijk om je permanent gesloten te houden voor Liefde, Moeder / Vader / God, Bron, omdat het is wat je bent. Het is jouw ware natuur. Het is de levenskracht die door je heen stroomt en is jou in elk moment, meedogenloos en onophoudelijk. Zonder dat zouden jullie niet bestaan, jullie zouden je niet bewust , onbewust of dood zijn, jullie zouden gewoon niet zijn. Maar jullie zijn dat wel omdat God jullie heeft gecreëerd, en dat zal nooit veranderen!

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl