Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 30 september 2017

Saint Germain: De Turbo-weg van het Ontwaken. / 12 september 2017 /Barbara Bessen

Saint Germain:
De Turbo-weg van het Ontwaken.
 12 september 2017 /Barbara Bessen

Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

De zomer is net zoals al het andere om ons heen: onberekenbaar. Er gebeurt nog weinig op de manier zoals wij die van de jaargetijden gewend zijn en verwachten.

De manier waarop de politici en de wetenschappers met elkaar omgaan en zoals wij dit ethisch vinden, worden met voeten getreden. Of hebben wij deze  mensen en hun waarden voorheen teveel op een voetstuk gezet? Is het altijd zo geweest? Ik heb Saint Germain verzocht om ons nog een beetje van de algemene dingen op de wereld vanuit zijn visie, te vertellen.

Ik weet dat de geestelijke vrienden ons voorheen steeds weer bemoedigden om te begrijpen dat er zoveel werelden zijn als er mensen op deze planeet leven.

Er is niet alleen maar een realiteit en dit vergeten wij vaak. Maar er zijn zeker ook zienswijzen die ons helpen om hetgeen er buiten ons gebeurt, beter te begrijpen en daardoor meer in gelatenheid onze innerlijke focus te behouden.

Ik persoonlijk had een kleine zomervacantie aan de Oostzee. Het was niet zoals ik mij de zomers van mijn jeugd herinner. Ik herinner mij zeer warme zomerdagen waarin wij door de warmte niet konden slapen en waarin wij tot laat in de avond buiten waren en zelfs in de duinen mochten slapen.


Dit spannende avontuur wilde ik nogmaals beleven, maar het was veel te vochtig….. jammer. Misschien volgend jaar….

Heel hartelijke groeten uit het Noorden aan ieder die zich op het leven verheugt, hoe de omstandigheden ook zijn!

Jullie,

Barbara Bessen

Saint Germain-Channeling. September 2017:
Wat ons in de tweede helft van 2017 wordt geschonken.

Hartelijk welkom in het aarde rijk, in het menselijk waarnemingsgebied waarin jullie menen te zijn. Een hartelijk welkom ook aan jullie ZIJN, dat wat jullie werkelijk zijn en dat met uiterlijke ogen niet waarneembaar is maar dat toch steeds voorhanden is.

Wie of wat spreek ik nu aan als jullie deze regels lezen en de energiepakketjes van Thuis in je opnemen? Jullie persoonlijkheid, jullie ego, jullie verstand of jullie Hoger Zelf? Ik ben er zeker van dat op dit moment jullie Hoger Zelf de volle aandacht heeft en de gelegenheid benut om zich - net als jullie – met Hoger Bewustzijn te vullen.

Waarom deze channeling? Om jullie ware realiteit dichterbij te brengen, zoals wij dit al vele jaren doen. Het is als een stap-voor-stap-pakket dat wij leveren. Steeds belt de bode aan en brengt weer wat nieuws, of laten wij zeggen, oude dingen in een nieuwe verpakking. Wat erin zit? Goddelijk weten! Niet meer en niet minder. Alles wat er altijd was en dat geheim werd gehouden, staat nu als vrije informatie ter beschikking. Het lijkt mij echter toe dat vele mensen dit niet willen geloven. Misschien omdat het zo wreed aandoet als men over de vele manipulaties hoort. Of men denkt dat er zoveel gedaan moet worden om een vreedzaam en met God verbonden leven te leiden.

Jullie leven hier in gebieden waar men – als wij van de schijnbare waarheden uitgaan – relatief veilig is. Jullie hebben tijd om dingen te overdenken en dieper op de informatie in te gaan en jullie hebben ook tijd om je met jezelf bezig te houden.

Met hetgeen jullie denken hier te zijn. Jullie wereldbeeld heeft hiermee te maken. Jullie gaan met de resonantie van hetgeen jullie nog niet hebben opgelost. Dit is niets nieuws, dit hebben jullie vast en zeker al vaak gehoord of gelezen. Neem even een moment en voel even welke berichten die jullie hebben gehoord het meest aangenaam voor jullie is. Is dit het geweld ten opzichte van kinderen en vrouwen. Is het dat de mensen hun huizen moeten verlaten? Is het de inzet van wapens? Zijn jullie bang om door atoomafval vergiftigt te worden? Zijn jullie bang voor genetische experimenten? Hebben jullie angst voor honger? Jagen de machthebbers die momenteel descepter zwaaien, jullie angst aan? Is het de zogenaamde terreur? Zijn jullie ontmoedigd door het politieke landschap in Europa of met name in je eigen land? Wat jullie het meeste beweegt heeft met jezelf te doen.

Het zijn mogelijk ervaringen die jullie Zijn heeft opgeslagen en die jullie in andere levens hebben ervaren. Als de thema’s die jullie diect aangaan jullie niet meer beroeren, worden jullie gelatener en kunnen er makkelijker mee omgaan. Vaak is het zo dat men thema’s die men niet verdraagt als jullie eraan denken, kramp in je maag veroorzaken of steken in het hart, zodat men snel aan iets anders wil gaan denken. Jullie gaan ergens mee in resonantie. Als men slecht wil denken zou men kunnen aannemen dat er mensen en instanties zijn die niets anders te doen hebben dan mensen bezig te houden als men kijkt naar hun media en het vele geweld ziet. 

Wat doet dit met degenen die dit allemaal zien? Wie met zichzelf en alle opgeslagen zaken in het reine is zal waarnemen wat er aan de buitenkant gebeurt, maar hij zal het niet in zich opnemen. Vaak weet men, als men de intuïtie gebruikt, al wat waar is en wat niet waar is.

Men kijkt door de sluier van de diepe materie en ziet wat hier in dit tijdsgewricht wordt gespeeld en gespiegeld. Maar steeds weer is er de vraag: Wat neemt de mensheid als realiteit waar? En dat er in vele gebieden oorlog is, is zeker een realiteit. Het mag jullie onwerkelijk voorkomen maar ook in deze oorlogsgebieden is er steeds de vraag of men eraan deelneemt of niet. Dit te weten heeft een beetje overdenking nodig omdat het onwaar en onmogelijk lijkt.

Ieder mens is altijd daar waar hij moet zijn gezien de stand van zijn ontwikkeling. Als hij zijn bewustzijnsstandpunt verandert is het mogelijk dat het beeld van het leven, dat wat waar lijkt te zijn, zich ook verandert.

Men ziet bepaalde zogenaamde feiten anders of zelfs helemaal niet meer. De vraag die jullie je moeten stellen is: Wat wil ik werkelijk in mijn leven laten?   

Wat zal mij Zijn vormen? En uiteindelijk is er de nieuwsgierigheid die vanuit jullie verstand wordt gevormd, die jullie laat vragen: Waarom is Donald Trump aan de macht? Waarom doet de heer Erdogan dit of dat?  Wat voert de heer Poetin werkelijk in zijn schild? Weet je, de achtergronden van dit alles zijn niet in het aardse 3D te vinden.

Daarvoor moeten jullie de astrale werelden erbij betrekken om alles dieper te kunnen doorzien.

Jullie weten zeker dat wat op het fysieke niveau de zogenaamde werkelijkheden zijn, op hoger vibrerende niveaus (mede) gevormd wordt.

De vraag zou dus zijn: Wie of wat beïnvloedt de bewustzijnsschool Aarde? Er zijn in deze tijdsspanne vele – ook zeer goed – publicaties die beschrijven wie hier invloed hebben op de ontwikkeling van de Aarde. Of wie deze invloed hadden, want veel verandert er tegenwoordig met de seconde. (Dit komt door de veranderende trillingen van de Aarde) De vraag zou dan zijn of het jullie verder helpt om je diep te begeven in de manipulaties en je te laten beïnvloeden door de machthebbers die via handlangers proberen om hier op Aarde hun zin door te drijven.

De manier om dit te weerstaan of het te veranderen, is om jezelf sterker te maken. Wat wij steeds weer tegen jullie hebben gezegd is nog steeds geldig: Bij al het weten dat jullie overal kunnen vinden, is het niet het doel om je in deze energieën te verstrikken want zij zijn bodemloos en voor zoekenden ook spannend en interessant.

De Weg is – en daarmee ook het doel – om jezelf vast te verankeren en je eigen waarheid te leven. Hoe die is en zal zijn vinden jullie in je eigen zelf. In het innig met jezelf zijn. In deze stille uren van meditatie tijdens de wandelingen en de fietstochten. Bij het zingen en het lachen met anderen. Bij het communiceren en het visualiseren met ons en met je Goddelijk Hoger Zelf. Daar ligt de kracht van de verandering. Het zal zich niet altijd direct manifesteren en aan de buitenkant zichtbaar zijn. Het staat ook zeker niet in de kranten. Misschien kunnen jullie de resultaten op internet zien als groepen gaan samenwerken en nieuwe manieren van leven scheppen.

Het leven hier is veelvoudig. Liefde drukt zich op vele maieren uit. Een leven in liefde zal vaak ook actief zijn. Ascese is niet een zaak van iedereen en vaak ook niet passend. Pas je waarheid aan als dit nodig is. Bied hem anderen aan die het willen weten. Straal uit wat je van het leven hier op Aarde verwacht. Wees als vrijwilliger werkzaam als je daar de tijd voor hebt. Soms zijn het gesprekjes met collega’s, met andere moeders, met de buurvrouw, die de straal van de hoogste Goddelijke Instantie door jullie laten schijnen. En hen misschien inspireren om ook hun leven te veranderen. Zo makkelijk is het eigenlijk, nietwaar?

Als jullie mij naar alle verkeerd handelende politici vragen of zij blijven, gaan of gedood worden zeg ik jullie dat er veel zal gebeuren in de komende maanden.
Hoe zeggen jullie het ook alweer zo mooi? Het kaf zal zich van het koren scheiden. En soms ziet het eruit alsof het niet gekker kan zijn wat sommige mensen en instituten doen. Men ziet formeel wie de vinger in de pap heeft. Of het om auto’s gaat, om vliegmaatschappijen, om Europese koningshuizen, het is heel duidelijk wat men wil bereiken.

Dit was eigenlijk altijd al zo – soms sterker, soms minder sterk – volgens de opstelling van de planeet ten opzichte van het centrum van het melkwegstelsel. De Goddelijke Waarheid is belangrijk en ook dat jullie voor jezelf herkennen dat iedereen een keuze heeft om voor dit of voor dat te beslissen. Er is altijd een gelegenheid om iets in je eigen leven direct te veranderen. Nu. Meteen. Op dit moment. Doe het. Doe wat je goed doet, wat je vrij maakt. Onafhankelijk van zekerheid, welstand, geld en alle uiterlijk schijnbaar reële dingen.

Ik zei vaak: Verhef je uit je comfortzone, uit je stoel, en doe iets voor jezelf. Leef je leven op jouw manier, die de manier van vrije mensen is.

Nu nog wat informatie voor allen die hetgeen ik eigenlijk wil zeggen  niet helemaal kunnen omzetten en ervan uitgaan dat er een realiteit buiten henzelf is: De Euro blijft nog een paar jaar, het kan ook niet anders. (vanwege de achtergronden) In Duitsland zal er aan de buitenkant schijnbaar niet veel veranderen maar aan de binnenkant zijn er grootse nieuwe dingen gaande. De mensen en ook de omliggende landen zullen zich zelfstandig willen bewegen. Zij willen gezond eten en vrijer leven. Stuk voor stuk zullen groepjes het nieuwe gaan vormen. En plotseling volgen de instituten en de opiniebladen.

De fietshausse is een van de belangrijkste eerste stappen van de verandering. Nieuwe manieren van bewegen zijn ontdekt en worden omgezet. Politici hebben het niet makkelijk en moeten kleur bekennen. Degenen die zich aan de oude concepten en zekerheden vasthouden, vallen om en veel meer.

Jullie zien dat de Aarde zich beweegt in haar verandering en vele gebieden met de elementen reinigt. Dit zal nog sterker worden. Jullie zien het nu al aan de veranderde seizoenen. Daar moeten jullie niet bang voor zijn. Daarom spreken wij er ook niet zo vaak over. Zorg voor jezelf! Jullie weten toch: Goed verbonden met jezelf is men altijd op het juiste moment op de juiste plaats. Dit is een kosmische wet.

En uiteindelijk: Wat is dood? Ik zeg dit nu heel duidelijk tegen iedereen  die nog oude zaken in zichzelf heeft opgeslagen: De dood is uiteindelijk een overgang naar een ander niveau. Hoe minder jullie aan je leven vasthouden en proberen om dit te verzekeren, des te meer zitten jullie in de stroom en dat brengt op zichzelf weer vrijheid.

Het “nadeel” om in de zogenaamde geciviliseerde landen te leven is: Men gebruikt zoveel tijd om het leven zeker te maken en te sturen. Maar deze sturing is vaak niet de eigen waarheid. Zij is uit het milieu gemaakt. Zet de bril van de dualiteit af. Kijk door de “Maja”, de ruil, en wees zelfstandig, onafhankelijk van politiek en wetenschap. Wees vrij en zeg niet: Ik kan het niet want alles is hier al zoals het is! Dit zegt men tegen jullie. Maar het is niet zo!

 Kijk goed toe naar wie jullie menen te zijn. Zijn jullie het werkelijk? Begrijp mij alsjeblieft niet verkeerd: ik ben niet wereldvreemd en heb er zeker niets op tegen als men een gevulde bankrekening heeft en een mooi huis. Het gaat mij erom jullie er opmerkzaam op te maken dat dit niet jullie levensdoel is. Het is voor mij ook belangrijk om jullie nogmaals op het hart te drukken dat hetgeen er naar jullie toe zal komen jullie Hoger Zelf hetgeen is dat jullie Hoger Zelf voor julllie in petto heeft.

De invloed van de God in jullie is in deze tijd van verandering de JOKER!!!

Groeten van God!

Ik Ben Saint Germain

Ontvangen door Barbara Bessen in Augustus 2017. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen van de tekst zijn niet toegestaan.