woensdag 27 september 2017

Op deze dag van je leven / 27 September 2017 / Neal Donald Walsch

27 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat je mooi bent.

Ja jij. Kijk naar jezelf in de spiegel.
Als God ooit iets mooiers heeft geschapen in het universum dan jou,
is het een geheim.
Omdat het nergens kan worden gevonden.

Je bent een wezen van schoonheid.
Deel de schoonheid van jou vandaag, en je zult het ervaren!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl