Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 26 september 2017

Montague Keen: "Onthoud dat iedere vriendelijke daad wordt opgemerkt." / 24 september 2017 / Veronica Keen

Montague Keen: 
"Onthoud dat iedere vriendelijke daad wordt opgemerkt."

 Donderdag 26 september 2017 / Veronica Keen,

De boodschappen van Montague Keen worden gechanneld door zijn vrouw Veronica. Tijdens zijn leven hield journalist en wetenschapper Keen zich o.a. bezig met onderzoek naar het hiernamaals (de Scole Experimenten).

Na zijn dood in 2004 nam zijn spirit vrijwel direct contact op met zijn verbouwereerde vrouw, die zijn stem kraakhelder in haar hoofd hoorde. Van de informatie die doorkomt had noch zij, noch Montague zelf enige kennis tijdens zijn leven.

Er is sprake van een sfeer van opwinding waarvan velen van jullie je bewust zijn geworden en waar jullie je over verheugen. De overwinning ligt binnen handbereik en jullie voelen dit. Jullie weten en voelen in je ziel dat het samenkomen om te mediteren en te bidden, vruchten afwerpt. Ga hiermee door, het is jullie wapen tegen de duistere controlemachten. De Cabal is niet langer in staat vanuit de schaduw te heersen. Ze zijn ontmaskerd. Hun marionetten in de regeringen zien zichzelf nu worden ontmaskerd als VERRADERS van het menselijk ras. Je vraagt jezelf af wie je kunt vertrouwen? Zien jullie dan niet dat je meer macht bezit dan de cabal? Jullie hebben het bloedbad in Amerika dat de cabal had gepland, voorkomen. De 1% kan jullie niet onderwerpen. Ze maken geen enkele kans tegenover een ontwaakte mensheid. Alle zetels van het kwaad zien zichzelf nu ontmaskerd en voelen zich kwetsbaar. Ze hebben niet langer de controle.

Het Vaticaan met al haar geheime cultussen, zoals Opus Dei, zullen zich aan GOD/de Bron en het menselijk ras moeten verantwoorden. Hun kwaadaardige daden zullen worden ontmaskerd. Het Vaticaan steunt pedofilie en zij wil dat ook de mensheid dit accepteert. Maar de mensheid zal een dergelijke misdaad tegen haar onschuldige kinderen nooit tolereren. De dood is iets waar iedereen mee te maken krijgt. Dan ben je op jezelf aangewezen om de consequenties van je daden tijdens je leven onder ogen te zien. Het gehoorzamen van het Vaticaan zal geen excuus zijn voor je daden tegenover kinderen. Alleen je daden en je daden alleen, niet het excuus dat steeds opnieuw wordt gehoord: dat je orders hebt opgevolgd, wordt nooit en te nimmer geaccepteerd.


Onthoud dat iedere vriendelijke daad wordt opgemerkt. Vertrouw, terwijl jullie uit het duister van de kwaadaardige controle van religie en regeringen oprijzen, op je geweten. Weet wie je bent en waarom je in deze tijd van grote verandering op Aarde bent. Het is een nieuw begin. Waarheid en gerechtigheid zijn het allerbelangrijkst en dienen voor eenieder beschikbaar te zijn. Iedere dag kunnen we zien dat de mensheid sterker wordt, omdat de mensen voor de werkelijkheid waarin ze zichzelf aantreffen, ontwaken.

De leugens van de geschiedenis dienen te worden ontmaskerd. De leugens van de religies moeten worden ontmaskerd. Alleen waarheid en waarheid alléén zal nu nog worden geaccepteerd. Jullie moeten met wijd open ogen kijken naar hen die als grootse denkers en geweldige wetenschappers werden gepresenteerd, maar die jullie van valse leringen hebben voorzien. Ze maakten deel uit van de cabal en ze werden betaald om jullie onjuiste informatie op te dienen die in overeenstemming was met de leugens van de cabal. Kijk nog maar eens naar wat jullie over de Russische Revolutie werd verteld. Het komt overeen met wat jullie vandaag de dag in de wereld meemaken; dezelfde mensen en hetzelfde verlangen om de macht in handen te hebben, hoewel ze nu onder andere namen opereren.

Dezelfde mensen hebben gecreëerd wat jullie werd wijsgemaakt dat een hongersnood in Ierland zou zijn geweest. HET BETROF EEN HOLOCAUST, in gang gezet en onder toezicht van de JEZUÏETEN. Voor iedereen die op zoek is naar de waarheid, is het bewijs te vinden. Trap niet langer in hun leugens. Jullie zijn het aan jezelf verplicht om de waarheid te onderzoeken, want jullie worden omgeven door een zee van leugens.

Om je in het licht vooruit te begeven dienen jullie eerst de waarheid te onderzoeken en ernaar te leven. Alles wat jullie door je ouders, school en universiteit werd geleerd was op leugens gebaseerd, om ervoor te zorgen dat de cabal aan de macht bleef. Mijn vrouw is in Ierland opgegroeid, dus zij weet maar al te goed hoe het Ierse volk door het Vaticaan wordt gehersenspoeld. Het kwaadaardige controleregime over de harten en geesten van het Ierse volk is misdadig. Het Vaticaan heeft dit ook vele andere delen van de wereld aangedaan. Haar kwaadaardige heerschappij komt echter snel teneinde en dat komt geen moment te vroeg. De volledige omvang van hun criminele activiteiten zal voor eenieder open en bloot te zien zijn.

Beide zijden van het leven willen jullie graag bedanken voor je steun aan Dave McCann. Het recht zal zegevieren. Dit is jullie kans om de cabal te laten zien dat jullie hen niet langer toestaan om hem gevangen te houden. Onthoud: zonder Gods genade zou dit ook jullie lot kunnen zijn.


Hoe meer jullie met kracht en overtuiging bijeenkomen, des te meer zal de cabalcontrole falen. Jullie hoeven niet te vechten, maar alleen de waarheid naar buiten te brengen en jullie zullen hen zien vluchten om een goed heenkomen te zoeken. Ze willen de waarheid van hun handelingen niet onder ogen zien. Ze hadden gedacht dat ze te slim waren voor jullie stervelingen om hen ooit te wantrouwen. Ze zagen zichzelf als superieur aan jullie. Maar hun spel is uit, ontmaskerd en blootgelegd, dus er is geen twijfel mogelijk dat alleen zij verantwoordelijk zijn voor alles dat kwaadaardig en corrupt is op Aarde.

De taak die voor jullie ligt is groot en de beloning is enorm: de verwijdering van alle corruptie. Het herstel van alles wat de mensheid nodig heeft om te kunnen overleven: water, voedsel, lucht, de basisbenodigdheden van het leven; deze moeten prioriteit hebben. Vind leiders die je kunt vertrouwen, die niet gelieerd zijn aan religie of politiek. De oude orde, geregeerd door politieke partijen, kunnen niet in overweging worden genomen, want er is teveel ballast bij betrokken. Honderden jaren geleden werden er zaken in stelling gebracht om ervoor te zorgen dat deze transitie soepel zou verlopen. De grote zieners uit het verleden, zoals Nostradamus, schreven dat het zo zou zijn. Jullie zullen slagen en jullie zullen alle hindernissen op je pad verwijderen. Er was geschreven dat dit zo zou zijn. Omhels de toekomst en maak het alles dat je zou wensen dat de toekomst zal zijn.

Mijn lief, je zit op het goede spoor. Alles zal gebeuren als de tijd rijp is. Je herinnerde gisteren onze trouwdag, toen we onze liefde hebben gevierd. Zo zuiver, zo groot, dat zelfs de dood het niet kan verminderen. Onze liefde gaat door.

Altijd tezamen, je aanbiddende, Monty

Opmerking van Veronica

Teken s.v.p. de RootsAction voor Dave. We zijn jullie zo dankbaar als je even de tijd neemt om dat te doen.


Vertaling: Rob/Marja