Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 25 september 2017

Jezus: Toen God jullie heeft geschapen, gaf Hij jullie alles wat Hij had. /24 september 2017 / door John Smallman


Jezus:
Toen God jullie heeft geschapen, gaf Hij jullie alles wat Hij had.
24 september 2017 / door John Smallman

De mensheid zit in het proces van ontwaken uit een zeer diepe slaap die gevuld is met ontelbare dromen en nachtmerries. Sommige dromen zijn werkelijk zeer plezierig geweest, maar de nachtmerries hebben velen opgescheept met intense pijn en lijden – en ze lijken intens echt. Wanneer jullie ontwaken, zal de herinnering eraan snel wegebben terwijl jullie je vestigen in het goddelijke en oneindige veld van Liefde, Werkelijkheid, de staat van perfecte vrede, vreugde en harmonie, die jullie in waarheid nooit verlaten hebben. Het is jullie THUIS. En er bestaat geen ergens anders.

Wat jullie als mensheid al hele tijdperken lang hebben ervaren – in waarheid slechts kortstondig – is onecht, illusoir, zelfs ofschoon jullie de momenten van vreugde en geluk die jullie hebben gehad, ervaringen zijn die jullie je, als mens, zouden willen herinneren en mogelijk zouden willen herhalen.

Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie zullen doen, zal het besef bij jullie dagen dat er niets van de illusoire beleving is dat jullie zouden willen herbeleven of levendig in jullie geheugen zouden willen vasthouden, want wat jullie bij je ontwaken, zullen ervaren is ver voorbij iedere vreugde, geluk of genot waarvan jullie hebben genoten toen jullie sliepen en droomden. Als mensen die de illusie beleefden, hebben jullie plezierige dromen gehad, maar naarmate jullie ontwaakten zijn ze weggeëbd en gezien als zeer ontoereikend omdat ze onwerkelijk waren in vergelijking met de vreugde en het genot van de illusoire werkelijkheid die jullie beleven als schijnbaar volledig wakkere mensen.


Jullie Echte ontwaken zal je vullen met zo’n diepe vreugde, zo intens, dat alle herinneringen aan de droom onmiddellijk zullen wegebben, terwijl jullie de Werkelijkheid, Liefde, Eenheid met jullie goddelijke Bron omarmen, de staat waarin jullie zo liefdevol werden geschapen om de oneindige en eeuwige vreugde te ervaren.

Jullie zijn, elke en iedere mens die ooit op de Aarde geleefd heeft, wakker, levend, vol vreugde, eeuwig en volledig bewust in ieder moment van jullie Aanwezigheid in de Aanwezigheid van God, jullie goddelijke en oneindig liefdevolle Schepper – Bron, Vader/Moeder/God. . . welk woord dan ook voor jullie werkt om te benoemen, te definiëren, te omschrijven de Opperste liefdevolle en oneindige wijze Intelligentie die Alles is, die de Schepping is, die JULLIE is! Er bestaat geen afscheiding, jullie zijn in ieder moment van je eeuwige bestaan Een met God. Jullie zijn een eindeloze staat van zuivere vreugde.

Als mensen is het jullie doel om te ontwaken en, omdat allen Een zijn, houdt dit het helpen in van ieder ander om te ontwaken. Wanneer jullie je naar binnen keren, in jullie heilige innerlijke toevluchtsoord, waar het Licht Van Gods Liefde altijd aanwezig is – zelfs ofschoon jullie een dunne en zwakke sluier tussen jezelf en het Licht hebben optrokken om je Er voor te verbergen – is jullie intentie om alleen maar beminnelijk te zijn en te helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid enorm krachtig en effectief, zelfs wanneer jullie dat niet bemerken of voelen. Jullie liefdevolle intentie prikt door de sluier heen en wordt één met de goddelijke intentie die de mensheid wakker zal maken. Onderschat of geringschat de kracht van jullie liefdevolle intenties niet, want wanneer jullie dit doen, dan saboteren jullie deze zelfde intenties.

Jullie zijn allemaal oneindig krachtige wezens, de perfecte kinderen van God, maar jullie hebben, tijdelijk, je kennis verborgen, je bewustzijn van deze feitelijke informatie van jezelf. Toen God jullie geschapen heeft, gaf Hij jullie alles wat Hij had, gewoon door jullie te scheppen als Een met Hem. Alles wat Hij is, deelt Hij met of biedt Hij volledig onvoorwaardelijk aan de hele schepping aan. Jullie zijn allemaal Alles wat Hij is. Op geen enkele manier zijn jullie minder dan wie dan ook of minder dan God Zelf want God schept alleen maar perfecte uitbreidingen van Zich Zelf.

Het is niet arrogant, laat staan waanzinnig, om te erkennen en te accepteren dat jullie niet minder zijn dan jullie goddelijke Schepper, omdat het Licht, de Liefde, de Wijsheid, de Intelligentie en de Kracht, in feite alles wat God is, ook Jullie zijn. Wanneer jullie ontwaken, zal dit je onmiddellijk en overvloedig helder zijn. Echter, in jullie schijnbare afgescheiden staat als mensen, is deze waarheid helemaal niet zinnig, want jullie intelligentie, jullie vermogen om goddelijke waarheid te begrijpen is ernstig beperkt.

Terwijl jullie door je ontwakingsproces heengaan is alles wat je moet doen je hart volledig te openen voor het veld van goddelijke Liefde, waarin jullie allemaal verblijven en toestaan dat Het jullie volledig wezen doordringt. Blokkeer Het niet uit angst om het niet waard te zijn, niet goed genoeg te zijn of omdat jullie denken dat God jullie zal oordelen, afkeuren en straffen voor de misstappen en zonden die jullie denken begaan te hebben. Die negatieve zelfoordelen zijn onderdeel van de illusie, het zijn oordelen van wat er gebeurd is terwijl jullie sliepen en droomden en, zoals jullie weten van je ervaringen als mens, wat in je dromen gebeurt is onecht! Jullie ontwaken en komen tot de ontdekking dat niets is veranderd en dat de droom wegebt.

Onthoud, GOD IS LIEFDE! Daar moeten jullie je aandacht op richten, want Liefde is de onvoorwaardelijke acceptatie van de hele schepping, die is wat Ze is en daarom, zullen jullie of kunnen jullie nooit worden buitengesloten! God is jullie eeuwige Thuis waarvan jullie nooit de toegang werd geweigerd of van afgekeerd zijn. Jullie kozen er alleen maar voor om wat anders te ervaren dan God en bouwden de illusie waarin jullie die ervaring konden hebben. Het is een onrealistische droomstaat waarvan jullie het ontwaken niet kunnen vermijden.

Vier dit! Jullie zitten nu in het proces van ontwaken in de Werkelijkheid die jullie permanente en eeuwige Thuis is. Zonder jullie aanwezigheid is Deze incompleet, maar Het kan nooit incompleet zijn, daarom moeten jullie daar al zijn!

Ontwaken is jullie menselijke taak. Een taak waarbij jullie niet kunnen falen om perfect te volbrengen. Dus, ga dagelijks binnenin en ga in gemeenschap met het Licht van Gods Liefde die daar altijd aanwezig is, zoals Jullie dat zijn en voel de Liefde die zich in ieder moment ontvouwt en jullie omarmt en aanmoedigt om te ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaald: Sjra