zaterdag 30 september 2017

Het Ascenderen met Gaia Door Dienstbaarheid aan Anderen / De Arcturianen via Suzanne Lie – 26 september 2017

Het Ascenderen met Gaia
Door Dienstbaarheid aan Anderen
De Arcturianen via Suzanne Lie – 26 september 2017


Een Discussie van Achter de Schermen met de Arcturianen
via Suzanne Lie en Shawnna Donop

Wij zijn op een reis om te herinneren wie wij zijn, waarom we naar de Aarde kwamen en wat wij verondersteld worden te doen op de Aarde.
Dit is waar de mensheid is binnenin dit NU. Het is het NU voor de mensheid om wakker te worden en zich te realiseren dat zij kozen om naar de Aarde te komen. De mensheid moet zich herinneren dat zij de scheppers zijn van hun werkelijkheid.

Feitelijk heeft hun vijfdimensionale zelf ervoor gekozen om een 3D/4D lichaam aan te nemen om de planeet te assisteren. Suzille heeft van meer en meer mensen gehoord die zich plotseling herinnerden en dit herinneren is een vitaal deel van wat er aan het gebeuren is.
Iedere dag, beginnen steeds meer mensen zich te herinneren.
Daarom zullen er mensen zijn die naar deze waarheid worden getrokken omdat zij zich iets herinneren.

Dit “iets is een houvast of steunpuntje.” Dit proces heeft veel van een bergbeklimmer die klimt tegen een steile berg. Ze moeten een klimspijker in de berg plaatsen en vastgebonden blijven hieraan zodat zij niet vallen en zodat zij omhoog kunnen gaan naar een volgend niveau. Dan wanneer dat gestabiliseerd is, brengen ze een andere klimspijker aan in een ander stuk rots en gaan weer omhoog.

Het is het proces om jullie zelf toe te staan om de er(her)kenning erin te brengen van wat ervaren is als “echt” zijnde.
En om echt ‘echt’ te kunnen zijn, is het nodig om in het dagelijkse leven te worden geïntegreerd. Deze integratie in het dagelijkse leven is iets dat heel moeilijk is om alleen te doen omdat het niet iets is wat ooit is gebeurd op de planeet.

Het heeft nooit plaatsgevonden. Daarom kan iemand niet gaan in enig verleden leven om te helpen bij het aanpakken van deze uitdaging. Wat er daarvoor in de plaats gedaan moet worden, is om in jullie vijfdimensionale zelf te gaan die ervoor heeft gekozen om een fysiek lichaam aan te nemen die jullie nu dragen.

SD: Jullie hebben net genoemd het bewegen naar het vijfdimensionale zelf.
Dat is de manier om te integreren en ook om die werkelijkheid te belichamen. Dit is hoe onze vijfdimensionale zelf een deel wordt van ons dagelijkse leven?

A: Het voornaamste is om anderen te helpen te herinneren wie zij zijn.
En zij zullen zich herinneren dat zij niet alleen een fysiek persoon zijn die leeft op een fysieke planeet met al de fysieke terughoudendheden, angsten, verantwoordelijkheden en plichten.

Wanneer zij zich hun Hogere ZELF herinneren, zullen zij zich herinneren dat hun Hogere Zelf niet het een of andere hogere wezen is. Hun hogere zelf is gewoon hun eigen zelf, hun hele eigen zelf, die ervoor heeft gekozen om vrijwillig naar de 3D Aarde te komen om een fysiek voertuig aan te nemen om te assisteren met de planetaire ascentie.
De verbinding met dit hogere zelf zal de herinnering activeren van waarom zij hebben gekozen en wat precies de Missie was die is gekozen om te vervullen terwijl zij nog in hun vijfdimensionale ZELF waren.

Vanuit die hogere frequentie van de werkelijkheid lijkt alles in de lagere werelden heel veel gemakkelijker om veel dingen te doen. Echter, deel van de reden waarom zoveel mensen hun ware ZELF vergaten is omdat, in de vijfde dimensie, er GEEN tijd en GEEN ruimte is.

In de vijfde dimensie en verder, kunnen jullie een beeld/verbeelding in jullie gedachten/geest houden en ogenblikkelijk zal jullie gedachten/geest dit creëren.
Dat vind NIET plaats in de derde dimensie. En, zelfs in de vierde dimensie, verschijnen deze beelden/verbeeldingen “gewoon als een deel van jullie dromen of verbeelding.”

Daarom is het een mooie “grote stap” om een documentatie te maken van jullie dromen en de berichten die als het ware jullie hoofd invliegen zonder reden. Deze documentatie schept een brug naar de vierde dimensie.

Dan kan er worden gecreëerd de vierdedimensie brug tussen de derde/vierde en de vijfde dimensionale werkelijkheden. Wanneer jullie het bewustzijn uitbreiden over die brug en de ervaring delen met anderen, kunnen jullie anderen helpen om zich te herinneren wie zij zijn als zij binnenin hun Vijfde Dimensionale ZELF zijn.

Hebben jullie nog vragen over wat de beste manier is om dit op een unieke manier te delen, want natuurlijk is dit ons thema in grote mate. Eerder, was de focus allereerst gebaseerd op het er(her)kennen van de mensen dat zij op de planeet waren, wat ook van vitaal belang is want het zorgt ervoor om ze uit dienstbaarheid aan zelf te halen.

De enige manier waarop jullie effectief kunnen zijn is om jullie zelf te verplaatsen naar dienstbaarheid aan anderen, zoals bij actieve dienstbaarheid aan anderen.
Vele mensen zouden dienstbaarheid aan anderen willen geven, maar het is te schrikwekkend en te overweldigend.

Waar moeten ze beginnen, hoe kunnen ze beginnen en wat voor mogelijke dienstbaarheid hebben zij en hoe kunnen ze het delen? Dit zullen belangrijke vragen zijn die zullen worden beantwoord via jullie innige heraansluiting met jullie vijfdimensionale zelf.

SD: Okay, ik denk dat dit behulpzaam is. Ik hou van wat jullie hebben gezegd – vind een unieke manier om deel te nemen en richt jullie op deze terugkerende thema’s en het voelt aan alsof het voortdurend evolueert. Iedere gebeurtenis, initiatief en discussie is gericht op een specifiek relevant onderwerp voor ieder NU en het voelt aan alsof  wij een punt bereikt hebben waarop wij alle van deze eerdere thema’s bij elkaar aan het combineren zijn.

A: Dus de mensen die in staat zijn de urgentie te verwerken waarvoor ze worden aangesproken bij hun eigen Hogere Zelf, zullen degenen zijn die erbij blijven omdat ze gereed zijn voor dienstbaarheid.

Wij gaan hierop in omdat Gaia een planeet is met vrije wil en alleen degenen die vanuit hun eigen vrije willen ervoor hebben gekozen om die toewijding te hebben voor het overeenstemmen met de planeet, het overeenstemmen met het vijfdimensionale zelf, het bewegen van hun derde dimensionale zelf naar hun vijfde en het leren om hoe ineen te strengelen en wisselwerken met een specifiek lid van hun vijfdimensionale zelf.
Er zijn vele leden van jullie vijfdimensionale zelven die ervoor hebben gekozen om de ‘Gedownloade” te zijn. Zoals wij, de Arcturianen, ervoor hebben gekozen om de “Gedownloade” te zijn voor Suzille.

Er zal aandacht worden besteed aan dat toewijdingproces om die download te starten, door hetzelfde tijdstip te vinden, hetzelfde ritme in zelf, waar zij op dezelfde tijd en tegelijkertijd naar dezelfde plaats gaan met die inzet die deel uitmaakt van het dagelijkse leven en niet alleen als het nemen van een les(sen).

SD: En het element toevoegen van communiceren met de planeet.

A: Ja, het toevoegen van het element van communiceren met de planeet en het gelijktijdig communiceren met jullie vijfdimensionale zelf.  Dus er zal zeker een “leren” zijn om hoe te communiceren met de planeet, gelijktijdig met het vijfdimensionale zelf. Omdat het vijfdimensionale zelf degene is die ervoor heeft gekozen om de planeet te assisteren.

Het is jullie vijfdimensionale zelf die diepgaand communiceert met de planeet en beseft dat Gaia een levend wezen is en het is Haar Nu om te transmuteren naar een hogere frequentie.
In feite gaat Gaia door dit proces heen net zoals al degenen van Gaia die ascenderen doorheen dit proces gaan.

Om naar die vijfde dimensie te gaan, is het nodig om te gaan in een transmutatieproces (overgang in iets anders) van al de incarnaties. Degenen van Goud zouden hiervan een bestanddeel zijn omdat zij de bewaarders van de drempel zijn.

Degenen van Goud zijn degenen die jullie helpen en toestaan om de vijfde dimensie binnen te gaan. Degenen van Goud kijken naar iedere persoon in de “lijn van de ascentie” en zeggen “jullie zijn er bijna klaar voor, maar jullie moeten dit, dit en dat leven moet worden omgezet.

Daarvoor moeten jullie teruggaan en de wanklank op ruimen die jullie hebben achtergelaten op het lichaam van Gaia terwijl jullie in die incarnatie waren.
Sommige mensen denken dat als ze gewoon “leuke, mooie mensen” zijn de ascentie ingaan.

Maar de werkelijkheid is dat de ascentie betekent dat iedere persoon naar elke incarnatie moet gaan die zij ooit op de planeet hebben gehad en elke duisternis die ze hebben achtergelaten op het lichaam van Gaia, in de kern of overal.

SD: Wat is ons belangrijkste en meest effectieve werktuig of actie?

A: Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur. Onvoorwaardelijke Liefde heeft het vermogen om angst te transmuteren naar Onvoorwaardelijke Liefde.
De grootste vijand is altijd angst! Mensen die kennelijk slecht zijn, worden door angst gedreven.

Mensen die aangeboren goed zijn worden gedreven door Onvoorwaardelijke Liefde.
Onvoorwaardelijke Liefde is een energieveld dat toestaat om mensen te laten stijgen bovenuit
hun persoonlijke angst. Natuurlijk is er ook de transmuterende kracht van het Violette Vuur, welke toe staat om eigenlijk jullie werkelijkheid te transmuteren naar een hogere frequentie.

Wanneer de mensheid is in het bewustzijn van Onvoorwaardelijke Liefde, hebben zij de mogelijkheid om het Violette Vuur te gebruiken om eigenlijk de werkelijkheid te transmuteren. Zonder de Onvoorwaardelijke Liefde, welke het tegengif is voor angst, is het voor de mensheid een moeilijk ding omdat er zoveel angst is.

Dus, een groot deel van dat angst zaaiende wat aan het gebeuren is, is door opzet van de duisteren. De angstige dingen die op de planeet aan het gebeuren zijn doelbewust geplaatst. Maar eenmaal wanneer men resoneert met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur, zal het bewustzijn uitbreiden naar/in de vijfde dimensie.

Dan kunnen ze naar beneden kijken en de illusie zien. Vanuit het hogere perspectief, kunnen de illusies gemakkelijk worden onderscheiden van de werkelijkheid. De duisternis is een illusie omdat het zich eigenlijk niet kan hechten aan de planeet, aangezien Gaia steeds meer en meer aan het terugkeren is naar Haar vijfdimensionale, Planetaire Zelf.

Ook is er genoeg inspanning en opoffering geweest door mensen op Gaia zodat Gaia zich gestaag verplaatst naar een vierde/vijfde dimensionale expressie van het zelf.
De krachten van de Duisternis zijn zich hiervan bewust, (letterlijk) doen ze de luiken naar beneden en werken er harder aan om angst en vernielingen te creëren omdat zij weten dar het hun laatste kans of slag is.

Wanneer zij niet snel stoppen, zat het voor hen te laat zijn, want zodra het vijfdimensionale onderdeel van Gaia zich verheft van de illusie van de derde/vierde dimensionale Matrix, zal de planeet vijfdimensionaal zijn.

Dan, degenen die niet in staat zijn om hun vijfdimensionale staat van bewustzijn te onderhouden, zullen NIET in staat zijn om hun verbinding met de steeds vooruitgaande vijfdimensionale planeet te onderhouden.

Dan zullen zij gaan naar andere werkelijkheden, lagere, astrale werkelijkheden.
Zij zullen allemaal opnieuw moeten beginnen.
Niet op een slechte manier, aangezien de hogere dimensies geen behoefte hebben aan bestraffing. Zij zullen moeten aanvangen op de hoogste plaats van waaraf ze het verlaten hebben.

Nu wanneer zij het verlaten hebben vanuit een erg, heel erg donkere plaats, dan gaan ze terechtkomen in het lagere astrale. En wanneer zij minder verschrikkelijk duister zijn, dan zouden zij terechtkomen in het midden van het astrale.

Dan, zijn er enkele die gewoon verward zijn en verschrikkelijke kinderjaren hebben gehad en vele afschuwelijke dingen zijn er met hen gebeurd. Zij plaatsten, om het zomaar uit te drukken, gewoon een voet voor de andere en amper aan het overleven.

Zij hadden niet genoeg te eten, ze waren in een afschuwelijke situatie en ze waren vertrapt.
Daarvoor zullen zij gaan naar de hogere subvlakken (gebieden) van het astrale waar zij daadwerkelijk hun mentale capaciteit krijgen om te gebruiken om te corrigeren de verschrikkelijke omstandigheden die zij op de Aarde hebben gehad.

En dan zodra zij dat leren, dan kunnen zij zich verplaatsen naar de vijfde dimensie  vanuit het astrale. Dus wij kunnen zeggen – er is iets voor iedereen.

SD: Dus de krachten van de duisternis – hun belangrijkste focus is verspreiden van angst?
Dat is hun belangrijkste werktuig?

A: Ja, angstige, bange mensen zijn gemakkelijk te controleren. Wanneer mensen weigeren om bang te zijn, is het erg moeilijk om hen te controleren. Mensen verbonden met hun hogere zelf – dat is de grootste angst van de duisteren.

Eenmaal wanneer mensen verbonden zijn met hun Hogere Zelf of met een Geasdendeerd Wezen, zelfs wanneer zij niet in staat zijn  om te geloven dat zij een vijfdimensionaal zelf zijn, als zij zich verbinden met wat dan ook hun geloof of hoe dan ook hun geloof het presenteert aan hen als een Geasdendeerd wezen, dan zijn zij onder de beschermende liefde van dat geascendeerde wezen.

Dan zullen zij in staat zijn  om in het hogere astrale te blijven totdat zij gereed zijn om dat energieveld te transmuteren naar/in hun eigen individuele ZELF die NU gereed is om hun Vijfde Dimensionale Zelf te accepteren.

SD: Dus in termen van de duisteren, spreken wij over en hoe het planetaire NU wordt gehaast. Daarom is het van belang om een urgent bericht te hebben?

Als de inspanningen van de duisteren worden  opgepept/versterkt, zullen wij een gevoel van gehaast hebben?

A: Ja, dat gevoel kan er zijn….. zoals het brandalarm is afgegaan: “Wacht, wacht, we moeten naar buiten, we moeten naar een andere plek gaan, er is iets mis, misschien is het geen brand, maar we moeten er nu uit.”

Daarom kunnen sommige mensen zeggen: “Wacht er is iets mis. Er is iets wat ik niet weet! Ik kan er niet achter komen wat het is, maar er is iets anders. Ik moet gaan. Ik moet verder gaan.”

Suzille heeft met meer mensen gesproken die naar die plek geraken. Zij geraken naar die plek waar zij zeggen : “Wacht, dit is niet helemaal goed. Ik wordt niet verondersteld hier te zijn. Dit is niet mijn ruimte. Ik ben meer dan dit. Ik ben meer liefhebbend dan dit, ik ben vriendelijker dan dit. Dit is niet mijn ruimte.” Wat er gebeurd is dat deze mensen zich realiseren dat hun “hersenspoelen/overtuigen” wegvalt of afvalt.

Het hersenspoelen vertelde hen dat zij bijna niet “goed genoeg” waren.
Dus was het nodig dat zij langer lijden en om harder te werken! Het hersenspoelen vertelde hen ook dat hun gezagsdragers hen dat vertellen, “jullie zijn niet goed genoeg. Wanneer jullie doen wat wij zeggen, dan worden jullie misschien beter.”

Gelukkig stopten steeds meer mensen te geloven dat deze verklaringen waar waren.
Toen begonnen meer en meer mensen te zeggen, “ Ik geloof niet dat dat waar is in mijn hart. Sommige van hen begonnen zelfs te zeggen:
“Nee, ik geloof dat niet meer. Ik ben een goed mens. Ik weet dat ik een goed mens ben, ik geloof niet dat ik hoef te doen en te zijn zoals jullie zeggen!”

Gelukkig, waren/zijn de 3D mensen begonnen het hersenspoelen af te werpen.
Toen stelde zij zich ervoor open dat veel van de berichten die zij hoorden van de duisteren, gewoon hersenspoelen was!

Toen zeiden zij, “Hey, ik ben een goed persoon, ik hou van mijzelf. Er is een mij van binnen die bedekt is door al de dingen die in mijn leven gebeurden. Trouwens iedereen is zuiver geboren, maar slechte en duistere dingen gebeurden met hen.”

Vanuit dit perspectief van het zijn omringd door Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijke Vergeving, kan de mensheid naar iemand kijken die van het duistere is en zich realiseren dat deze iemand liefde nodig heeft en begeleiding op een hele jonge leeftijd. Maar zij hebben dat niet gekregen. Hun bewustzijn werd echter gevangen in angst.
Dus alles wat zij konden waarnemen was angst.

SD: De werktuigen Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur zijn de manieren waarmee wij positief degenen kunnen beïnvloeden die deel zijn van wat wij duisteren noemen, duistere krachten en de mensen waar jullie bovenstaand over hebben gesproken. Dus, dat is waar wij onze inspanningen op richten – op deze mensen.

A: Ja en ze Onvoorwaardelijke Liefde sturen en Violet Vuur. Stuur de duisternis Liefde en Licht. Waarschijnlijk is een van de belangrijkste dingen die jullie zouden kunnen doen , mogelijkerwijs, ze naar een plek te krijgen waar ze wat hulp kunnen ontvangen.

Maar waarschijnlijk willen ze niet, tenminste aanvankelijk. Deze mensen zijn ingeworteld en geregeerd door duisternis voor/doorheen vele incarnaties. Deze mensen zullen degenen zijn die zijn wie zij zijn en kunnen zich van een lang proces bedienen om te veranderen.
Zij zullen waarschijnlijk niet in staat zijn om te ascenderen met de planeet totdat ze hebben gestudeerd in al de Astrale Mysteriescholen.

Ook zullen zij niet in staat zijn met de planeet mee te bewegen omdat zij NIET leven op de planeet. In plaats daarvan leven zij op de Matrix van de 3D. Wanneer het hogere Licht
aanvangt met zichzelf te absorberen rondom en in de planeet, dan zal deze 3D Matrix losraken, Gaia verlaten en zich wikkelen om een planeet van een lagere frequentie.

Deze duisteren zullen deze kans hebben verloren om te bewegen, door te gaan in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid en zij zullen gewoon weer overnieuw moeten beginnen. Het is een reset. Zij zullen een reset hebben.

De eclips was ook een reset en eigenlijk een waarschuwing voor iedereen dat het het NU is om jullie bewustzijn ‘opnieuw te zetten.” Het is het Nu om jullie zelf op te vangen wanneer jullie bewustzijn op een manier kopje onder gaat, want het zal, het zal het absoluut doen.

JULLIE zullen in staat zijn “ om jullie EIGEN Multidimensionale Zelf vast te houden.”

 DE ARTURIANEN
  Via Suzanne Lie
Vertaald voor wakkeremensen door Anja