Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 25 september 2017

Heavenletter 2047: Laat je Hart Opstijgen / Geplaatst 25 september 2017

Heavenletter 2047:
Laat je Hart Opstijgen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 25 september 2017


God zei:

Open je hart, geliefden, wat er ook moge komen.

De waarde van je hart kan niet afhangen van hetgeen waarmee het gevoed wordt.
Als je hart zou het wachten op de juiste en perfecte conditie om te geven, dan zou het zwak gespierd zijn. Je hart moet in de gewoonte zijn van liefde, altijd, dag en nacht, regen of zon. Je hart moet niet wachten tot het signalen van buitenaf krijgt. Je hart slaat vanuit zijn eigen verdiensten. Je hart hoeft niet te oefenen. Het is altijd betrokken in het echte leven.

Als je uitkijkt naar een wachtrij, dan betekent dat dat je ergens op wacht. Je hart is bedoeld om op niets te wachten. Het blijft kloppen, ongeacht welke schepen er wel of niet aan de horizon verschijnen. Je hart moet zichzelf leiden. Of denk aan je hart als een sneltrein. Het ene hart wacht niet op het andere. Het gaat gewoon zijn eigen weg, ongeacht waar de andere treinen heen gaan. Het krijgt zijn gegevens niet van andere treinen.


En zo tuft je hart verder, het start niet en stopt niet afhankelijk van het weer. Of we kunnen zeggen, het start altijd, altijd iedereen aan boord latend, gemakkelijk en automatisch. Wie er ook voor de trein verschijnt wordt verwelkomd en geëerd. De trein buigt voor iedereen en knielt voor niemand.

De trein, die we als ons hart beschrijven, blinkt en schittert. Een andere trein kan zonder stoom zijn, maar dat van Ons, nooit. Ons hart van liefde is steeds vol en zendt steeds liefde uit, terwijl het langs het spoor van het leven tuft.

Op de een of andere manier heb je de indruk, dat je hart van jou is en dat het jou toebehoort, om ermee te doen wat je wil, dat het van jou is om te geven en te behouden, het jouwe om te geven en te nemen, het jouwe om te geven en te beslissen wanneer en waar. Jouw hart is van Mij, en Mijn hart is nooit beperkend. Mijn hart houdt zich niet bezig met pietluttigheden. Mijn hart sluit zich niet in zichzelf op, alsof het een kou zou kunnen vatten.

Jouw hart moet het Mijne volgen, niet een of andere censurerende vlaag van een dwalende denkgeest. De denkgeest is niet bedoeld als de ingenieur die het hart mag bevelen wanneer het mag stoppen en wanneer het mag kloppen. Jouw denkgeest moet jouw hart, voor eens en voor altijd, zeggen:

"Ga. Ga als een oplader. Wees als een Lichthuis, van wie het licht steeds brandt. Geef je liefde op elk moment volledig. Wees er niet spaarzaam mee. Een gelukkig hart geeft, en ik wil dat je hart gelukkig is. Ik, jouw denkgeest zal geen strenge opzichter zijn. Ik zal helemaal geen gezagsdrager zijn. Ik zal ervoor zorgen dat er geen poort aan de ingang van je hart is. Ik zal ervoor zorgen dat je hart steeds open is. Dat is wat ik je zal zeggen om te doen. Ik zal erop toezien dat jij je hart onophoudelijk aan allen zal geven, die voorbij komen, en aan allen die veraf zijn, want ik, jouw denkgeest, weet wat je te doen staat, en ik maak dat nu voor je mogelijk. Niet langer zal ik me er mee bemoeien en de ene persoon waardig noemen voor liefde en de andere niet.

"Ik zal nu en voor altijd aanvaarden, dat één slag van jou, Hart, meer waard is dan mijn berekeningen en classificaties. Ik zal niet langer je richting gever zijn. Ik zal je niet langer zeggen om voorzichtig te zijn en te wachten. Ik zal je niet langer ondermijnen. Ik zal niet langer eisen aan je stellen, Hart Dat Slaat, behalve de liefde die aan jou is om te geven, om te geven in een steeds wijder wordende cirkel, om in de volheid te geven, die God jou gaf. Hoe dwaas was ik toch, om zelfs maar één keer tussenbeide te komen bij een gulle gever zoals jij bent, Hart. Nu vraag ik jou genadig om boven mij te gaan staan. Ik kan denken, jij kan echter liefhebben. Daarvoor neem ik voor jou mijn hoed af."

vertaald door: leen