Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 9 september 2017

De Arcturianen: HET VERLATEN VAN DE TIJD / via Suzanne Lie – 7 september 2017

De Arcturianen:
HET VERLATEN VAN DE TIJD

via Suzanne Lie – 7 september 2017

Jullie beginnen allemaal symptomen te hebben van het verlaten van de tijd.
Dat concept – verlaten van de tijd – is zo belangrijk omdat het verlaten van de tijd  een van de belangrijke symptomen is van het overgaan naar de vijfde dimensie.
Jullie leven NU in wat eens werd genoemd, het Aquarius Tijdpek, dat eens was en nog steeds wordt gebruikt om de overgang te omschrijven naar de vijfdimensionale frequenties van de werkelijkheid.

Er is slechts een klein percentage van de mensheid die zich eigenlijk realiseert wat er eigenlijk plaatsvindt, maar steeds meer en meer van jullie zijn de lege plekken aan het invullen met dat wat vroeger “onbekend” is geweest met jullie eigen persoonlijke perspectieven over hoe het leven zo anders verschijnt, maar gelijktijdig, het zelfde als ooit.

Deze situatie is er omdat jullie vijfdimensionale bewustzijn informatie bewerkt en verwerkt  en veel sneller prikkelt dan jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn.
Daarvoor, weten jullie, ontvangen, verbeelden en/of dromen concepten die meer inspirerend zijn, creatief en fantasierijk.

Voor dit NU, de concepten die jullie in staat zijn om te ontvangen, begrijpen en  zelfs naar handelen, zouden verloren geraakt zijn in de driedimensionale warboel van “door het leven heenkomen.”

Ja, er zijn nog steeds veel lieve mensen die nog steeds verloren zijn in de derde dimensie, maar meer en meer, zullen hun vrienden, familie, collega’s, medewerkers en zelfs vreemden iets zeggen of iets doen dat hun Hogere Dimensionale ZELF zal activeren.

Eenmaal wanneer iemand zijn/haar Hogere Dimensionale ZELF, wat betekent de frequenties van hun menselijke voertuig die resoneren met de vijfde dimensie en verder, in trilling is gekomen met de ontwaking, zal jullie bewustzijn voldoende uitbreiden voor jullie om te “weten” dat jullie verbonden zijn met een hogere frequentie van de werkelijkheid.

Wanneer jullie te doen hebben met onderdrukking en hard laten werken, dat wil zeggen werken en werken aan/met 3D taken, vergeten jullie je Multidimensionale ZELF en richten jullie je enkel op het driedimensionale voertuig dat jullie dragen gedurende jullie bezoeken aan het fysieke vlak.

Wij, de Arcturianen, prijzen jullie voor de grote moed die het nam om jullie hogere dimensionale Sterrenschepen of Thuiswerelden te verlaten om een driedimensionaal aardevoertuig aan te nemen om de lieve planeet Gaia te assisteren. Terwijl jullie in jullie hogere staten van bewustzijn zijn, kunnen jullie allemaal  je herinneren de vroegere perioden van jullie Thuiswerelden waarin de frequentie van de werkelijkheid nog steeds was vastgelegd aan de derde en de lagere vierde dimensies.

Het is door deze herinneringen dat jullie, moedige vrijwilligers, besloten om een aardevoertuig aan te nemen en te helpen met de planetaire ascentie van de Aarde,
gekend als Gaia, in de hogere werelden. Jullie, de vrijwilligers, kwamen naar de Aarde en zijn NU aan het ontwaken naar jullie aangeboren vijfdimensionale bewustzijn.

Jullie vijfdimensionale bewustzijn bewerkt/verwerkt de werkelijkheid veel sneller dan een derde/vierde dimensionaal brein. Ook, hunkert jullie vijfdimensionale bewustzijn naar creatie. Dus, als jullie ontwaken voor jullie ware, hogere staten van bewustzijn, zullen jullie jezelf vinden hunkerend om creatief te zijn op de een of andere manier.

Er is geen goede of foute manier om creatief te zijn. In feite, wanneer jullie je aangeboren, innerlijke vijfdimensionale ZELF toestaan om jullie leven te begeleiden, ontdekken jullie een regelmatige stroom van inspiratie, creativiteit, verbeelding en het meest belangrijke, de behoefte om dienst te verlenen aan anderen.

Aanvankelijk kunnen jullie drie/vier dimensionale bewustzijn, gedachten en emoties verward zijn door de plotse veranderingen in jullie gedachten, acties, gedachten en gedragingen. Maar, als deze nieuwe, vijfdimensionale expressies van het ZELF “online” komen in jullie dagelijkse leven, beginnen jullie dromen en/of meditaties te hebben.

In deze dromen en meditaties, nemen jullie jezelf waar op een Sterrenschip of op een andere planeet, welke veel aanvoelt als Thuis. In het begin, zijn jullie er zeker van dat jullie deze dromen niet met iemand kunnen delen.
Echter, na een tijdje, ondervinden jullie dat jullie niet langer kunnen wachten.

En dan, wanneer iemand een vage opmerking maakt over dit onderwerp, ondervinden jullie dat jullie “waarheid spreken” voordat jullie jezelf kunnen stoppen.

Het is op deze manier dat jullie mensen ontdekken die gelijke ervaringen hebben.
Wanneer dit plaatsvindt, voelen jullie aan dat jullie openlijk kunnen delen jullie vijfdimensionale inspiraties, creaties, verbeeldingen, evenals de informatie die jullie derde/vierde dimensionale zelf, nog niet kunnen herinneren.

Doorgaans, kan jullie driedimensionale zelf deze informatie niet begrijpen omdat jullie het hogere dimensionale denken nog niet hebben geïntegreerd in jullie dagelijkse leven. Deze informatie is gewoonlijk eerst opgeslagen in jullie meer creatieve Rechterhelft van de hersenen.

Echter, wanneer jullie deze gedachten integreren, evenals de emoties die deze hogere dimensionale gedachten begeleiden, in jullie dagelijkse leven, zijn jullie meer en meer in staat om deze hogere dimensionale concepten te integreren in jullie dagelijkse besluiten.

En ook, sinds jullie rechterbrein verkiest de werkelijkheid eerst via verbeelding, dromen en meditaties te interpreteren, beginnen jullie een grotere drang te hebben om creatief te zijn in jullie dagelijkse leven, Met andere woorden, jullie voegen onbewust samen jullie rechter en linker brein denken naar “Het Denken van het Gehele Brein.” Aangezien jullie meer comfortabel worden met dit “Het Gehele Breindenken”, zullen jullie meer en meer manieren vinden waarin jullie de vijfdimensionale inspiratie en creativiteit kunnen integreren in jullie dagelijkse leven.

Wanneer jullie laten gaan en meer en meer leven in en met jullie creatieve zelf in jullie dagelijkse leven, beginnen jullie tot stand te brengen bewuste communicatie met jullie Hogere Dimensionale Expressies van het Zelf. Met andere woorden, jullie vijfdimensionale Zelf, die jullie zelden konden horen, gaat samen met jullie vierdimensionale zelf om jullie dromen en creatieve projecten in te vullen.

Het is dan dat jullie twee hersenhelften als ÉÉN beginnen te werken. Wanneer dit plaatsvindt, kunnen jullie je meer en meer herinneren van jullie dromen, jullie creatieve ideeën, jullie diepste verlangens en jullie aangeboren creatieve vaardigheden.

Het meest belangrijk is, doordat jullie Creatieve Zelf toenemend aan het samenvloeien is met jullie dagelijkse 3D Zelf, vinden jullie manieren om jullie creativiteit te integreren en hogere dimensionale berichten in jullie dagelijkse leven.
De synapsen van jullie brein beginnen eerder en eerder aan te slaan om de toenemende stroom van het vijfdimensionale en van verder, berichten aan te passen.

Deze hogere dimensionale berichten plaatsen jullie in een constant contact met jullie creativiteit en met het Eenheidsbewustzijn wat normaal is in de werkelijkheid van de vijfde dimensie en verder.

Bovendien wanneer jullie meer en meer beperkingen los laten die jullie hebben aangepast in jullie driedimensionale denken, creëert jullie brein nieuwe synapsen voor jullie hogere dimensionale horen – Helderhorendheid, jullie hogere dimensionale denken – Helderziendheid en jullie hogere dimensionale geurzinnen – Helderruikendheid.
Thans zijn jullie waarnemingen, evenals jullie bewustzijn aan het transmuteren naar de vijfde dimensie. Jullie beginnen ook “hogere dimensionale stemmen” te horen zoals zij jullie assisteren om de werkelijkheid waar te nemen vanuit het perspectief van de vijfde dimensie en verder.

Maar de drempel van de vijfde dimensie is een grote “Brug naar Vrijheid” doordat jullie een gelegenheid hebben om bewust te communiceren met jullie eigen hogere expressies van het ZELF.

De “Brug naar Vrijheid” helpt jullie om het bewustzijn uit te breiden naar de omvang dat jullie bewustzijn aan kan, gelijktijdig informatie ontvangend van jullie driedimensionale eropvolgende wereld, jullie vierdimensionale verbeelding en creativiteit, evenals jullie vijfdimensionale mogelijkheid om verder te bewegen van de “tijd en ruimte” van de derde dimensie en te bewegen in het Hier en NU van de vijfde dimensie en verder.

 Deze “inter-dimensionale” berichten openen jullie bewustzijn om jullie leven op een sterrenschip of  jullie Thuiswereld te herinneren, evenals andere planeten en zelfs hogere frequenties van de werkelijkheid.

Dan zijn jullie in staat om deze informatie te “downloaden” in jullie aardevoertuig, jullie zullen je velen van jullie hogere dimensionale werkelijkheden herinneren, evenals waarom jullie ervoor hebben gekozen om een aardevoertuig een te nemen gedurende dit belangrijk NU van de planetaire transmutatie.
Alstublieft wees ervan bewust dat de activatie van al deze aangeboren krachten jullie keuze is. Wanneer jullie er nog niet klaar voor zijn om deze waarheden te ontvangen en verwerken, dan kunnen jullie ze niet herinneren totdat jullie er klaar voor ZIJN. De keuze is aan jullie!

Wanneer jullie besluiten dat jullie er klaar voor zijn om jullie eigen innerlijke, Multidimensionale Zelf te ontwaken, is het van vitaal belang dat jullie een regelmatig meditatieproces creëren, welke omvat het opschrijven van jullie dromen en het bestuderen van welke boeken dan ook of berichten waar jullie toe worden aangetrokken.

Deze “vaststaande” routine van “het ontmoeten met jullie ZELF” zal absoluut jullie dagelijkse leven veranderen op manieren die jullie niet kunnen herinneren.
Allereerst, zullen jullie zulk een intieme relatie tot stand brengen met jullie hogere uitdrukkingen van het ZELF zodat jullie je nooit meer alleen voelen.

Jullie zullen weten, dat telkens als jullie begeleiding nodig hebben, jullie het Portaal hebben gereedgemaakt en geopend waardoor jullie kunnen wisselwerken met jullie “ZELF” welke resoneert met hogere dimensies, hogere werelden, de Sterrenschepen die rondom de planeet cirkelen en andere mensen die zich ook dit “Geschenk” hebben herinnerd.

Wij noemen dit een “Geschenk” omdat jullie niet hoeven te zijn” goed genoeg om het te verdienen.” Het is JULLIE in een hogere dimensie van werkelijkheid.
Maar, wanneer iemand het geschenk misbruikt, zal persoonlijk al de negatieve feedback worden ontvangen.

Het is het NU voor de mensheid om WAKKER TE WORDEN voor hun ware Multidimensionale ZELF en Multidimensionale geschenken en talenten.
Wanneer jullie dit artikel lezen, zijn jullie waarschijnlijk een van DEGENEN die kozen om een aardevoertuig aan te nemen binnen dit NU om te helpen met de Planetaire Ascentie.

Alstublieft herinner dat Gaia een planeet is van Oorzaak en Gevolg. De Aarde is een School om wezens te leren dat de energie die zij inzetten de exacte energie is die zij inzetten. Ja, er zijn Initiaties waarin ieder mens een gelegenheid heeft om iedere duisternis te ontruimen welke zij hebben achtergelaten op het lichaam van Gaia.

Gaia is een “vrije wil” planeet. Daarom, is Haar “besturingssysteem”
“energie eruit is gelijk aan energie terug.” Met andere woorden, de mensen op de Aarde leren door hun gedrag, gedachten en emoties van andere perioden en andere levens door het TERUG te krijgen naar zichzelf.

Het is van vitaal belang GEEN slachtoffer te zijn, aangezien slachtoffers zich niet realiseren dat ZIJ de scheppers zijn van hun levens.
Nu, een aantal prachtige mensen hebben een moeilijk leven gehad en egoïstisch en gemene mensen leken een makkelijk leven te hebben.

Maar, dat is gedurende dat zij een driedimensionaal voertuig dragen. Eenmaal wanneer zij oversteken naar het vierdimensionale Astrale Vlak, ALLES wat zij hebben ingezet (gebruikt) gedurende hun incarnatie zal “naar hun terugkomen – de schepper van de situatie.”

Daarom, zullen sommige, aardige en liefdevolle mensen die een moeilijk leven leken te hebben, zullen al de liefde en vriendelijkheid terugkrijgen welke zij creëerden tijdens hun incarnatie. Ook, degenen die leefden met dominantie en hebzucht, zullen ondervinden dat ze worden gedomineerd en erg arm.

Dit zijn geen straffen op welke manier dan ook. Wanneer dan ook een Ziel ervoor kiest om een incarnatie aan te nemen op de Aarde, worden zij geïnformeerd dat de Aarde een vrije wil planeet is en dat de energie die zij inzetten/gebruiken is de energie die zij zullen ontvangen.

Wij verlaten jullie met de zegening dat jullie ALLEN Multidimensionaal zijn.
Daarom hebben jullie allemaal een lichtlichaam in de hogere dimensies en sommige van jullie kunnen zelfs jullie Lichtlichaam activeren terwijl jullie een aardevoertuig dragen.

Wij, de Arcturianen, wensen jullie er ook weer aan te herinneren, dat jullie NIET alleen zijn. Jullie zijn allemaal verbonden met jullie eigen Hogere ZELF en jullie zijn ALLEMAAL verbonden met jullie Galactische Familie.
Bovendien is jullie Galactische Familie Gaia aan het verlichten en hebben Haar beschermd en gered in meer situaties dan jullie je kunnen verbeelden.

WIJ, jullie Galactische Familie, zijn HIER in het NU om jullie te helpen met jullie persoonlijke en planetaire ascentie. Al wat jullie hoeven te doen is ons aan te roepen en wij zullen antwoorden. Het kan jullie wat “tijd” kosten om te herinneren om hoe te channelen met jullie Hogere Zelf via jullie fysieke zelf, maar jullie zullen allemaal HERINNEREN!

Wij WETEN dat jullie het hebben herinnerd en uiteindelijk succesvol waren om Gaia te helpen omdat er resonantie is met de vijfde dimensie en verder, welke vrij is van al de begrenzingen van de tijd en de ruimte.

Wij leven in het Hier van het NU!

En JULLIE ook in jullie vijfdimensionale ZELF en verder.

Zegeningen van jullie Hogere Expressie van het ZELF

En jullie Galactische Familie. 


Vertaald voor Wakkeremensen door Anja