Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 1 september 2017

Dagtekst van Vrijdag 1 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Vrijdag 1 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het menselijk organisme, model voor een wereldwijd organisme -


"Reeds eeuwenlang herhalen denkers dat de mensheid is zoals een lichaam waarin elk land een orgaan vertegenwoordigt. Maar in feite zijn er maar heel weinig mensen die er werk van maken dat de organen van de mensheid bezield worden door dezelfde wijsheid, dezelfde onbaatzuchtigheid als die van de organen van het fysieke lichaam. Iedereen denkt alleen aan zichzelf, ten koste van zijn buurman. Het is dus tijd om een voorbeeld te nemen aan het menselijk organisme dat de natuur met zoveel intelligentie heeft ontworpen. Het is tijd om de werking ervan te bestuderen, en na te gaan wanneer het gezond is, wanneer het ongezond is, en te begrijpen dat diezelfde regels gelden voor de hele mensheid.

Wanneer de hersenen helder denken en het hart zich verheugt, dan voelen zelfs de voeten zich goed. Ja, als een orgaan gezond is, voelen alle andere lichaamsdelen dat en verheugen ze zich. Wanneer één orgaan ziek is, voelen ook de andere zich kwetsbaar. Dus als één land problemen heeft, waarom verheugen de buurlanden zich dan? Dit bewijst dat ze zieke organen zijn, en ze beseffen niet dat ook zij daar vroeg of laat de gevolgen van zullen dragen."