Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 18 september 2017

Dagtekst van Maandag 18 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Maandag 18 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Voelen doet ons de realiteit kennen, meer dan zien -


"Alles leeft, alles vibreert, alles straalt. Als je helderziend was, zou je die straling van de hele schepping waarnemen. Maar zelfs als je die niet ziet, kun je haar voelen, wat nog belangrijker is, want voor het innerlijk leven, het spiritueel leven, staat het voelen boven het zien. 

Men kan zien en niets voelen. Het bewijs is wat de meeste mensen doen: ze zien, maar ze halen weinig voordeel uit wat ze zien. Want het is alsof ze diep in zichzelf opgesloten zitten, met gebarricadeerde deuren en ramen; bijna niets dringt door tot hun bewustzijn, tot hun gevoel. En kwam God in hoogsteigen persoon op bezoek, dan zouden ze ongetwijfeld volstaan met Hem kritisch te bekijken, want veel dingen aan Hem zouden hun niet bevallen! Dus alleen kijken verandert eigenlijk niet veel; juist het gevoel geeft je de beste kennis van de werkelijkheid."