Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 7 september 2017

Dagtekst van Donderdag 7 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Donderdag 7 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het geloof en de twijfel: chemische elementen die de verwezenlijking bevorderen of tegenwerken -

"Een spiritueel Meester is iemand die grote psychische vermogens heeft, maar deze vermogens laten hem niet toe om op elk moment en waar dan ook, in om het even welke omstandigheden en met om het even wie te handelen.

In een passage van de Evangeliën, wordt gezegd dat Jezus, toen hij voorbij Nazareth kwam, niet veel wonderen deed vanwege het ongeloof van de inwoners. Dus zelfs al bezat Jezus immense vermogens, hij openbaarde ze niet bij mensen die er niet voor openstonden en geloofden. En aan diegene die om genezing vroeg voor zichzelf of voor zijn kind, antwoordde hij: "U geschiede naar uw geloof" of "Uw geloof heeft u gered". Natuurlijk zullen onwetenden als verklaring geven dat Jezus lichtgeraakt en ijdel was en dat hij daarom alleen degenen hielp die blindelings in hem geloofden. Nee, de echte uitleg is dat je geloof en twijfel kunt vergelijken met chemische elementen: het geloof bestaat uit subtiele elementen die de manifestatie en realisatie bevorderen. Twijfel bestaat uit elementen die zich ertegen verzetten."